Канят гражданите на Бяла да почетат паметта на Васил Левски в петък

На 19 февруари българският народ се прекланя пред делото на Васил Левски – Апостолът на свободата. На 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. в околностите на София е изпълнена смъртната присъда на бележитият българин. Мястото на обесването му се намира в центъра на днешна София, където е издигнат негов паметник. Възпоменателните церемонии обаче у нас се организират […]

Прочети
С много настроение бяха отбелязани Трифон Зарезан и Свети Валентин в ЦСРИ - Щръклево

С много настроение бяха отбелязани Трифон Зарезан и Свети Валентин в ЦСРИ – Щръклево

С много настроение, наричане за здраве и берекет, и празнична почерпка беше отбелязан двойният празник на виното и любовта в социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в село Щръклево /Община Иваново/. Въпреки продължаващата противоепидемична обстановка и ограниченията, свързани с COVID-19, потребители и персонал бяха единодушни, че социални контакти, терапевтични и рехабилитационни дейности могат да се случват, щом има […]

Прочети
Над 190 деца и младежи участват в конкурса "Моят Левски" под егидата на областния управител

Над 190 деца и младежи участват в конкурса „Моят Левски“ под егидата на областния управител

Приключи онлайн конкурсът за рисунка „Моят Левски”, който се проведе под егидата на областния управител на област Русе Галин Григоров. В инициативата, станала реалност благодарение на усилията на екипа на Военния клуб в Русе, участваха 191 младежи от над 30 населени места в България, както и от Украйна, Молдова и САЩ. Най-малките участници са от сливенската детска градина „Здравец”, а […]

Прочети
Билетите за спектакъла „Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников са вече изчерпани

Билетите за спектакъла „Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников са вече изчерпани

Билетите за спектакъла „Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников са вече изчерпани. Поради ограниченията свързани с противоемидемичните мерки, Кукленият театър не може да допусне повече зрители в салона, за което искрено съжалява! Заповядайте през месец март – представлението ще се играе отново на 17.03 от 19:00ч. Вижте програмата на www.puppetruse.com Поради ограничения брой места, се препоръчва да закупувате билетите си предварително, […]

Прочети
Селфи с нашата Марта предлага РБ "Л. Каравелов" - Русе

Селфи с нашата Марта предлага РБ „Л. Каравелов“ – Русе

Уважаеми читатели! Баба Марта е един от най-чаканите и тачени празници за българите! Той носи предчувствие за пролет и надежда за по-добър живот! На 1 март си разменяме мартенички за здраве и успех. Решихме да направим този ден още по-пъстър, усмихнат и нестандартен, затова обявяваме Акция „Селфи с нашата Марта“. Който има желание, може да си направи селфи за спомен […]

Прочети
Каран Върбовка - домът на Света Марина

400 хил. лева отпусна Министерски съвет за строително-ремонтни дейности на манастира „Св. Марина“ – Каран Върбовка

„Етническата толерантност е нещо, което винаги ни е водило, а хора, които обичат своя Господ и своята религия, почитат и чуждата. Защото разбират и знаят какво е да си вярващ“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на днешното редовно правителствено заседание, на което кабинетът отпусна допълнително 3 513 552 лева за ремонт и доизграждане на църкви и манастири и […]

Прочети
община русе

Над 150 млн. лв. е уточненият бюджет на Община Русе в края на 2020 година

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2020 година е приет с Решение №66 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/10.02.2020 година в размер на 135 343 449 лв. Уточненият бюджет на общината към 31.12.2020 г. е 150 342 455 лева. В бюджета на Община Русе към 31.12.2020г.  настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между […]

Прочети
Русе отбелязва 143 години от Освобождението си на 20 февруари

Русе отбелязва 143 години от Освобождението си на 20 февруари

Община Русе ще отбележи 143-тата годишнина от Освобождението на Русе – градът, който е оставил дълбок отпечатък върху историческата карта на България. На 20 февруари, събота, от 10:30 ч., Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев ще изпълнява маршове пред Пантеона на Възрожденците, а непосредствено след това ще започне и тържествената церемония с встъпителни думи на проф. д-р Николай Ненов […]

Прочети
Община Русе разкри нова дневна яслена група в детска ясла №16

Община Русе разкри нова дневна яслена група в детска ясла №16

Нова дневна яслена група, разкрита към общинска детска ясла №16 в Русе, отвори врати в началото на февруари. Това стана възможно след решение на Общинския съвет и дадено съгласие от Регионалната здравна инспекция.   Община Русе разкри новата яслена група като делегирана от държавата дейност, спазвайки определената процедура съгласно Закона за здравето. Като материално-техническата база групата отговаря напълно на здравните изисквания, […]

Прочети
община русе фасада

Голям общински терен ще бъде нает от изпълнителя на Водния проект в „Моргуля“

В общинска администрация постъпи заявление от „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, пълноправен член на Обединение „РОАН – РУСЕ, представлявано от Иван Христофоров Моллов, чрез пълномощник инж. Никола Пеев, относно наемане на поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Русе, местност „Моргуля“. Предмет на заявителския интерес, респ. на настоящото предложение е отдаване под наем за срок от две години, като […]

Прочети
Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Над 4.7 млн. лева очаква Община Русе от управление и разпореждане с общинска собственост през тази година

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 година. Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост. От […]

Прочети
25 хил. лева от туристически данък са постъпили в бюджета на Община Русе към края на май

Добро ниво на приходите от русенски общински имоти през 2020 година въпреки коронакризата

Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост през 2020 година води до следните констатации и изводи: 1. Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 2. Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им. 3. Инвентаризират се регистрите […]

Прочети
Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Над 4 500 молби, заявления и пр. са постъпили за година в дирекция „Управление на собствеността“ на Община Русе

В архива на отдел „Общинска собственост и земеделие” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаване на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със […]

Прочети
Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Почти 700 хил. лева са приходите от разпореждане с общинска собственост през 2020 г. в Русе

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, […]

Прочети
Кметът на Община Русе е против замърсяващите производства в общината

През 2020 година се увеличават приходите от концесии в бюджета на Община Русе

Към 31.12.2020 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия на обекти, общинска собственост. Обектите, предмет на концесионните договори са: подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“, част от стадион „Локомотив”, спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 260 броя, разположени в Зона 1 и Зона 2, Пристанище за обществен транспорт с регионално […]

Прочети
земя земеделие обработка

Близо половин милион лева са приходите от ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Русе през 2020 година

Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 35 602,408 дка., от които: 25 008,983 дка. – пасища и мери, разпределени по землища, както следва: Населено място Площ, дка. с. Русе 1562,397 с. Тетово 4825,562 с. Хотанца 512,322 с. Сандрово 731,839 с. Семерджиево 1989,457 с. Червена вода 2461,710 с.Басарбово 3216,813 с. Ястребово 900,455 гр. Мартен 629,680 с. Просена 1407,703 с. Долно […]

Прочети
Социални жилища ще се изграждат и в Русе с европейски средства през новия програмен период

Почти 1 млн. лева са приходите от наем на русенски общински жилищни имоти за година

Община Русе притежава жилищни имоти за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, посочени в списъци, които ежегодно се утвърждават с решение на Общински съвет – Русе по предложение на кмета на Община Русе и се предоставят за управление на ОП „Управление на общинските имоти“. Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ е създадено с Решение № 364, прието с Протокол […]

Прочети
община русе

Над 2.1 млн. лева приходи от наеми и такси на русенски общински имоти през 2020 година

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, и провеждане на тръжна или конкурсна процедура. През отчетният период в Общински съвет – Русе са внесени 33 […]

Прочети
община русе фасада

320 броя актове за застроени и незастроени общински недвижими имоти, земеделски земи и гори са съставени в през 2020 година в Русе

Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост. През периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Община Русе е съставила актове за 320 имота /от които 199 бр. частна и 121 бр. публична общинска собственост/. Актуализираните актове за общинска собственост са 171 броя. Ежедневно са извършвани действия […]

Прочети
гаражи подстанция

8 нови гаража ще се появят на ул. „Юндола“

В Община Русе е постъпило  искане с вх. №30-9194-1/28.05.2020 г. от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 203808925, относно учредяване право на строеж върху общинска земя за изграждане на гаражи в поземлен имот с идентификатор 63427.7.180 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, долепени до съществуващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Здравец-изток“. Имотът, предмет на Заявлението за учредяване […]

Прочети

Общинският съветник Иван Иванов ще проведе приемна за граждани

Групата общински съветници на Местна коалиция „БСП за България“ организира онлайн приемна за граждани. На въпроси на русенци ще отговаря общинският съветник Иван Иванов. Желаещите да споделят проблем могат да го направят на 18 февруари, четвъртък, от 16:00 до 18:00 часа, чрез Viber (+359 88 885 9509). За да може да бъде осъществен контакт, гражданите трябва да имат компютър или устройство […]

Прочети
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Трудноподвижен мъж е спасен при запалване на басарбовска къща

Около 11:00 часа вчера от с. Басарбово е постъпил сигнал за горящ покрив на къща, обитавана от трудно подвижен човек. На адреса са изпратени два екипа от Първа РСПБЗН – Русе, които на място са изяснили, че има запалване в комина, но няма задимяване по стаите. Трудно подвижният е установен невредим на втори етаж. Служителите са загасили печката на твърдо […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Разкриха трима непълнолетни младежи, извършили вандалска проява в района на кея

Служители на Първо РУ са установили трима непълнолетни младежи, извършили вандалска проява в района на кея в Русе. В Първо РУ е постъпил сигнал от Община Русе, в който е съобщено, че на 24.10.2020 г. около 19:10 часа на кея в гр. Русе е извършена хулиганска проява, придружена с повреждане на имущество, изразяваща се в счупване на химическа тоалетна, разположена […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Малолетно момиче е установено като извършител на джебчийска кражба в Русе

Малолетно момиче е установено като извършител на джебчийска кражба.  Русенка е сигнализирала във Второ РУ, че на 29.01.2021 г. около 16:00 часа, докато е извършвала служебните си задължения като продавач в магазин на ул. Тулча в Русе /Покрития пазар/ е видяла как момиче е бръкнало в дамската й чанта и е взело портфейла й, след което е избягало от обекта […]

Прочети
Областният управител посети територията на свлачището в Пиргово

Над 300 хил. лева предостави Министерски съвет за укрепване на склонове в Пиргово

С Постановление от днес, 17 февруари, Министерски съвет отпусна 307 200 лв. по бюджета на Община Иваново. Парите ще се използват за укрепване на дере с прилежащи стръмни склонове в обхвата на с. Пиргово. Кметът на Иваново Георги Миланов, който лично присъства на заседанието, благодари за навременните и превантивни действия на правителството. „Правителството продължава да помага на българските общини, благодаря […]

Прочети
Победителите в играта „За виното и любовта“

Победителите в играта „За виното и любовта“

Его го нашия пръв победител в играта, посветена на виното и любовта. Виктория Тодорова получи бутилка вино от играта „За виното и любовта“. И освен това голямата изненада за комисията беше, че това е майката-доброволка, която се включва в съботните четения в Библиотечко с Мецанка Малинка. Виктория Тодорова е родена в Шумен, живяла е във Варна, но съдбата я довежда […]

Прочети

61 години Държавен куклен театър в Русе

Началото е поставено през 1955 г., когато група ентусиасти, с художествен ръководител Никола Кръстев, полагат основите на кукленото изкуство в град Русе. Трупата е създадена към Дома на културата на транспортните работници. Първата постановка е на 26 февруари 1956 г. – пиесата „Червената шапчица“. Следват спектаклите „Лъжливото овчарче“, „Чудната къщичка“, „Русалка“ и др. На 15 февруари 1960 г. самодейният състав получава статут […]

Прочети
Здравка Евтимова

Писателката Здравка Евтимова идва в Русе с нови и непубликувани разкази

Писателката Здравка Евтимова идва в Русе с нови и непубликувани разкази на 20 февруари от 16 часа в зала „Слави Шкаров“ на Доходното здание. Този пък няма връщане назад. След няколко пъти отлагане заради ограниченията, налагани от ковидмерките, Здравка Евтимова пристига за дългоочакваната среща в Русе. Поканена е от МД“Елиас Канети“ и ще представи пет съвсем нови, все още непубликувани […]

Прочети
награда русе 21 век 2018 2

Предстои изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Наредба № 17 на ОбС – Русе, последно изменена с Решение № 469, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г., урежда символиката на Община Русе, като съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 в т.ч. спадат званията и наградите на Община Русе. Предложената Наредба за изменение и допълнение обхваща главно текстовете в Раздел IV, касаещи регламента на Награда „Русе“, с която […]

Прочети
Пресечена е нелегална търговия с цигари в Хотанца

Митнически служители задържаха 50 400 къса цигари и 346.9 литра алкохол при проверки в района на ГКПП Дунав мост

Митнически служители задържаха 50 400 къса (2520 кутии) цигари и 346.9 литра алкохол при четири проверки, извършени в периода 08-11.02.2021 г. в района на ГКПП Дунав мост-Русе. На 11.02.2021 г., около 05:15 часа, инспекторите отклоняват за проверка пътнически микробус с българска регистрация, пътуващ от България за Белгия. В превозното средство освен водача пътуват още две лица. След физическа проверка в […]

Прочети
1 2 3