Успешен бизнес в Румъния – говорят мениджърите на български компании

Успешен бизнес в Румъния – говорят мениджърите на български компании

За 17 години, откакто подкрепяме българските компании за излаз на румънския пазар, сме виждали много успехи, но и немалко провали. Защо едни компании успяват в Румъния, а други не могат да развият потенциала си? Къде са приликите между двата пазара и какво трябва да предвидим, когато целѝм присъствие в Румъния? Можем ли да избегнем грешки като се поучим от опита […]

Прочети
трети март

ФотоОко:Започна обновяването на бул. „Трети март“

Започна обновяването на бул. „Трети март“. Снимки – RuseInfo. Забранява се използването на снимките в публикациите на физически и юридически лица и по – точно – други градски, регионални и национални медии!

Прочети
Днес се проведе изнесен конкурс за рисунки на асфалт на тема „За какво мечтая?” – 2 в Щръклево

Днес се проведе изнесен конкурс за рисунки на асфалт на тема „За какво мечтая?” – 2 в Щръклево

Днес се проведе изнесен конкурс за рисунки на асфалт на тема „За какво мечтая?” – 2 в с. Щръклево с деца, потребители на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили. В конкурса участваха 8 деца: Габриела Стефанова, Биянка Стефанова, Аиша Пушевска, Дефне Палова, Наталия Първанова, Химена Денева, Божидар Ангелов и Мариела Спасова заедно с приемните родители г-жа Бисерка Колева […]

Прочети
Светлана Ангелова внесе предложение за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година

Светлана Ангелова внесе предложение за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година

Днес на заседание на Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание се прие предложение, което народният представител от 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова внесе за отпускане на еднократна помощ за семейства с деца, записани в 8-ми клас за учебната 2020/2021 година.✅ Помощта ще се предоставя по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас.✅Помощта се […]

Прочети

В Русе предстои разкриване на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи

В Русе предстои разкриване на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи, с бенефициент Министерство на здравеопазването, по Проект BG16RFOP001-5.001-0003„Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания”, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за де институционализация на грижите за деца” по Оперативна програма […]

Прочети
Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“

Ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“

Днес ректорът на Русенския университет чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев модерира онлайн семинар на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“. В събитието взеха участие преподаватели от филиалите на Русенския университет в Разград, Силистра и Видин, директори и учители от професионални гимназии, както и преподаватели от Националния университет по хранителни технологии в Киев. Лекторът проф. д-р Ангел […]

Прочети
Дневен център за деца и младежи с увреждания мечо пух

Предстои да се увеличи капацитетът на някои социални услуги в Община Русе през 2020 година

Във връзка извършен анализ и оценка на целевите групи на съществуващите социални услуги на територията на Община Русе в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. е необходимо да се  приложат, съгласно разписания ред следните промени: Промяна в капацитета на социалните услуги: – Дневен център за деца/младежи с увреждания-седмична грижа, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ […]

Прочети
община русе фасада

Община Русе развива успешно социалните услуги за населението

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане  с Решение № 161 с Протокол № 7/24.03.2016 г., Общински съвет Русе е приета Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.  Стратегията е актуализирана съответно: – с Решение № 468 Прието с протокол № 19/23.02.2017 г. […]

Прочети
община русе

2 фирми искат да изградят складове край пътя Русе – Разград

В Община Русе е постъпило Искане за предварително съгласие регистрационен индекс 30-424-2/19.03.2020 г. от „Долис 2008“ ЕООД, ЕИК 200115823, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Страхил войвода“ №5А, представлявано от Добромир Христов Сяров и ЕТ „Валери Великов – Вайс“, ЕИК 117110420, със седалище и адрес на управление: град Русе, кв. „Дружба 3“, бл. 8, ет. 1, представлявано […]

Прочети
Още швейцарски тролейбуси тръгнаха по русенските улици

„Общински транспорт Русе” ЕАД подготвя изграждането на бъдещото депо

Основната дейност на общинско търговско дружество „Общински транспорт Русе” ЕАД е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт. „Общински транспорт Русе” ЕАД има едностепенна система на управление. Органът на управление е Съвет на директорите (СД). Дружеството е с регистриран капитал 1 176 000 лева, разпределени в 11 760 броя акции по 100 лева номинална стойност на една акция. През […]

Прочети
сбал граматиков русе

Предстои пускане на новия вход за пациенти с туберкулоза с изграден асансьор и ремонтирана инфраструктура към него в “СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД

“Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД  (“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД) е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения. Продължава процеса за поддържане на материалната база и осъвременяване на медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса на диагностика. Отчетът […]

Прочети
сбал граматиков русе

“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД e единствена в страната, която провежда туберкулиновата профилактика на детското население в града

“Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД  (“СБАЛПФЗ – Русе“ ЕООД) е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения. Продължава процеса за поддържане на материалната база и осъвременяване на медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса на диагностика. Болницата […]

Прочети
младежки парламент община русе

Младежкият парламент проведе отчетно-изборно събрание

Младежки парламент – Русе към Общински младежки дом проведе своето годишно отчетно-изборно събрание. Повече от 40 бяха участниците, които се включиха в най-важната за клуба годишна среща, а основен акцент бяха дейностите, реализирани от младежите през последната година. Избрано беше и ново ръководство. Срещата откри директорът на Общински младежки дом – Русе Красимира Николаева, а официалните гости бяха г-н Пенчо […]

Прочети
КОЦ комплексен онкологичен център

С близо 5 500 са се увеличили за година прегледите в диагностично-консултативните кабинети на КОЦ – Русе

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД обслужва район със средногодишен брой на населението (по последни статистически  данни от 2018 г.) 440  056  жители от  общините Русе, Разград и Силистра. Наблюдава се увеличаване  броя на ново заболелите от злокачествени заболявания за Област Русе, област Разград и Област Силистра спрямо 2018 г.,  на фона на продължаващият процес на застаряване на населението в […]

Прочети
КОЦ комплексен онкологичен център

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД планира да закупи дигитален рентгенов апарат

„КОЦ – Русе” ЕООД ръководи и извършва профилактика на злокачествените новообразувания в района – първична, вторична и третична. Ранната диагностика на злокачествени новообразувания запазва тенденцията към повишаване на показателя, като за 2019 г.  е  65%. Дружеството приключва финансовата 2019 г. със счетоводна  печалба в размер на 25 000 лв. Нетната печалба, получена след приспадане на данъците е в размер на […]

Прочети
център за психично здраве

Център за психично здраве – Русе” ЕООД планира да подобри енергийната ефективност на някои от сградите си

Център за психично здраве – Русе” ЕООД разполага с три денонощни стационарни отделения с общ капацитет 115 легла; два дневни стационара – за възрастни с 65 места и за деца и юноши с 35 места; Център за субституиращо и поддържащо лечение с метадон със 150 места; Звено за трудова и социална рехабилитация със 132 заети. В „ЦПЗ – Русе“ ЕООД […]

Прочети
община русе фасада

Класиранията за прием в детските ясли на територията на Община Русе ще продължат след отмяната на извънредната епидемична обстановка

Класиранията за прием в детските ясли на територията на Община Русе ще продължат след отмяната на извънредната епидемична обстановка.   До 14 юни служителите от отдел „Обществено здраве“ извършват предварително проучване сред родителите, чиито деца са посещавали детските ясли и са участвали в предходните класирания. Анализът на събраните данни ще даде информация колко са свободните към момента места и ще […]

Прочети
община русе фасада

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД планира да обнови кабинетите и оборудването си през тази година

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство, гинекология, неврология, УНГ, кардиология и клинична лаборатория. Дружеството приключва 2019 г. със счетоводна печалба в размер на 1 696.29 лв. След приспадане на данъците, нетната печалба е в размер на 1 472.15 лв. Положителен […]

Прочети
стоматологична поликлиника отвън

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД има намерение да закупи съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика

Дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД  (“ЦДМ 1-Русе” ЕООД) е обезпечена от необходимите дентални специалисти и помощен персонал: лекари по дентална медицина – 16, като 9 от тях са с призната специалност – един в процес на специализация и един в процес на придобиване втора специалност „лицево-челюстна хирургия“; специалисти по здравни грижи и  дентални асистенти – […]

Прочети
площадка за стрийт фитнес

Площадки за стрийт фитнес ще има пред блок „Перущица“ и блок 45

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага следното. В Инвестиционната програма за 2020г. е заложен обект „Изграждане на 2 броя площадки при бл. „Ясен“, кв. Здравец Изток и бл. 45, кв. „Дружба 3“ за стрийт фитнес – […]

Прочети
дом приста деменция възрастни хора

Община Русе ще отдели средства за проектиране на два нови корпуса за потребителите в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага във връзка с инвестиционните намерения на Община Русе за изграждане на два нови корпуса за потребителите в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ да се изготви проект. Предлагам корекция […]

Прочети
детска площадка екопак

Отделят се средства за нова детска площадка до блок 403

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага остатъкът от 12лв. от изпълнения ремонт на обект „Основен ремонт на спортни игрища, град Русе – проект + АН и СМР“ 2 бр./било: 60 000лв.; става: 59 988лв./, предлагам да бъде насочен […]

Прочети
су васил левски русе вход

Община Русе насочва още средства за бъдещата спортна зала в СУ „Васил Левски“ – Русе

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да отпадне от Инвестиционната програма за 2020г. обект „Осветление по ул. „Кирил Старцев“ гр. Русе“ /било: 30 000лв.; става: 0лв./ и средствата се насочат към обект „Спортна зала […]

Прочети
симеоновата къща

Къщата на Стефан Симеонов може да се ремонтира по оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага компенсирана промяна във финансирането между обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, град Русе /Къщата на Стефан Симеонов/- СМР, СН и АН“ за 172 200лв. планиран със средства от целевата субсидия […]

Прочети
заседание общински съвет

Цех за разкрой на метални изделия ще бъде изграден в Сандрово

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с вх.№УТ-27-27/31.03.2020г. от Камен Олегов Филипов, управител на „С.У.К. 3“ ООД, собственик  на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе. Имотът попада в обхвата на приетия предварителен проект на Общия устройствен план на община Русе (ОУПО) и се намира в територия определена с […]

Прочети
Онлайн споделяне на добра практика по инициатива на РУО – Русе

Онлайн споделяне на добра практика по инициатива на РУО – Русе

По инициатива на РУО – Русе се проведе онлайн споделяне на добра практика за учители по немски език на тема: „Методът драма-педагогика в обучението по чужд език“. Лектор на виртуалното събитие беше г-жа Ася Кулева – преподавател по немски език и дългогодишен ръководител на Театрална трупа „Магим” към МГ „Баба Тонка” – Русе. Тя представи разработения от нея метод „Драма-педагогика“, […]

Прочети
тролей градски транспорт

Във връзка с ремонтните дейности по ключови булеварди е възможно забавяне по тролейбусните линии в града

Община Русе уведомява гражданите, че поради извършване на ремонтни дейности по булевард „Липник“ и „Трети март“ е възможно да има нарушение в графика на тролейбусните линии през следващите дни.

Прочети
Днес рожден ден празнува старши треньорът на "Дунав" Людмил Киров

Треньорът на Дунав Людмил Киров: Мачът с Арда ще е труден

Мачът с Арда ще е труден. Това коментира пред БТА треньорът на Дунав /Русе/ Людмил Киров. Двата тима ще се изправят един срещу друг от 17.00 часа на 6 юни /събота/ на Градския стадион в Русе в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. „Подготвяме се, всички футболисти тренират. Излизаме за три точки.

Прочети
нап русе данъчно

НАП ще запечатва обекти само на доказано недобросъвестни търговци

Националната агенция за приходите (НАП) актуализира указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“. Липсата на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или проблеми във връзката при предаване на данни към НАП няма автоматично да водят до незабавно запечатване на търговския обект, е записано в указанието. Мярката […]

Прочети
1 2