Отчисленията по ЗУО на Община Две могили от март до декември се насочват за издръжката на регионалното депо в Бяла за 2020 и 2021 година

Настоящата 2020 г. беляза целия свят с безпрецедентна здравна и финансова криза при борбата за преодоляване на пандемията, настъпила вследствие заразяване с коронавирус COVID-19. С Решение на Народното събрание на Република България бе обявено извънредно положение от 13 март 2020 г., впоследствие удължено до 13 май 2020 г. За съжаление, кризата не е с краткосрочно въздействие и все още е […]

Прочети
Нова модерна техника ще чисти улиците и парковете на Русе

Нова модерна техника ще чисти улиците и парковете на Русе

Община Русе се сдоби с нова техника за ефективно почистване на града. Камионът разполага с дюзи за миене, както и със система за дезинфекция, оросяване и разпръскване на вода. За по-добрата поддръжка на улиците, площадите, алеите, парковете и останалите обществени пространства в града може да бъде ползвана както вода, така и дезинфекцираща течност. Новата придобивка за чистотата на Русе струва […]

Прочети

Променена е Наредба № 5 определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили

Определянето и администрирането на местните такси и в частност на таксата за битови отпадъци е предоставено на общинския съвет, съгласно разпоредбите на чл. 9 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), който приема наредба за определянето и админстрирането на местните такси и цени на услуги. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко […]

Прочети
25 медици от УМБАЛ "Канев"АД са първите ваксинирани срещу SARS-CoV-2

25 медици от УМБАЛ „Канев“АД са първите ваксинирани срещу SARS-CoV-2

25 души медицински персонал от УМБАЛ „Канев“АД, сред които лекари и медицински сестри са първите, които днес до края на деня ще се ваксинират срещу SARS-CoV-2 с първата партида ваксини на Pfizer&BioNtech, които бяха доставени тази сутрин в лечебното заведение. Очаква се в началото на 2021г. ваксини да  бъдат поставени и на останалите служители,които са заявили желание да бъдат ваксинирани, […]

Прочети
Предстои доставяне на пелетна камина за здравната служба в Баниска

Предстои доставяне на пелетна камина за здравната служба в Баниска

Все още е в процес доставянето на пелетни камини. Такива има доставени и монтирани в Могилино, в читалището и кметството на Баниска. Ще се купи такава за здравната служба в Баниска. В Батишница вече функционира пълноценно пелетна камина, която отоплява новата сграда на кметството. Това съобщи днес кметът на Община Две могили Божидар Борисов.

Прочети
С нова система за виденаблюдение ще се осуети замърсяването на рекултивираното депо в Две могили

С нова система за виденаблюдение ще се осуети замърсяването на рекултивираното депо в Две могили

По предложение на кмета на Община Две могили Божидар Борисов общинските съветници одобриха тази сутрин промени по бюджета на Община Две могили в приходната и разходната част и в инвестиционната програма. Приходната част на бюджета се увеличава от очаквано преизпълнение на данък придобиване /пар. 13-04/ с 60 000 лв. и такса битови отпадъци /пар. 27-07/ с 12 648 лв., които ще бъдат […]

Прочети
Общинският съвет в Две могили проведе първото си заседание днес

Променено е предназначението на няколко общински имота за изграждането на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново

На 30.11.2020 г. в деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 5875/30.11.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което е поискано да бъде извършена промяна във вида на територията от „земеделска“ в „горска“ на следните имоти – общинска собственост: имот с идентификатор 20184.17.147 по КККР на гр. Две могили, имот с идентификатор 20184.17.148 по КККР […]

Прочети

Стъпка напред по проекта за укрепването на дерето в Широково

Община Две могили е възложител по проект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две могили“. Трасето на дерето преминава през поземлен имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005, който е […]

Прочети

Определени са имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общините задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, а съгласно чл. 9, ал. 2, Общински съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователната премия, която е изплатена за застраховка на сградите публична и частна общинска собственост през 2020 г. е, както следва: Сгради […]

Прочети
"Български пощи" искат да получат под наем общинско помещение в Батишница

„Български пощи“ искат да получат под наем общинско помещение в Батишница

Община Две могили е собственик на следният имот – публична общинска собственост по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г., находящ се в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, а именно: „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, заедно с […]

Прочети
община две могили

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско предприятие „Чистота“

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско предприятие „Чистота“ на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост. Предприятието ще обхване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, отчитане на превозените битови отпадъци, превеждане на отчисленията по ЗУО и на разходите за издръжка на регионално депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Две могили […]

Прочети
Информация във връзка с въведената система за разделно събиране на растителни отпадъци в град Две могили

Приета е план – сметката за чистотата за 2021 година в Община Две могили

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ кметът на Община Две могили Божидар Борисов внасе за разглеждане и одобряване план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места и цени на услуги за 2021 г. на територията на Община Две […]

Прочети

22 са новоустановените заболели от коронавирус в Русенска област за 24 часа

22 са новоустановените заболели от коронавирус в Русенска област за 24 часа. За последното денонощие в България са регистрирани 337 нови случая на зараза с коронавируса, показват данните в Единния информационен портал. Направени са направени 2 369 Пи Си Ар теста. От началото на пандемията в България потвърдените случаи на зараза са 198 053, а активните случаи са 78 319. […]

Прочети
Русенецът Иван Белчев предлага площадка по БДП на терена със старата картинг писта в Парка на младежта

Русенецът Иван Белчев предлага площадка по БДП на терена със старата картинг писта в Парка на младежта

„Старата картинг писта в парка я няма, но гумите стоят от години“, сподели Иван Белчев наблюдението си за терена в Парка на младежта, намиращ се зад базата на ОП „Русе Арт“ там. „Не е ли време Общината да ги събере и рециклира? Въобще какво става след като един наемател си тръгне от общинска собственост и остави „покъщнината“ си? Парка на […]

Прочети
Сдружение "Русчук БГ" ще се погрижи за часовника върху сградата на ДИТ - Русе

Сдружение „Русчук БГ“ ще се погрижи за часовника върху сградата на ДИТ – Русе

Днес сдружение „Русчук БГ“ подписа Споразумение за сътрудничество с Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“. Договорихме се да работим съвместно според възможностите си за възстановяването и поддръжката на механичния часовник в сградата на Инспекцията по труда в гр. Русе. Както знаем сградата е построена през 1895 г. по проект на швейцарския архитект Анри (Хенри) Якоб Майер за първия извънстоличен клон […]

Прочети
15 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – достигаме мечтите си и по море, и по река, защото ги превръщаме в цели

15 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – достигаме мечтите си и по море, и по река, защото ги превръщаме в цели

Казват, че по Коледа мечтите се сбъдват. И най-вече големите мечти. Преди 15 години една смела мечта си проправя път и се превръща в реалност. Реалност с обещаващо бъдеще, защото стъпва на здрави основи и обединява хора, които не се страхуват да си поставят високи цели и да мислят извън рамките.   Така се ражда Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). […]

Прочети
Русенци купуват календари с благотворителна цел от Общинския приют за безстопанствени животни

Русенци купуват календари с благотворителна цел от Общинския приют за безстопанствени животни

С представители на СНЦ“Грижа и подслон за всеки“ в съботния ден посетихме нашите приятели от Общински приют – гр. Русе, споделят Светлана Стоянова и Маргарита Атанасова. Посрещнаха ни приветливи служители и видяхме спокойни и обгрижени животни. В края на неусетно изминалото време там си купихме този календар, създаден с много любов. Събраните средства от него ще са в полза на […]

Прочети
„Родителско кафе“ ще празнува своя втори рожден ден с тема, посветена на семейството

Родители от Област Русе с най – много средства за отглеждане на деца в дистанционна форма на обучение

Близо 23 хиляди семейства вече са получили помощ за отглеждане на деца до 14 години, които учат от разстояние. По данни на Агенцията за социално подпомагане към 29 декември са изплатени над 20 млн. лв. Най-много средства са получили родители от областите Пловдив, Благоевград, София-град, Бургас и Русе. До момента подадените заявления са 41 967. От тях одобрени са 24 […]

Прочети
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Лек автомобил изгоря на ул. „Яворов“

На 28 декември в 02:47 часа пожарникари от Втора РСПБЗН в Русе са пратени за ликвидиране на пожар в Русе на ул. Яворов, в кола с газова уредба с марка “Шкода Фабиа“.  Произшествието е ликвидирано на площ около 5 m2. Унищожен е лекият автомобил. Имало е нанесени поражения и върху друг автомобил с марка “Мерцедес“. Причините за инцидента се установяват.

Прочети
марихуана

Дрогиран млад боровски шофьор е спрян край Бяла

Бързо производство е образувано в РУ – Бяла срещу водач, показал положителна проба за употреба на наркотици. На 25 декември в 23:40 часа, по четвъртокласен път в землището на гр. Бяла, екип на РУ – Бяла  е спрял за проверка лек автомобил  с русенска регистрация, управляван  23-годишен мъж от гр. Борово. В хода на проверката униформените са установили, че водачът […]

Прочети
дърва кражба дървесина

Ветовски полицаи са заловили мъж, превозвал незаконна дървесина

Ветовски полицаи са заловили мъж, превозвал незаконна дървесина. На 25 декември около 16:30 часа в близост до гр. Сеново в местност „Липака“, при извършена проверка от  служители на РУ-Ветово е бил установен 44-годишен мъж, който с конска каруца превозвал дървесина. Полицаите са уточнили, че той извършва тази дейност без превозен билет и без контролна горска марка, а количеството било около […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Млад шуменец с марихуана, опита да избяга от полицейска проверка в Русе при рисуване със спрей по указателна табела

Служители на Първо РУ разследват притежание на наркотици от млад мъж, опитал да избяга от полицейска проверка, след като е бил засечен да рисува със спрей по указателна табела.  На 24 декември около 23:30 ч. при обход на бул. България, екип служители от Първо РУ забелязали мъж да рисува със спрей по указателна табела /в посока КПП/.  Той бил с […]

Прочети
Жълт код за силен вятър е обявен в Русенска област днес

Жълт код за силен вятър е обявен в Русенска област днес

Жълт код за силен вятър е обявен в Русенска област днес. През нощта и утре главно по северните склонове на планините ще духа силен южен вятър с пориви до 20-22 м/сек. Вечерта вятърът временно ще отслабва. Над морето по крайбрежието се очаква южен вятър с пориви до 14-17 м/сек. Това сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и […]

Прочети
Служителите на Транспортна полиция - Гюргево помогнаха на семейство с 9 деца

Служителите на Транспортна полиция – Гюргево помогнаха на семейство с 9 деца

Служителите на Транспортна полиция – Гюргево помогнаха на семейство с 9 деца да чества подобаващо Коледа и Нова година. Те закупиха хранителни продукти и играчки, които бяха дарени в навечерието на празниците.

Прочети
Децата от вокално студио „Слънчеви ноти“ в Русе постигнаха поредния си успех на музикален конкурс

Децата от вокално студио „Слънчеви ноти“ в Русе постигнаха поредния си успех на музикален конкурс

Децата от вокално студио „Слънчеви ноти“ в Русе постигнаха поредния си успех на музикален конкурс. Трима възпитаници на студиото спечелиха отличия от стартиралия преди месец онлайн Фестивал на коледната и новогодишна песен „Коледна изповед“ 2020. Той е организиран от фестивалната музикална агенция „Artvoices”. Директор на събитието е Иван Стойнев. В категория „Българска песен“ второ място взеха Бориса Кунева на 9 […]

Прочети
Още два кабинета за ваксинация срещу COVID-19 ще бъдат разкрити в Русе

Още два кабинета за ваксинация срещу COVID-19 ще бъдат разкрити в Русе

Още два кабинета за ваксинация срещу COVID-19  ще бъдат разкрити в Русе. Те ще бъдат съответно в ДКЦ-1 и втори такъв в Университетска болница „Медика Русе“. Това стана ясно от проведен по-рано през деня съвместен брифинг между областния управител на област Русе Галин Григоров и директора на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова. Към момента са разкрити четири кабинета – […]

Прочети
Дилян Саманджиев: Ако пак ми откажат достъп до информацията, смятам да съдя АПИ

Дилян Саманджиев: Ако пак ми откажат достъп до информацията, смятам да съдя АПИ

,,Въпросът ми не бил точен и ясен. Може би,всеки трябва да има юридическо образование, за да зададе въпрос към дадена институция. Така са цитирали закон, точки и алинеи, че да объркат човек и да се откаже или да си плати на юрист, за да изготви въпроса. Аз ще направя второто, защото аз съм лаик в тази област, а вече половин […]

Прочети
В Русе бе поставено началото на ваксинацията на медиците срещу коронавирус

В Русе бе поставено началото на ваксинацията на медиците срещу коронавирус

В Русе бе поставено началото на имунизацията на медиците срещу коронавирус. Ваксините – за 200 души, пристигнаха в ранния следобед от Велико Търново при засилени мерки за сигурност. Имунизацията започна в Университетската болница „Медика“, като първият ваксиниран бе председателят на Районната колегия към Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов. „На заседание на Областния оперативен щаб предложих да съм първи, за […]

Прочети

Жилище с ламинат- важни подробности

Жилище с ламинат: знаете ли какъв е срокът на експлоатация на този материал? Прочетете тази статия, която ще ви обясни всичко, свързано с тази тема. В наши дни повечето съвременни жилища са с ламинат за подово покритие. Разнообразието при него е огромна като качество, цвят и цени.  Когато избирате вида на подовото покритие, в допълнение към външните предимства, вие трябва […]

Прочети
Работна среща и поздравления от генералния консул на Русия в Русе при среща с ректора на Русенския университет

Работна среща и поздравления от генералния консул на Русия в Русе при среща с ректора на Русенския университет

Днес, 28 декември (понеделник) 2020 г., в Русенския университит се проведе работна среща между ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и  г-н Андрей Громов, Генерален консул на Русия в град Русе. По време на разговора бяха обсъдени реализираните съвместни дейности през изминалата година и бяха очертани перспективите за нови инициативи през 2021 година. Генералният консул подари на Русенския университет бюст […]

Прочети
1 2 3 4 5 6 37