Русенският университет "Ангел Кънчев" бе домакин на международна конференция „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“

Русенският университет „Ангел Кънчев“ бе домакин на международна конференция „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“

На 23.02.2021г., се състоя онлайн международна конференция на тема: „Силата на взаимното обучение и управлението на промените по време на пандемия“ по Проект Beyond Scale (Развитие на организационния капацитет на висшите учебни заведения с помощта на платформата HEInnovate за улесняване на университетското обучение и прилагане на общоевропейски практики в общностите), на която Русенският университет беше домакин. Общо в конференцията се […]

Прочети
Предизборна хроника: Кандидати за народни представители от листата на коалиция „БСП за България” в Русе разговаряха с членове на Дружеството на художниците

Предизборна хроника: Кандидати за народни представители от листата на коалиция „БСП за България” в Русе разговаряха с членове на Дружеството на художниците

Кандидати от листата за народни представители на коалиция „БСП за България” в Русе се срещнаха с членове на Дружеството на художниците в града. Бяха обсъдени редица проблеми, касаещи русенските творци, сред които основен акцент беше поставен върху състоянието на гилдията във време на криза, беше обсъден и въпросът за откупуване на художествени произведения. На срещата присъстваха кандидатите за народни представители […]

Прочети
Шампионски купи за БК "Локомотив" - София и „Русе”

Шампионски купи за БК „Локомотив“ – София и „Русе”

Боксовите клубове „Локомотив“ – София и „Русе” спечелиха купите от ДЛОП 1 кръг и Купа България по бокс, което се проведе в зала „Дунав” в Русе. Двата отбора заеха първите места съответно при жените и девойките. Турнирът завърши днес по обед с финалите при подрастващите. Боксьорките на Локомотив София са с равен брой точки с тези на домакините от „Русе”. […]

Прочети
25 хил. лева от туристически данък са постъпили в бюджета на Община Русе към края на май

Община Русе ще кандидатства по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

На сайта на МТСП е представена покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по ОП РЧР 2014- 2020. Обявената процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по Приоритетна ос № 2: „Намаляване на бедността и […]

Прочети
Служителите на РДГ - Русе съставиха 9 акта за нарушения, задържаха 45 кубика дървесина и два товарни автомобила

Готов е годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2021 г.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), ползването на дървесина в общински горски територии се извършва въз основа на годишен план за ползване. Годишният план за ползване на дървесина се одобрява с решение на общинския съвет […]

Прочети
министър образование мълчев

От Русе: Според министъра на образованието в настоящата ситуация не е разумно да има присъствено обучение

Най-доброто обучение е присъственото. На всички ни се иска децата да ходят на училище, но в настоящата ситуация това не е разумно, каза в Русе министърът на образованието Красимир Вълчев, помолен да коментира позицията на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ отпреди няколко дни, че „тоталното преминаване на цялата образователната система в електронен режим е грешно педагогическо решение“. Вълчев обясни, че […]

Прочети
Младежки обмен в Румъния по проект „Криле за младите“ с участието на СНЦ "Еквилибриум"

Приет е годишен план за младежта на Община Русе за 2021 г.

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Настоящият Общински годишен план за младежта за 2021 г. е разработен на базата на проекта на новата Националната стратегия за младежта (2021-2030), чието публично обсъждане приключи на 14.02.2021 г. и предстои приемането й от Народното […]

Прочети
община русе

Фондация „Русе – град на свободния дух“ отчете дейността си за 2020 г.

През 2020 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи за реализирането на дългосрочната едноименна кампания в дух на екипност и активен диалог. Обявяването на извънредното положение в България,  въведените строги мерки на социална изолация  и забраната за публичните събития създадоха затруднения, както за набирането на проектни идеи за подпомагане, така и за реализирането на проекти, които да привличат […]

Прочети
град на свободния дух

Приети са бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.

Фондация „Русе – град на свободния дух“ функционира като устойчива форма на диалог за създаване на междусекторни партньорства с една обща цел утвърждаване на имиджа на Русе като град на традиции и новаторство, като един от водещите центрове на културата, образованието и спорта.  Екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи усилено за благородната мисия да предостави на […]

Прочети
Министърът на младежта и спорта гостува в Каранвърбовския манастир "Света Марина"

Министърът на младежта и спорта гостува в Каранвърбовския манастир „Света Марина“

На 25 март 2021 г. Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум посрещна в дворите на Каранвърбовския манастир „Св. Марина” г-н Красен Кралев, министър на младежта и спорта, придружен от госпожа Алисе Муртезова и г-н Божидар Борисов, кмет на Община Две могили. Гостите се поклониха в храма, след което в манастирската гостна проведоха разговор с архиерея и игумена архим. Филарет, относно текущите […]

Прочети
оу пейо яворов русе

2 спортни клуба искат под наем помещения в бившето ОУ „П. К. Яворов“ в Русе

В общинска администрация постъпи заявление с вх. № НО-01-6 от 02.02.2021 г. от Сдружение „Спортен клуб Мусаши – Русе“, представлявано от Председателя на Управителния съвет Владислав Венциславов Върбанов и заявление с вх. № НО-01-5 от 02.02.2021 г. от Сдружение „Клуб по спортен бридж Трефа“, представлявано от Председателя на Управителния съвет Светлин Веселинов Стефанов“, съответно  за наемане на част от сграда – […]

Прочети
община русе

Одобрено е отдаване под наем след търг на няколко павилиона в Русе

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:            1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за бързо […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Автоспирката в Тетово ще бъде отдадена под наем след търг

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 20,95 кв. м., разположено […]

Прочети
Обсъдиха бюджета на Асоциацията по ВиК в Русе

Ще бъде одобрена подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Русе през 2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Ще бъде приватизирано ателие за обувки на бул. „Липник“

В Община Русе е постъпило заявление за откриване на процедура за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда (ателие за ремонт на обувки), намиращ се на бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, гр. Русе, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г. Обектът е частна общинска собственост и представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и […]

Прочети
общински съвет

Предстои приватизация на общинска сграда на ул. „Котовск“ № 6

Общински съвет – Русе откри днес процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 234 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: административна, делова сграда, с адрес: ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“, гр. Русе, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.273. […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Бившата сладкарница „Бор“ в „Селеметя“ ще бъде приватизирана

Общински съвет – Русе откри днес процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, в кв. Дружба II-„Селеметя“, гр. Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. Сградата е разположена в поземлен имот с […]

Прочети
Онлайн заседания на комисиите към Общински съвет - Русе и през януари

Одобрена е приватизация на общински имот на ул. „Рига“ № 24

С Решение №306/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, с площ от 242 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построената в […]

Прочети
Онлайн заседания на комисиите към Общински съвет - Русе и през януари

Одобрен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР) на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР) на Община Русе за периода 2017-2020 г. прие днес Общински съвет – Русе. Общинският план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. е одобрен от Общински съвет Русе с Решение №755, прието с Протокол №30/17.10.2013 г. С Решение […]

Прочети
Онлайн заседания на комисиите към Общински съвет - Русе и през януари

Одобрен е финален доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014 – 2020 г.

Финален доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г. прие тази сутрин Общински съвет – Русе. Община Русе изпълнява Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г., разработен в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Русе”, с […]

Прочети
Ваксинацията срещу коронавирус започва утре в Гюргево

169 новоустановени болни от коронавирус и 114 оздравели за денонощие в Русенска област

169 нови случая на коронавирусна инфекция и 114 оздравели за денонощие отчитат от Регионалната здравна инспекция в Русе. 131 от тях или близо 78% от заболелите са от община Русе. Девет новозаразени има в община Иваново, както и по осем в Сливо поле и Ценово. Други шестима заболели има във Ветово, петима в Бяла, както и по един в Борово […]

Прочети
награда русе 21 век 2018 2

Променена е Наредба № 17 за символиката на Община Русе

Общинските съветници в Русе приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва: § 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след текста „в съответните области“ се допълва текстът „за периода от 10 май на предходната до 10 май на текущата година.“ 2. Допълва се […]

Прочети
Предизборна хроника: Велислав Петков е кандидат за народен представител от листата на ПП " Има такъв народ" от 19-и МИР-Русе

Предизборна хроника: Велислав Петков е кандидат за народен представител от листата на ПП “ Има такъв народ“ от 19-и МИР-Русе

Днес ви представяме Велислав Петков на 31 години, строителен инженер завършил образованието си във Великобритания и кандидат за народен представител от листата на ПП “ Има такъв народ“ от 19-и МИР – Русе. Вижте повече във видеото Подкрепете ни на 04.04.2021 год. с бюлетина 29 ! Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Прочети
сняг русе зима

Всички републикански пътища в региона са проходими при зимни условия

Неусложнена остава зимната обстановка в област Русе и през последните 24 часа. Всички републикански пътища в региона са проходими при зимни условия както за леки, така и за тежкотоварни автомобили. Деветнасйет снегопочистващи машини на пътно-поддържащите фирми и Областното пътно управление са почиствали и обработвали срещу обледяване републиканската пътна мрежа през изминалата нощ. Екипите и техниката са в готовност да излязат […]

Прочети

Предизборна хроника: Крум Зарков: Чувствам се не асоцииран, а истински русенец

Кръстихме нашата програма „С грижа за хората“ като контрапункт на онази власт, която се грижи единствено за самата власт, посочва водачът на листата на „БСП за България“ в Русе. КРУМ ЗАРКОВ е роден през 1982 г. в София. Завършил е Университет Париж 1 „Пантеон-Сорбона“, специалност Международно публично право и право на международните организации. Работил е в Комисията за отнемане на […]

Прочети
център за психично здраве

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД ще продаде къща в село Костенковци

На 25 март ОбС – Русе ще даде своето съгласие д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова в качеството й на управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД да проведе процедура за продажба на недвижим имот, представляващ: дворно място от 300 кв. м. заедно с построените в него: двуетажна паянтова къща застроена върху 114 кв. м., и полусрутена пристройка […]

Прочети
Представител ан Русенския университет в онлайн заключителната конференция по проект „WE GO 2 – Икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор“

Представител нa Русенския университет в онлайн заключителната конференция по проект „WE GO 2 – Икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор“

На 24 март, 2021 година като представител на Русенски университет „Ангел Кънчев“, участник от страна на България по проект „WE GO 2 – Икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор“ и домакин, съорганизатор и участник при провеждането на свързания с него хакатон, проф. дн Сашо Нунев присъства на провелата се заключителна онлайн конференция по проекта. По време […]

Прочети
Общинските съветници от ВМРО в Русе предлагат да започне отново процедура за избор на омбудсман

Общинските съветници от ВМРО се захващат отново със спрялата процедура по избор на обществен посредник

С депозирано преди днешната сесия предложение общинските съветници от ВМРО сезахващат отново със спрялата процедура по избор на обществен посредник. Този въпросстои нерешен още от 2013 година, когато е приет за пръв път и Правилник заорганизацията дейността на омбудсмана на територията на Община Русе. До избор наличност, която да заеме тази позиция обаче не се стига, тъй като никой от […]

Прочети
Навръх Благовещение в храм "Успение Богородично" бе отслужена архиерейска света литургия

170 жители на Община Русе ще отбележат именния си ден навръх Благовещение

170 жители на Община Русе ще отбележат именния си ден на връх Благовещение. 80 от тях носят името Благовест. Дамите с името Благовеста са 48. Четирима се казват Благомир, а 13 – Благой. 22 са дамите с името Блага, а Благо се наричат трима.Благовещение e празник за всички християни, независимо от традицията и църквата към която принадлежат (православие, католицизъм, протестантство) […]

Прочети
Предизборна хроника: ПП КОД: Относно принадлежността към ДС. Ние сме създали решението, преди да възникне проблема.

Предизборна хроника: ПП КОД: Относно принадлежността към ДС. Ние сме създали решението, преди да възникне проблема.

Ние сме създали решението, преди да възникне проблема. Човекът, посочен от Комисията за досиетата, като свързан с бившите служби на ДС, вече е подал заявление за оттеглянето си от листата на КОД в 19 МИР. Петър Москов: Предварително сме създали надежден механизъм, който да ни гарантира, че дори и да се окаже такъв човек в нашите листи, той ще бъде […]

Прочети
1 2 3