Онлайн работна среща на тема " Бюджет и финанси в пандемия " ще проведе ПП " Има такъв народ " - Русе

Онлайн работна среща на тема “ Бюджет и финанси в пандемия “ ще проведе ПП “ Има такъв народ “ – Русе

Тази неделя, 31.01.2021 година, в офиса на ПП “ Има такъв народ “ град Русе, ще се проведе онлайн работна среща с членовете на областната организация на тема “ Бюджет и финанси в пандемия „. Гост ще бъде Кирил Симеонов – финансов експерт и член на ПП “ Има такъв народ“.

Прочети
Крум Зарков, БСП: Всички планове за промени в областта на върховенството на закона досега не доведоха до никакъв ефект. Новият план е само поредният

Крум Зарков: Законодателна вакханалия е промяната на Закона за хазарта през Закона за извънредното положение

БСП се противопоставя на практиката, опорочаваща целия законодателен процес – да се прокарват през преходни и заключителни разпоредби неща, които нямат общо с първоначалния закон „Какво е общото между провеждането на изборите и производствата за издаване на лиценз за хазартни игри?“, попита в парламента зам.-председателят на БСП и народен представител от 19-и МИР – Русе Крум Зарков по повод промените, […]

Прочети
Общинският съветник Иван Иванов: Кой ще плаща за далаверите на ГЕРБ ?

Общинският съветник Иван Иванов: Кой ще плаща за далаверите на ГЕРБ ?

„Популистко и, меко казано, некоректно е говоренето на общинските съветници от ГЕРБ по отношение заплатата на кмета.” – това каза Пламен Рашев от Местна коалиция „БСП за България“ /АБВ, ДРП „Българската пролет“, ПД „Социалдемократи“/, като коментар на дискусията на общинската сесия днес. Той подчерта, че за една община като Русе броят на дейностите и фукнкциите, големината на отговорностите, размерът на […]

Прочети
сесия общински съвет онлайн

Определен е нов размер на възнаграждението на Кмета на Община Русе и кметовете на кметства в Община Русе

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. Според чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните […]

Прочети
Протест за чист въздух се състоя в Русе сега

Приет е докладът за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Общински съвет – Русе прие доклада за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец септември 2020 – месец декември 2020 година. Председателят на комисията Дауд Ибрям представи пред колегите си общински съветници подробности по работата и. С Решение № 48, прието […]

Прочети
Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Нови заплати за кметовете в Община Сливо поле със задна дата и допълнително материално стимулиране

Общинските съветници в Сливо поле считано от 01.01.2021 г., определиха размер на индивидуалната основна месечна заплата на кметовете от Община Сливо поле, както следва: Кмет на кметство Бабово                           1109.00 лева; Кмет на кметство Борисово                       1109.00 лева; Кмет на кметство Кошарна                        1109.00 лева; Кмет на кметство Юделник                       1109.00 лева; Кмет на кметство Стамболово                   1109.00 лева; Кмет на кметство Голямо Враново           […]

Прочети
Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов: Работи се активно по снегопочистването

Кметът на Община Сливо поле с по – висока основна заплата и еднократно допълнително стимулиране

Общински съвет – Сливо поле определи на кмета на Община Сливо поле допълнително възнаграждение в размер на 2145 лв. за постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения. Считано от 01.01.2021 г. е определена индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Сливо поле в  размер на 2360 лева.

Прочети
Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Няма промяна в размера на ТБО в Община Сливо поле за 2021 година

Общински съвет – Сливо поле одобри план-сметка за необходимите разходи за извършване на дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ на територията на Община Сливо поле за 2021 г., както следва: П Л А Н – С М Е Т К А ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ ЗА 2021 ГОД.    Разходи, предвидени по […]

Прочети
Държавна опера - Русе представя "Между операта и джаза" на 1 февруари

Държавна опера – Русе представя „Между операта и джаза“ на 1 февруари

На 1 февруари 2021 от 19 часа в Доходно здание – зала ЕвропаДържавна опера – Русе представя камерен концерт под надслов „Между операта и джаза“ с участието на: Анна Карадимитрова-сопранПреслав Петков-кларинетБожена Иванова-пиано В програмата:1. В.А.Mоцарт – Ария на Секcтус от операта „Милосърдието на Тит“ „Parto! Ma tu ben mio meco ritorno in pace“/Заминавам. любима моя, но моля те, да се […]

Прочети
сесия общински съвет онлайн

Община Русе ще кандидатства по процедура „Патронажна грижа + “

Община Русе ще кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020. Това решиха общинските съветници в Русе днес. Обявена е публична покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020. Настоящата процедура чрез директно предоставяне на […]

Прочети
51 общински съветници в Русе положиха клетва сега

Променена е Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Общински съвет – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва: §1. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след текста „за всеки присъствен ден“ се поставя запетая и се допълва текста „а за […]

Прочети
тец русе топлофикация

„Топлофикация Русе“ : Чухме призива на хората. Можем да ги уведомяваме лично за всяка авария

Първата копка за изграждане на ТЕЦ Русе е направена точно преди 60 години. Няколко години по-късно е изградена топлопреносната мрежа. Междувременно градът се е разраствал, а с него се е променяла и инфраструктурата. Днес подмяна на топлопреносната мрежа би означавало да се разкопае целият град за месеци, а може би години. Летните ремонти за рехабилитация и подмяна на участъци  водят […]

Прочети
Ваксинацията срещу коронавирус започва утре в Гюргево

Всички, които желаят да бъдат ваксинирани, трябва да заявят желанието си пред личните си лекари

Всички, които желаят да бъдат ваксинирани, трябва да заявят желанието си пред личните си лекари. Записването, за безплатното и доброволно имунизиране срещу Covid-19, може да бъде осъществено по телефона или при лично посещение при ОПЛ. Списъците ще бъдат непрекъснато допълвани с актуална информация. Така ОПЛ ще разполагат с информация, за да могат максимално адекватно и своевременно да информират и имунизират […]

Прочети
Кметът Пенчо Милков поздрави хората с увреждания от социалните центрове и организации на територията на общината

384 потребители в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Русе

Общински съвет – Русе одобри създаването на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансирана от държавния бюджет с капацитет 384 потребители  с адрес: град Русе, ул. „Черно море“ 2, считано от 01.01.2021 г. Социалата услуга да се администрира и управлява от втoростепенният разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство социални дейности“, в което се създава звено „Център за предоставяне на услуги в общността […]

Прочети
община русе

Община Русе ще има споразумение за сътрудничество с АЗ при предоставяне на изнесени услуги по заетост

Между община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“, гр. Русе на 23.12.2020 год. се подписа споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост. Съгласно споразумението, към Дирекция „Бюро по труда“ се разкрива изнесено работно място в село Хотанца за обслужване на  търсещи работа лица и работодатели от село Хотанца. В споразумението за сътрудничество  са […]

Прочети
Общинските съветници в Русе почетоха паметта на д-р Росица Вачева

Променен е Правилникът за организацията и дейността на ОбС – Русе

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. В чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА е регламентиран максималният общ размер на възнаграждението […]

Прочети
ОМД - Русе: Продължава приемът на творби за международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата

ОМД – Русе: Продължава приемът на творби за международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата

Скъпи приятели и участници, Радваме се, че вече получаваме вашите творби в конкурса за водата. За ваше улеснение публикуваме още веднъж линк за регистрационната форма: https://forms.gle/YoxJgvNG4oKycqbo6 Това съобщават от Общински младежки дом – Русе. За да е успешно регистрирането във формата трябва да имате електронен адрес в @gmail или google acount. За да са четливи снимките на рисунките ви, форматът […]

Прочети
От началото на месец февруари се подновяват часовете в танцовото студио към Държавна oпера - Русе

От началото на месец февруари се подновяват часовете в танцовото студио към Държавна oпера – Русе

От началото на месец февруари се подновяват часовете в танцовото студио към Държавна Опера Русе Всеки вторник и четвъртък от 17:00 до 17:45 малка група (4-10 годишна възраст). И от 18:00 до 19:00 голяма група (10-18 годишна възраст).

Прочети

Себастиан Клеве, ръководител на отдел „Култура и медии“ в посолството на Федерална република Германия в София, в СУПНЕ

На 28.01.2021 г. на кратко посещение в училището беше господин Себастиан Клеве, ръководител на отдел „Култура и медии“ в посолството на Федерална република Германия в София. Господин Клеве идва за първи път в гр. Русе и прояви голям интерес към обучението по немски език. В проведения разговор с ръководството той изрази готовност в бъдеще да подпомага училището и да участва […]

Прочети
smart city

Русе ще изгражда тесни връзки с Китай чрез съвместни спортни и бизнес инициативи

Община Русе действа по стратегията си за засилване на двустранните връзки с най-мащабно развиващата се икономика в света – Китай. Като част от това сътрудничество градът ще кандидатства за домакин на националния спорт в Китай – гребане с драконови лодки. Това е един от деветте спорта на Международната федерация по кану-каяк, ключова роля в която има българинът Мартин Маринов – […]

Прочети
терен магистрала мартен

Промениха предназначението на 10 декара имот до Мартен за строежа на бъдещата автомагистрала

Във връзка от необходимостта за провеждане на процедура по Закона за горите за поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 47336.80.268 в землището на гр. Мартен, засегнат от реализацията на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“ и във връзка с писмо № 08-00-1444/25.11.2020 от Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ към МРРБ с входящ № 15-00-14/26.11.2020 на Община Русе е необходимо да се проведе процедура […]

Прочети
В Русе бе отдадена почит към жертвите на Холокоста

В Русе бе отдадена почит към жертвите на Холокоста

В знак на почит към жертвите на Холокоста и по случай 76-та годишнина от освобождаването на лагера Аушвич от името на областния управител Галин Григоров бяха поднесени цветя пред паметния знак в Русе на загиналите в геноцида евреи. „Не е мит! Не е просто разказана история, това са милиони истории за ужас, смърт, чудовищна човешка жестокост срещу други човешки същества. […]

Прочети

„МЕГАПАРТС“ ООД поема дейността по събиране на излезли от употреба МПС като партньор на Община Русе

Общински съвет – Русе одобри договор за сътрудничество между Община Русе и договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД за организиране дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба №15 […]

Прочети
Районният мюфтия на Русе Юджел Хюсню посети Две могили

Районният мюфтия на Русе Юджел Хюсню посети Две могили

Районният мюфтия на Русе Юджел Хюсню по покана на имама на гр. Две могили и ваиза към Районно Мюфтийство Русе посети гр. Две могили. По време на визитата мюфтията изнесе лекция, давайки наставления относно идентичността на мюсюлманина. И накрая бе отправена молитва за благоденствие и берекет. Bir tarafta kışın bereketi birde Dve mogili cematimizin güzelliği. Bu akşam Deve mogili imamı […]

Прочети
лафка братя миладинови

ДГ „Ралица“ получи за безвъзмездно управление общински имот

С Решение №961/30.05.2003 г. на Общински съвет – Русе, допълнено с Решение №941/15.07.2010 г. на Общински съвет – Русе, на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе е учредено безвъзмездно право на управление върху имот, предмет на Акт №7074/04.10.2013 г. за публична общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 63427.1.94 по КККР на гр. Русе, с площ от 7 270 кв.м., ведно с […]

Прочети
заведение маси вирус

Наематели на определени общински обекти без дейност поради противоепидемичните мерки са освободени от наеми до края на януари

Във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България (МЗ), изменена със Заповед №РД-01-718 / 18.12.2020 г. на МЗ, са въведени конкретни временни противоепидемични мерки, […]

Прочети
гробище чародейка русе

Предстои отдаването на общински терен за маси за продажба на цветя в гробищен парк „Чародейка“

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                       Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
община русе

Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“ ще получи под наем няколко общински помещения за клубове

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, недвижим имот, представляващ стая №1, с площ 26,40 кв. м., представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.11, със застроена площ на целия самостоятелен […]

Прочети
Предстои симфоничен концерт на Русенска филхармония "Камджалов дирижира Прокофиев и Шостакович"

Предстои симфоничен концерт на Русенска филхармония „Камджалов дирижира Прокофиев и Шостакович“

Държавна опера – Русе представя симфоничен концерт на Русенска филхармония „Камджалов дирижира Прокофиев и Шостакович“.Диригент на концерта на 7 април от 19 часа в Доходно здание ще бъде Йордан Камджалов. Солист – Александър Сомов – виолончело В програмата:Симфония №1 „Класическа“ от Сергей ПрокофиевКонцерт за виолончело и оркестър № 2 от Дмитрий Шостакович Билети на каса Опера:понеделник – петък от 10.00 […]

Прочети
Заседанието на Общински съвет – Русе се провежда за първи път в „Канев Център“

Извършени са изменения или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии

В местната нормативна уредба има редица текстове, които предвиждат съществуването и функционирането на различни комисии, които макар и да не са административни органи имат задачата да подпомагат кмета на общината и общинския съвет при реализирането на техните правомощия. Настоящото предложение правим във връзка с усложняващата се обстановка с разпространението на COVID 19, като и това е причината за предлаганите промени […]

Прочети
1 2