Регионално управление на образованието - Русе Росица Георгиева

Преустановяване на присъствения учебен процес във връзка с Решение на Областния оперативен щаб за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние на учениците от V до ХІІ клас в област Русе

На основание Заповед №РД09-3166/12.11.2020 година на министъра на образованието и науката се преустановява присъствения образователен процес за учениците от V до VII клас, считано от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително и за учениците от VII до XII клас от 13.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително, във всички училища на територията на област Русе.

Прочети
Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Пенчо Милков: Различното в новия начин на управление е повишаване на силата на Община Русе и възможностите й да се грижи реално за хората

През първата година от мандата се продължиха успешно всички текущи дейности и започнатите проекти. Не бе допуснато сътресение в нито една сфера на общинското управление. Същевременно, бяха започнати много нови инициативи и проекти във всички направления. Приемствеността и развитието вървяха ръка за ръка. Отчита се всяко постижение дотук на хората, носили отговорността за развитието на Община Русе, като се търсят […]

Прочети
скални материали сайт

„Скални материали“ АД организира Коледен конкурс за мото

„Скални материали“ АД организира Коледен конкурс за мото. В конкурса могат да се включат всички: бивши и настоящи работници и служители, бизнес партньори, съмишленици, приятели, граждани, дизайнери, рекламни и дизайнерски фирми и др.Изисквания към мотото са да представлява запомняща се фраза или изречение, което съдържа вяра и/или идеал и чрез което да се популяризира „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД. Мотото трябва бъде […]

Прочети
Диагностицирането и лечението на COVID-19 бяха разяснени на общопрактикуващите лекари в Русе

Диагностицирането и лечението на COVID-19 бяха разяснени на общопрактикуващите лекари в Русе

При засилен интерес премина първото по рода си обучение на общопрактикуващи лекари от Русе и региона относно най-новите тенденции при диагностицирането и лечението на COVID-19. То се проведе изцяло онлайн посредством платформата zoom и беше водено от двама лекари-специалисти в сферата на белодробните болести. Пулмолозите, които споделиха своя опит и знания с колегите си бяха д-р Елица Василева и д-р […]

Прочети
Председателят на Общински съвет - Русе с приветствие по повод 75-годишнината на Русенският университет „Ангел Кънчев“

Председателят на Общински съвет – Русе с приветствие по повод 75-годишнината на Русенският университет „Ангел Кънчев“

Председателят на Общинския съвет – Русе Иво Пазарджиев поздрави чл.-кор. проф. д.т.н и всички присъстващи в Канев център по повод 75-годишнината на Русенският университет „Ангел Кънчев“. „Изключително дълъг е извървяният път от ВИМЕСС, през ВТУ „Ангел Кънчев“ до днешния Русенски университет. Няма как да не се гордея като кадър на Юридическия факултет на университета, че много от съдиите, прокурорите в […]

Прочети
пенчо милков заседание на общински съвет

Проекти за над 150 млн. лева изпълнява Община Русе

През първата година от мандат 2019-2023 г. Община Русе продължи изпълнението на проектите, свързани с инвестиции в градската среда, транспортната свързаност, образователната инфраструктура, опазването на културно-историческото наследство, както и създаването на условия за активен и здравословен начин на живот. Същевременно бяха подготвени нови проекти по различни програми за финансиране, като депозираните проектни предложения от Община Русе са в процес на […]

Прочети
котовск

Близо 29 млн. лева местни данъци и такси са събрани в Община Русе от ноември 2019 -а до септември т. г.

Дирекция „Местни данъци и такси” на Община Русе е на пряко подчинение на заместник-кмета по икономика и международно сътрудничество и е структурирана в следните звена: Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци” и Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси”. Общото изпълнение на приходите, обективирани в Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от дирекция […]

Прочети

От 13 ноември в Административен съд – Русе се въвежда работно време за прием на граждани

С оглед усложнената епидемична обстановка в страната считано от 13.11.2020 г. (петък), в Административен съд – Русе се въвежда работно време за прием на граждани, организации и други: от 09.00 до 10.30 и от 14.00 до 16.00. В останалото време справки ще се извършват само по телефон, а документи могат да се изпращат на електронната поща на съда delo@admcourt-ruse.com

Прочети
Пазар „Мартен“ вече посреща своите клиенти

Активно работят служителите на отдел „Защита на потребителите“ в Община Русе въпреки пандемията

Активно работят служителите на отдел „Защита на потребителите“ в Община Русе въпреки пандемията. Дейността на инспекторите от отдела е в изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ) и подзаконовите нормативни актове, Наредба №5 на Общински Съвет Русе. Извършван е превантивен контрол на новоразкрити обекти за търговия, услуги и туризъм; проверки на търговски обекти, […]

Прочети
Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Община Русе предприе икономически мерки за подпомагане на бизнеса чрез освобождаване от задължението за заплащане на наемни вноски

Процесът по управление на имоти общинска собственост се предхожда от тяхното проучване, изготвяне на предложения до Общинския съвет (за имоти – публична общинска собственост), решение на Общинския съвет, обява за стартиране на процедура за отдаване под наем, изготвяне на тръжна и конкурсна документация и провеждане на съответната процедура за отдаване под наем, се казва в отчета на кмета на Община […]

Прочети
христо иванов

Десетилетия наред гражданите на Русе водят борба за здраве и чист въздух

Десетилетия наред гражданите на Русе водят борба за здраве и чист въздух. Жителите на града настояват да се осигури система за мониторинг на органични замърсители. Днес кметът обеща да вземе под наем една такава станция. Очакваме да видим кога и как това ще се случи. Продължаваме да настояваме за действия, не само за обещания, казват от ПП „Да, България“.

Прочети
Възстановен е гроб на руски войник в Басарбово

Възстановен е гроб на руски войник в Басарбово

Като част от честването на 75-годишнината от победата във Великата отечествена война в руския консулски район, продължава работата по подобряване на погребенията на съветски войници, паднали по време на войната в България. В частност благодарение на обществената организация ′′ Обелиск ′′ успяхме да открием имената на два неизвестни войници, погребани в селата Басарбово (Русенска област) и Поликраище (Великотърновска област). За […]

Прочети
Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Обявление от Община Ветово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че: със Заповед № 839/12.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.10.20 местност „Кончапара“ с площ 4503 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина […]

Прочети
Учебната година започва присъствено за всички студенти на Русенския университет в редовна форма на обучение

Днес ще се проведе ежегодната научна конференция в Русенския университет „А.Кънчев“

Днес (13.11.2020 г.) от 9 до 13 ч. ще се проведе ежегодната научна конференция в Юридическия факултет на Русенския университет „А.Кънчев“. В ЮФ конференцията ще бъде разделена на 2 секции, които ще се проведат паралелно онлайн, както следва: – Секция „Правни науки“ на следния линк: https://meet.uni-ruse.bg/b/xyv-3fk-nh7– Секция „Национална сигурност“ на следния линк: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/kre-ztf-vc2 Програмата на конференцията за целия университет можете […]

Прочети
Над 5000 талона за топъл обяд се разпространяват сред възрастните хора в неравностойно положение Окръг Гюргево

Над 5000 талона за топъл обяд се разпространяват сред възрастните хора в неравностойно положение Окръг Гюргево

5 841 талона за топъл обяд се разпространяват от вчера сред възрастните хора в неравностойно положение Окръг Гюргево от Префектурата. Те ще бъдат раздадени до 16 ноември. Проектът е по инициатива на Министерски съвет на Румъния и се осъществява с европейско финансиране по Оперативна програма за подкрепа на лица в неравностойно положение 2014 – 2020 година. Проектът е на обща […]

Прочети
1 2