За трудните теми в осиновяването разказва Павлин Петров в книгата си „Пътят на осиновяването”

За трудните теми в осиновяването разказва Павлин Петров в книгата си „Пътят на осиновяването”

За трудните теми в осиновяването – от първо лице разказва Павлин Петров в книгата си „Пътят на осиновяването”. Той е един от най-активните участници в Групата за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца към „Еквилибриум“. Екипът на Центъра за обществена подкрепа заедно с Павлин вече планира предстоящите срещи на групата. Авторът е отделил внимание и на общата ни работа […]

Прочети
съдебна палата русе

Започва дело за причинена смърт след побой в центъра на Русе

В Първо РУ е започнато разследване за нанесена телесна повреда на мъж при побой. На 20 май 2019 година около 23:35 часа в Първо РУ е получено съобщение за побой между двама мъже в близост до заведение, в района на русенския площад „Свобода“. Изпратените там служители на полицията са установили, че 39-годишен мъж от Русе е нанесъл множество удари с ръце […]

Прочети
Община Две могили с Коледна украса

Приета е Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Две могили /2021-2025/

Общинските съветници в Две могили приеха Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Две могили /2021-2025/. В изпълнение на Закона за защита при бедствия се създават областни и общински Съвети за намаляване на риска от бедствия, с участието на териториалните органи на изпълнителната власт, в партньорство със службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги и други, […]

Прочети
1520 пакета контрабандни цигари откриха в български микробус на Дунав мост 1

Цигари и алкохол с изтекъл срок на бандеролите откриха митничари в магазин в Русенско

При проверка на митнически служители от сектор Оперативен контрол – Русе в магазин в Русенско са намерени 91 кутии (1820 къса) цигари и 30 бутилки (23 литра) високо алкохолни напитки с изтекла валидност на бандерола. Акцизните стоки са били облепени с бандероли от емисии 2014 и 2018 г., поради което не могат да се търгуват и съхраняват в търговски и […]

Прочети
Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

Съгласно чл. 6 от Правилника за детските педагогически стаи, детските педагогически стаи имат следните задачи: 1. Да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за които съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, както и причините и условията за техните простъпки; 2. Да издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени […]

Прочети
Сдружение "Мулти акт" представи дейността си

Сдружение „Мулти акт“ представи дейността си

В началото се притеснявахме различията им да не предизвикат тежнения, дори подигравки, но това не се случи. Те бяха на различна възраст, с различен начин на живот, от различни населени места, а трябваше да ги съберем в една група. Имаше няколко момчета в тийнейджърска възраст с по-буйна кръв, определено се заявяваха като по-големи, като лидери. Но въпреки демонстративното им поведение, […]

Прочети
кмет Две могили

Одобрен е годишен отчет за изпълнението на управленска програма на кмета на Община Две могили за 2020 година

Общинските съветници в Две могили приеха днес годишен отчет за изпълнението на управленска програма на кмета на Община Две могили за 2020 година. Този документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление […]

Прочети
Ваксинацията срещу коронавирус започва утре в Гюргево

Близо три пъти повече са оздравелите отколкото заболелите от COVID-19 за изминалото денонощие в област Русе

Близо три пъти повече са оздравелите отколкото заболелите от COVID-19 за изминалото денонощие в област Русе. По-данни на Регионалната здравна инспекция за последните 24 часа са установени 27 нови случая на коронавирусна инфекция. Над 80% от тях са в най-голямата община в областта, а именно Русе. Там са регистрирани 22-ма новозаразени. По двама заболели през вчерашния ден има и в […]

Прочети

Одобрени са докладите на читалищата на територията на Община Две могили

Председателите на читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на Общината и пред Общински съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмите за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната година по силата на чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища. Докладите на читалищата на територията на една община се обсъждат от […]

Прочети

Одобрена е продажба на общински имот в Две могили

Община Две могили е собственик на Поземлен имот по Акт за частна общинска собственост № 3756 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: дворно място с площ 705 кв. м., с идентификатор № 20184.1.2584по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе, ул. „Родопи“ № 1, Трайно предназначение на територията: […]

Прочети

Приети са промени в Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили

Действащата към момента Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе е приета с Решение № 748 по Протокол № 52/20.08.2010 г. на Общински съвет – Две могили. От тогава до настоящия момент са правени две изменения и допълнения на […]

Прочети
Община Две могили с Коледна украса

Променена е Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили

Действащата към момента Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе е приета с Решение № 617 по Протокол № 38/25.04.2014 г. на Общински съвет – Две могили. От тогава до настоящия момент са правени няколко изменения и допълнения на нейното съдържание поради промени в […]

Прочети
Приключи конкурс “EX LIBRIS” на училищната библиотека в ОУ "Отец Паисий" - Русе

Приключи конкурс “EX LIBRIS” на училищната библиотека в ОУ „Отец Паисий“ – Русе

Прекрасен начин да изразиш своята индивидуалност е изработването на екслибрис! Приключи конкурс “EX LIBRIS” на училищната библиотека в ОУ „Отец Паисий“ – Русе. Ето и класирането: първо място – Рая Калоянова Георгиева от V „г“клас, второ място – Елица Миленова Попова от V „в“ клас, трето място – Лидя Левентова Исмаилова от V „в“ клас.

Прочети
Ruse Go ще почисти утре стълбите към музея на транспорта

Ruse Go ще почисти утре стълбите към музея на транспорта

В събота (27 февруари) ще почистим стълбите към Музея по транспорт, съобщават от СНЦ RuseGo. Срещата е в 10:30 часа в района на Вазата и заедно ще отидат до мястото. В 10:45 започва самата акцията. Сдружението моли доброволците да носят лопатка и/или мотичка, и/или метличка, и/или лозарска ножица и всякакви други помощни средства. Има наслоена пръст и тя е основният […]

Прочети
Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

Общински имот край Бъзовец ще бъде отдаден под наем за отглеждане на овце

Община Две могили е собственик на следния недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3018/10.08.2010 г., а именно: поземлен имот с Идентификатор 07212.989.649 по КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе, с площ от 939 кв. м., местност „Арманджик сърт“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска […]

Прочети
Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

През 2020 г. транспортната схема на Община Две могили се спазва

С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 15/29.12.2020г. е приет график за 2021 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. Съгласно същия за месец февруари е предвидено представяне на информация, относно спазване на транспортната схема […]

Прочети
Община Две могили с Коледна украса

Отдел „Местни данъци и такси” в Община Две могили представи работата си през 2020 година

Днес общинските съветници в Две могили се запознаха с подробности от работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация град Две могили за 2020 година Администрирането на местните данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции, както и други такси от местен характер, чрез функциите по установяване и събиране, се осъществява изцяло от отдел „Местни данъци […]

Прочети
Народните представители от ГЕРБ предоставиха топки и екипи на децата и младежите от футболния клуб „Филип Тотю“ в Две могили

СНЦ ФК „Филип Тотю 2018“ – Две могили отчете дейността си за 2020 г.

В Община Две могили съществува Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“, в което се осъществява тренировъчна дейност и подготовка на спортисти по футбол в три възрастови групи – мъже, деца и младша възраст. С настоящия отчет се представят резултатите от състезателната дейност на клуба в различните възрасти и финансова справка за състоянието на Сдружението за 2020 […]

Прочети
Днес започна лятната програма на ЦОП - Две могили

Общинските съветници в Две могили приеха спортен календар на Община Две могили за 2021 година

Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и физическата активност на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти. Съгласно чл. 6, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта общинската политика в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се осъществява чрез оказване на съдействие за организирането на спортни мероприятия […]

Прочети
Мирослав Дамянов РУ на МВР - Две могили

Районното управление на МВР в Две могили представи подробен отчет за своята работа през 2020 година

Районното управление на МВР в Две могили представи подробен отчет за своята работа през 2020 година. Документът е подписан от главен инспектор Мирослав Дамянов и се разглежда по време на заседанието на ОбС – Две могили сега. Вижте какво пише в него тук – ру-две-могили-отчет

Прочети

Д-р Иван Ангелов бе удостоен със званието «Почетен гражданин на град Две могили и Общината»

Общинските съветници в Две могили гласуваха преди 5 месеца за удостояване със званието «Почетен гражданин на град Две могили и Общината» д-р Иван Иванов Ангелов. Предложението бе на кмета на Община Две могили Божидар Борисов и бе докладвано от Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”. По време […]

Прочети

Теодора Йорданова, директор на ОУ “Иван Вазов” – Русе: Медийната грамотност е част от функционалната грамотност на човека

Русенското Основно училище “Иван Вазов” е сред учебните заведения в страната, които отбелязаха Деня за безопасен интернет и станаха част от Дните на медийна грамотност през 2021 г. В училището бяха реализирани уроци в четвърти, шести и седми клас от преподавателите Румяна Лазарова (начален учител), Жасмина Щерева, Величка Николова (учител по български език и литература) и Георги Георгиев (учител по […]

Прочети

ДГ „Русалка“ подари мартенички в КОЦ – Русе

„Мартеничка с обич подарете – за дълъг живот, здраве и късмет я наречете!“ Децата от ДГ „Русалка“ продължиха своята традиция, като подариха мартенички за болните и персонала в Комплексен онкологичен център – Русе.

Прочети

Толга Ахмедов: Не е коректно със своята небрежност да застрашаваме живота на останалите

Днес ви срещаме с Толга Ахмедов. Той е на 19 години, студент по право и е доброволец от 7 години. Толга е командир на Аварийния екип на Български младежки Червен кръст – Русе. Той споделя, че за да станеш доброволец се изискват единствено мотивация да даваш „част“ от себе си, и смелост да се сблъскаш с множеството човешки съдби. Като […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

1000 лева глоба за отглеждане на неми лебеди в Иваново

Окръжен съд – Русе призна М.И.Д. за виновен в това, че в периода м. януари 2019 г. – 30.01.2020 г. в с. Иваново противозаконно в нарушение на: – чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие – „За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3“, – чл. 38, ал.1, т. […]

Прочети
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Пожари в сухи треви и контейнери гасиха огнеборците през последните 24 часа

За изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 7 сигнала за произшествия, като всички са били пожари без преки материални загуби. В 4 от случаите е ставало въпрос за запалвания в контейнери за смет на територията на гр. Русе – в кварталите „Чародейка“ и „Тракция“. Пожари в сухи треви и храсти са гасени в землището на гр. Ветово и […]

Прочети

Ученици от ПГО – Русе посетиха музеи

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе участваха на 25 и 26.02.2021 г. в дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН, Модул „Културните институции като образователна среда“. Уроци по история се проведоха в Регионалния историческия музей – Русе на тема „Участието на България във Втората световна война”, представени със съдействието на уредник […]

Прочети
Индустриален парк върху 290 декара изгражда eMAG в Окръг Гюргево

Индустриален парк върху 290 декара изгражда eMAG в Окръг Гюргево

eMAG започва изграждането на нов индустриален парк върху терен с площ 290 декара до комуна Жоица в Окръг Гюргево. Той ще включва логистичен хъб с площ 130 декара. Вече са извършени строителни дейности по осигуряване необходимата инфраструктура, която ще помогне и на други бъдещи инвеститори да се присъединят към мащабния проект. eMAG вече изгради пътна връзка с магистралата A1 и […]

Прочети
1 2 3