„Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“

„Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“

„Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“ Това сподели един от детските психолози – участници в проведените през изминалата седмица фокус групи по проект „Децата на първо място“ в гр. Русе По проблема с децата, свидетели на домашно насилие, нашето отношение е подобно на това, което имаме към този с домашното насилие – […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Окръжен съд – Русе призна наказание глоба, наложено на български гражданин от румънски съд

Състав на Окръжен съд – Русе призна присъда на съда в гр. Кълъраш, с която Н. С. от гр. Ветово е осъден да плати общо 6000 румънски леи. Българският гражданин е бил признат за виновен за извършено престъпление – ПТП при управление на камион, при което е причинена непредумишлена телесна повреда на водача на  друг автомобил.    За това деяние […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Окончателно една година затвор за откраднат телефон

Окръжен съд – Русе потвърди като правилна и законосъобразна първоинстанционната присъда, с която Й. В. е осъден на една година лишаване от свобода при общ режим за кражба в условията на повторност. На 04.09.2018 г. около 3,30 ч. пострадалият Д. П. слизайки от такси, изпуснал мобилния си телефон. Следващият клиент на това такси бил подсъдимият. В този момент Д. П. […]

Прочети
Отново ще се състои детска арт работилница в РХГ

Отново ще се състои детска арт работилница в РХГ

Отново арт забавлилница в Художествена галерия – Русе! Материалите и съветите са от нас творчеството от вас деца. Подготвили сме ви много и различни изненади, които да ви оставят с усмивки на лица и след курса. Освен свободата да се себе изразявате ще може и да се запознаете с шедьоври на най-изтъкнатите автори, а кой знае може и да научите […]

Прочети
автомобил щастие кола пътуване

Общинските съветници в Русе ще решат дали да се увеличи данъкът върху МПС

През последните 2 години данъкът върху превозните средства в Община Русе е начисляван по определените в закона минимални ставки и максимално предвидените намаления за екологична категория за леките и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Очакваният резултат от прилагането на новата уредба е устойчив ръст на приходната част на Община Русе в размер на […]

Прочети
заседание общински съвет

Няколко общински терена за заведения и кафе – автомати ще бъдат отдадени под наем в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                       Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
дърва за огрев

Променят се на количествата на стояща дървесина на корен в общински горски територии, които ще се продават на търг с явно наддаване през 2020 г.

С Решение № 49, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2020 година. С Решение № 94, прието с Протокол № 6 от 21.02.2020 г. Общински съвет – Русе прие начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от […]

Прочети
Чист въздух в апартамента

Готова е краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023 в Община Русе

Съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници: „Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националният план за действие за енергията от ВИ. Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а краткосрочните […]

Прочети
Митнически служители откриха златни накити в кабината на камион на Дунав мост 1

Митнически служители откриха златни накити в кабината на камион на Дунав мост 1

Митническите служители от Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ задържаха 1750 грама бижутерийни изделия при проверка в района на ГКПП Дунав мост при Русе. Накитите са открити в товарен автомобил с турска регистрация, управляван от чужд гражданин, пътуващ за страна от ЕС. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. На три места в шофьорската кабина: под седалката, от дясната […]

Прочети
Кметът на Община Русе призова партиите да сформират доброволчески групи

Няколко обекта в учебни заведения от Община Русе ще бъдат отдадени под наем

Обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена от общинската образователна система, могат да се отдават под наем за срок до десет години, със заповед на Кмета на общината, след проведен публичен търг, в резултат на решение на Общинския съвет, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската […]

Прочети
Изложбата "Багри от долината" гостува в РХГ

Изложбата „Багри от долината“ гостува в РХГ

На 3 юли от 18.00 часа в Художествена галерия – Русе ще бъде открита гостуващата изложба от фонда на Художествената галерия в Казанлък „Багри от долината“. Тя ще бъде представена от г-н Христо Генев – директор на казанлъшката галерия. Изложбата ще продължи до 31 юли 2020 г. За изложбата: Изобразителното изкуство винаги е заемало особено място в живота на Казанлък. […]

Прочети

Общинските съветници в Русе ще имат нови таблети от есента

Таблетите, които се използват за гласуване от съветниците са остарели и батериите им не издържат до края на заседание. Предвид горепосоченото и доклад от Председателя на Общински съвет гр. Русе, кметът на Община Русе предлага общинските съветници да гласуват корекция в Инвестиционната програма за 2020г. в дейност 123 „Общински съвети“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Система […]

Прочети
община русе

3 нови тунелни оранжерии ще бъдат закупени за нуждите на ОП „Паркстрой Русе“

За производството на цветя ОП „Паркстрой-Русе“ използва вкопана отопляема оранжерия от 750 м2, която позволява производството на 50 000 -55 000 броя разсади на сезон. Технологично, от началото на отоплителния сезон до около 20 февруари се използва старата оранжерия. След поникване на семената, започва пикиране на растителността и предвид засилен интерес от граждани и фирми е необходима допълнителна оранжерийна площ за […]

Прочети
община русе фасада

22 имота – частна общинска собственост в Русе, ще бъдат застраховани

Община Русе е собственик на сгради с административно предназначение частна общинска собственост и апартаменти от ведомствения фонд – 22 броя. Мотивът за застраховане на предлаганите административни сгради и помещения, е съобразен с тяхната посещаемост от граждани и постоянно използване от страна на структурни звена към общинска администрация, предполагащо повишена вероятност от възникване на застрахователни рискове и събития. Предлаганите за застраховане […]

Прочети
община русе

Предстои намаление с 10 % на наемите на няколко русенски общински обекта за времето на извънредното положение

В Общински съвет – Русе постъпиха Писмо с изх. № 06-01-91/05.05.2020г., Писмо с изх. № 06-01-91#1/01.06.2020г. и Писмо изх. № 06-01-91#3/11.06.2020г. от Кмета на Община Русе с приложени заявления от наематели по договори с Община Русе. Заявленията са изпратени за разглеждане по компетентност от Общински съвет – Русе, тъй като съдържат искания по чл. 6б от Закона за мерките и […]

Прочети
мадара агро терен

„Мадара“ АД ще изгради складова база до Русофилите в Русе

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с вх.№УТ-27-33/28.04.2020г. от Валери Стефанов Симеонов, представител на „Мадара“ АД, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.299.18, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе. Имотът е с площ от 3001 кв. м., като се предвижда да се промени предназначението на земята на цялата му площ, което към настоящия […]

Прочети
вмро лого

Общинските съветници от „Патриотите – ВМРО“ ще проведат приемна в Бъзън

Общинските съветници от „Патриотите – ВМРО“, като част от приемните си в малките населени места, ще посетят с. Бъзън. Приемната ще се проведе тази събота – 4 юли от 11 часа в Пенсионерски клуб „Настроение“ в селото.

Прочети
В Русе бе открита паметна плоча, посветена на 140-та годишнина от създаването на Военните окръжия в България

В Русе бе открита паметна плоча, посветена на 140-та годишнина от създаването на Военните окръжия в България

Областният управител на област Русе Галин Григоров присъства на провелия се днес ритуал по откриване на паметна плоча, посветена на 140-та годишнина от създаването на Военните окръжия в България. Плочата е безвъзмездно изработена и дарена от Димитър Стефанов Димитров. Церемонията започна с посрещане на представителното знаме на Централното военно окръжие, като тук е важно да се отбележи, че през тази […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе : Над 800 фирми повече декларираха доходите си

Тази година 11 068   фирми от региона подадоха в офиса на НАП в Русе годишните си декларации за корпоративни данъци по чл. 92 от ЗКПО, спазвайки  удължения  заради пандемията от коронавирус краен срок 30 юни. Те са с 824 повече от регистрираните през миналата година 10 244 декларации.  Всичките  са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис, според изискванията на […]

Прочети
MГ „Баба Тонка“ отново в топ 10 на училищата в България

MГ „Баба Тонка“ отново в топ 10 на училищата в България

Математическа гимназия „Баба Тонка“ Русе отново се класира сред най-добрите училища в България. На пресконференция на МОН бяха оповестени 10-те най-добри училища за страната от резултатите от изпитите по български език и литература и математика след 7 клас. Русенската математическа гимназия заема съответно 7-мо в класацията по БЕЛ и 6-то място в класацията от резултатите на изпита по математика в края на седми клас. […]

Прочети
Дарение от САЩ за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - гр. Две могили

Дарение от САЩ за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Две могили

ДО: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Две могили Относно: Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България Уважаема г-жо Куцарова, В качеството ми на директор на Български дарителски форум – представляващ за целите на договаряне предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, […]

Прочети
Без такса на Дунав мост 1, но само в посока Гюргево - Русе днес

Влизането в Румъния става с попълването на декларация

Хората, влизащи в Румъния, трябва да попълнят декларация, че пътуват на собствена отговорност, запознати са с рисковете от разпространението на вируса Covid-19 и при нужда ще се изолират/ поставят под карантина, ако проявяват симптоми. Това става ясно от комюнике на Териториалния инспекторат на Граничната полиция Гюргево. За повече ефективност, пътуващите могат да изтеглят и попълнят декларацията още преди да влязат […]

Прочети
Българо-румънска търговско-промишлена палата удостоява Пламен Бобоков с титлата „Почетен член

Иван Гешев: Той е признал на практика за една паралелна държава, в която той участва. Ето това прокуратурата иска да прекрати

Днес, 02.07.2020 г., главният прокурор на Република България Иван Гешев и говорителят на главния прокурор Сийка Милева посетиха гр. Гоце Делчев във връзка със специализирана полицейска акция по противодействие на битовата престъпност. В отговор на журналистически въпроси Иван Гешев коментира, че „наблюдаващите прокурори ще преценят дали ще бъдат повдигнати нови обвинения по конкретно досъдебно производство за престъпно сдружение с цел […]

Прочети
Да откриеш … библиотека

Да откриеш … библиотека

И в летните месеци Регионална библиотека „Любен Каравелов“ осъществява съвместна дейност с Професионалната гимназия по туризъм в дунавския град. За поредна година две групи от 10 и 11 клас провеждат учебната си производствена практика в културния институт от 1 до 15 юли при спазване на всички предпазни мерки и изисквания във връзка с коронавирус инфекцията. Селин, Десислава, Гизем и Габриела […]

Прочети
Голямата награда в конкурса #ACTHUMAN отива при дванадесетокласници от Гимназията по туризъм

Голямата награда в конкурса #ACTHUMAN отива при дванадесетокласници от Гимназията по туризъм

На 30 юни 2020 в 23.59 ч. приключи официалното гласуване за дигитални продукти към конкурса #ACTHUMAN, част от проекта на Каритас Русе – „Приеми и промени”. Третата последна година от проекта беше посветена на кибер насилието и начините да се справяме с него. Участниците споделяха своите продукти в Инстаграм и на платформата на проекта https://videowall.recognizeandchange.eu/contest/bg. В надпреварата се състезаваха общо […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Няколко пожара на сухи треви и паднали клони вдигнаха на крак пожарникарите

За времето от 10:28 до 11:39 часа служители от Първа РСПБЗН-Русе са работири по потушаването на пожар, възникнал в сухи треви и храсти в село Щръклево. Запалването е ликвидирано без щети на площ от около 50 кв.м. В 11:20 часа ветовски огнеборци са пратени на адрес в града, където е имало запалване в сухи треви и храсти в двор на […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Установена е 44-годишна жена, след извършената от полицията проверка по постъпил сигнал от общината за вандалска проява в центъра на Русе

На 1 юли в Първо РУ е подаден сигнал от директора на СЗ „КООРС“ при Община Русе, че на същата дата около 00:57 часа жена е извършила вандалска проява, като е повредила чешма, намираща се на площад „Свобода“ в Русе. Съобщеното е било документирано от служителите на Първо РУ и е започнала работа по случая, като е образувана преписка с […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Във Второ РУ изясняват трудова злополука, при която мъж е паднал от стълба и е пострадал

Вчера около 09:40 часа, чрез тел. 112, в ОДМВР-Русе е постъпил сигнал за инцидент на ул. „Образцов чифлик“ в Русе. Според съобщеното, по време на ремонтна дейности по покривна конструкция на сграда на пощенска станция, 55-годишен мъж е паднал от около 3 м височина от алуминиева стълба и е пострадал. Мъжът е бил откаран от екип на спешна помощ в […]

Прочети
вируси атакуват човека

Медицинска сестра от „Спешна помощ“ в Русе е заразена с коронавирус

Медицинска сестра от Центъра за спешна помощ в Русе е заразена с коронавирус. Информацията бе потвърдена от директора на „Спешна помощ“ в крайдунавския град д-р Иванка Маринова. Жената се почувствала зле и постъпила за лечение в Университетската болница „Медика“ в Русе на 30 юни тази година. Резултатът от PCR-теста й е положителен. Д-р Маринова обясни, че на 29 юни т. […]

Прочети
1 2