От 1 ноември на територията на цялата страна започва акция „Зима“

От 01 до 30 ноември 2020 г. на територията на страната се провежда традиционната акция „Зима“. Акцията е инициирана от Съюза на българските автомобилисти и се осъществява в партньорство с отдел „Пътна полиция“ – ГДНП и с подкрепата на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и други партньори. От […]

Прочети
ОУ "Отец Паисий" - Русе почете Деня на народните будители

ОУ „Отец Паисий“ – Русе почете Деня на народните будители

ОУ „Отец Паисий“ – Русе почете Деня на народните будители днес. Учители поднесоха венец пред паметника на Отец Паисий пред учебното заведение в знак на признателност към делото му.

Прочети
Петя Добромирова и учителката и Румяна Лазарова с награди от национален онлайн конкурс „Ще бъда лъч в безкрайността“

Петя Добромирова и учителката и Румяна Лазарова с награди от национален онлайн конкурс „Ще бъда лъч в безкрайността“

Специална награда – грамота и флаш памет получиха госпожа Румяна Лазарова, преподавател в ОУ „Иван Вазов“ и нейната възпитаничка Петя Добромирова от IVВ клас. На проведения национален онлайн конкурс за изпълнение на произведения на Лъчезар Станчев под надслов „Ще бъда лъч в безкрайността“, Петя зае второ място във втора възрастова група I – IV клас, направление „Поезия“ и получи часовник […]

Прочети
ЦОП - Две могили благодари за подкрепата за осъществяване на лятната програма

ЦОП – Две могили благодари за подкрепата за осъществяване на лятната програма

На 29.10.2020 г. в Център за обществена подкрепа, бяха връчени благодарствени адреси във връзка с реализираната “Лятна програма 2020 г.“. На работната среща присъстваха г-жа К. Русинова – зам. кмет на община Две могили и председател на МКБППМН, както и г-жа Г. Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН. Бяха дискутирани въпроси, свързани с актуалната работа на Центъра и […]

Прочети
Светлана Ангелова: С проекта на ЗБДОО са предприети важни стъпки за повишаване доходите на пенсионерите в краткосрочен план

Светлана Ангелова: С проекта на ЗБДОО са предприети важни стъпки за повишаване доходите на пенсионерите в краткосрочен план

С проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година, който е одобрен от Министерския съвет и внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, са предприети важни стъпки за повишаване доходите на пенсионерите в краткосрочен план, заяви днес по време на дебати в пленарна зала заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Административното обслужване в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Русе ще се осъществява след прeдварително записан час

От 1 ноември 2020 година административното обслужване в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Русе ще се осъществява след прeдварително записан час на телефонен номер 082/882288 Във връзка с усложнената епидимиологична обстановка в страната и предстоящите зимни месеци, за да не се получава струпване на хора и за да се намали изчакването на студено всички, които желаят за подадат заявление […]

Прочети
Проверен е сигнал за цветни води в река Русенски Лом

Проверен е сигнал за цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени води  в тъмносиньо, видимо мътни от колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона (ЗПЗ).  Проверката е осъществена съвместно с  представител на „ВиК“ – Русе ООД-дружеството,  което стопанисва и експлоатира канализационната система в града. Извършен е обход и са отваряни ревизионни шахти. В точка на заустване на отпадъчни […]

Прочети
Община Русе: Желаещите да бъдат наети като преброители следва да кандидатстват до 30 октомври

До 16-и ноември се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в региона

До 16-и ноември се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в страната през следващата година. Това стана ясно от проведен по-рано през деня разговор между ръководствата на Областна администрация Русе и ТСБ-Север. Припомняме, че кампанията за набиране на хора, които да се включат в преброяването стартира на 15-и септември тази […]

Прочети
Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Русе задържаха камион, превозващ незаконна дървесина

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Русе задържаха камион, превозващ незаконна дървесина

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Русе задържаха камион, превозващ незаконна дървесина. Нарушението е констатирано на територията на Държавно горско стопанство – Сеслав – гр. Кубрат, в землището на с. Кара Михал при съвместна акция с Икономическа полиция – гр. Разград през вчерашния ден. Проверяващите установили, че автомобилът превозва 16 куб. м технологична дървесина от дървесен вид „липа”, […]

Прочети
съдебна палата русе

Трима ще бъдат съдени за отвличане в началото на годината в Русе

Делото, което ще гледа на 4 ноември състав на Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против А. Я., И. Й. и П. П. Първите двама подсъдими са обвинени за това, че на 31.01.2020 г. в гр. Русе, в съизвършителство помежду си, подпомогнати от П. П. отвлекли две лица, като деянието е извършено […]

Прочети
община две могили

Приети са извършените промени по бюджета на Община Две могили за трето тримесечие на 2020 година

На основание чл.125, ал. 1 и ал. 4 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, кметът Божидар Борисов уведоми днес общинските […]

Прочети
община две могили

Одобрени са промени по бюджета на Община Две могили към 31.10.2020 г. и актуализация на плана за капиталовите разходи за 2020 година

С докладна записка от м.август 2020 г. се извърши корекция на капиталовите разходи на Община Две могили ремонт на ДГ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Две могили. Направи се проектиране, разделено на етапи, което беше подготовка за извършване на бъдещ ремонт на сградата. Към настоящия момент се освободиха средства от други обекти, както и постъпи приход от продажба на земи. Това […]

Прочети
община две могили

Променено е решение за ползването на микробус от детската градина в Две могили

С Решение № 33, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 3/20.12.2019 г. е дадено съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 2 години на лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Р 6178 ВХ, 8+1 места на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили. Със Заповед № 127/30.01.2020 г. […]

Прочети
100 години от създаването на читалището честваха в Две могили

Приета е Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили през 2021 г.

В съответствие с чл. 26а от Закона за народните читалища, председателите на народните читалища на територията на общината ежегодно представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. Кметът внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна Програма за развитие на читалищната дейност през следващата година. Направените от читалищата на територията на общината предложения са обобщени в „Програма […]

Прочети
община две могили

Одобрено е отдаването под наем на общински имот в землището на Две могили

Община Две могили е собственик на следният имот – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 3503/04.01.2012 г., находящ се в землището на град Две могили, а именно поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две могили, с площ от 11418 кв. м., вид територия – урбанизирана, с НТП „За складова база“, с адрес гр. […]

Прочети
Две могили почете Деня на независимостта на България

Приет е културен календар на Община Две могили за 2021 г.

Във връзка с традиционната подготовка на Културен календар за следващата година, ежегодно до 10 ноември председателите на народните читалища на територията на Община Две могили представят на кмета предложения за своята дейност. Въз основа на направените предложения общинска администрация изготвя Културен календар за следващата година, който се приема от Общински съвет. Това стана днес след гласуването от общинските съветници.

Прочети
Служителите на РДГ - Русе съставиха 9 акта за нарушения, задържаха 45 кубика дървесина и два товарни автомобила

Утвърден е годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Две могили за 2021 г. и определяне начина на ползване и начална цена на дървесината

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, като обемите за ползване на дървесина се […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

4 м3 немаркирана дървесина са открити в боровска къща

Служители от РУ – Бяла, съвместно със служител на РДГ – Русе, при провеждане полицейска операция по линия „битова престъпност“, извършват проверка в частен имот в гр. Борово, като установяват в имота 4 кубика дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка. По случая е започнато разследване.

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Обраха вили в землището на Пиргово

В РУ – Две могили се разследват два сигнала за кражба от вили, намиращи се в землището на с. Пиргово, местността „Одяланика“ – „Капаклийка“, като са откраднати предимно кухненски принадлежности и хранителни продукти. Местопроизшествията са посетени от оперативната група на полицията и е извършен оглед. Започнало е разследване по сигналите.

Прочети
община две могили

Одобрено е отдаване на част от общински имот на жител на Две могили

Община Две могили е собственик на следния недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3521/02.04.2012 г., а именно: поземлен имот с Идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята – VI, […]

Прочети
Театрална работилничка, посветена на 60 - годишнината на Държавен куклен театър – Русе, на 1 ноември

Театрална работилничка, посветена на 60 – годишнината на Държавен куклен театър – Русе, на 1 ноември

Кукленият театър е призван да забавлява поучително и да поучава забавно. В изкуството и игрите, децата получават свободата да изразят себе си. Тази неделя, с нашата Театрална работилничка посветена на 60 – годишнината на театъра, децата ще имат възможността да научат повече и да се докоснат до историята на Държавен куклен театър – Русе. С помощта на автентични и оригинални […]

Прочети
община две могили

Одобрен е Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен период 2020-2021 г.

С Решение № 1046, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с Протокол № 53/26.07.2019 г. е приет План за защита при бедствия на община Две могили и съответните части при различни опасности, а именно: План за действие при силни бури, снегонавяване и обледеняване в община Две могили;  План за действие при наводнение в община Две могили;  План […]

Прочети
зима парк лед сняг алея скреж студ

Община Две могили е готова за новия зимен сезон

Във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия, с цел създаване на организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението, осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистване на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2020-2021 г., Община Две могили предприе следните действия: На 09 октомври 2020 г. беше обявена […]

Прочети
община две могили

Приета е Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.

С Решение № 29, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. е приет график за 2020 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. Съгласно същия за 2020 г. е предвидено представяне и приемане на […]

Прочети
община две могили

Общинските съветници в Две могили одобриха бракуването на стар Фолксваген

Община Две могили е собственик на моторно превозно средство Фолксваген 253 с рег. № Р 9598 РА, Рама № WV2ZZZ25ZLH020219, двигател № KY057229 Със заповед на кмета на Община Две могили Божидар Борисов бе назначена комисия, която да извърши проверка и да събере необходимите документи, относно техническото състояние на превозното средство. Комисията установи, че  автомобила има множество забележки по външния […]

Прочети
община две могили

Променена е Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили, област Русе е приета с Решение № 271/21.11.2008 г. на Общински съвет Две могили,на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за местите данъци и такси. Последното изменение на наредбата е от 2018 г. […]

Прочети
община две могили

Община Две могили взема адекватни мерки за противодействие разпространението на коронавируса

Със Заповед № 201/08.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили е сформиран Общински оперативен щаб за координиране и организиране на действията на компетентните органи на територията на общината във връзка със заболяването COVID-19, с което е задействан Общинския пан за защита при бедствия на Община Две могили. След направеният анализ на залегналите в този план мероприятия се стигна до […]

Прочети
община две могили

10 потребители се обгрижват в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Две могили

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Две могили е разкрит като държавно – делегирана дейност със Заповед РД01-2151/22.11.2019 год. на Изпълнителния Директор на Агенция Социално подпомагане. Капацитета е 10 места, към момента  е запълнен. Това съобщи днес Петя Куцарова – управител на дневния център. Основната цел на социалната услуга от общността  е осигуряване на качествен живот, индивидуализирана […]

Прочети
кмет две могили

15 потребители се обгрижват в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Две могили

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в гр. Две могили е разкрит като държавно – делегирана дейност със Заповед № 932/25.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на Агенция Социално подпомагане. Капацитета е 15 места, към момента  е запълнен. Основната цел на социалната услуга от резидентен тип е осигуряване на качествен живот, близък до семейната среда, […]

Прочети
Искра Илиева: Старали сме се да работим усърдно за благото на гражданите на кметство Могилино

Променя се административният адрес на кметството в Могилино

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за публична общинска собственост № 122/20.08.1999 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място, съставляващо парцел XV-182 в кв. 18 по плана на с. Могилино, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – „Съвет“, на площ от 170 кв. м. Към момента в сградата се помещава […]

Прочети
1 2 3 4 38