община русе

Сметната палата с куп препоръки към Общински съвет – Русе и Община Русе за актуализиране на нормативната уредба

„Управленските решения при отдаване под наем на имоти са в частично несъответствие с договорите, като от наемателите е допуснато системно незаплащане в срок на наема, не са предприети действия за събирането на просрочените задължения и прекратяването на договорите при наличие на обстоятелства за това“ Това са само една от констатациите на Сметната палата по отношение отдаването под наем на нежилищни […]

Прочети
Кметът на Община Гюргево подписа договор за преасфалтирането на 6 улици

Одобриха револвиращ кредит на стойност 31 млн. леи за проекти на Община Гюргево

Подготовката за теглене на 31 млн. леи револвиращ кредит с оглед завършване проекти на Община Гюргево одобриха по време на вчерашното си онлайн заседание общинските съветници в Гюргево. В рамките на процедурата бяха определени 3 основни и 3 резервни общински съветници, които ще са членове на комисията по разглеждане и одобряване на офертите от банки. Парите ще се използват за […]

Прочети
1 2