Предизборна хроника: ПП КОД: Относно принадлежността към ДС. Ние сме създали решението, преди да възникне проблема.

Предизборна хроника: ПП КОД: Относно принадлежността към ДС. Ние сме създали решението, преди да възникне проблема.

Ние сме създали решението, преди да възникне проблема. Човекът, посочен от Комисията за досиетата, като свързан с бившите служби на ДС, вече е подал заявление за оттеглянето си от листата на КОД в 19 МИР. Петър Москов: Предварително сме създали надежден механизъм, който да ни гарантира, че дори и да се окаже такъв човек в нашите листи, той ще бъде […]

Прочети
административен съд русе

Община Русе спечели още едно дело срещу МРРБ за наложена финансова корекция за над 1.5 млн. лева по трансграничен проект

Административен съд – Русе отмени по жалбата на Община Русе, представлявана от Кмета П.М., Решение № РД-02-14-987/19.10.2020 г. на Директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество към МРРБ и ръководител на Националния орган (НО) по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020, по Проект с рег. № 15.1.1.041 (eMS код ROBG-130) „Развитието на поречието на река Дунав за […]

Прочети
Предизборна хроника: Иван Станев: Електронното управление - национален консенсус по пътя към цифрова Европа!

Предизборна хроника: Иван Станев: Електронното управление – национален консенсус по пътя към цифрова Европа!

Дами и господа, В качеството си на Координатор за Секторната политика „Информационни технологии“ на ПП ДСБ, поемам от името на колегите си ангажимент да работим за завършването на ефективно работещо Българско Електронно управление (БеУ) чрез: промяна на няколко изречения в нормативната уредба; минимално еднократно завишаване на няколко бюджетни позиции; упорита работа за постигане на тематично мнозинство с политическа воля за […]

Прочети
На Благовещение с деца от детската градина

Днес е Благовещение

Православната църква отбелязва деня, в който Архангел Гавраил се явява на Дева Мария, за да и съобщи Божията воля, че тя ще зачене и роди дългоочаквания Месия. Тази хубава блага вест дава и наименованието на празника. В народния календар денят е известен като Благовец или „половин Великден“, защото поверието гласи, че тогава долитат кукувиците и лястовиците и известяват на хората […]

Прочети
Префектът на Гюргево заповяда драстични мерки по ограничаване публичните прояви поради коронавируса

Учениците в Община Гюргево преминаха към дистанционно обучение в електронна среда

Префектът на Окръг Гюргево проведе на 22 март среща с представители на териториалните структури на МВР на Румъния, на дирекция „Социално подпомагане“ и др. По време на разговора бе констатирано постепенно и устойчиво увеличение на броя на заболелите от коронавирус в общината и окръга. Поради тази причина бяха набелязани редица мерки за противодействие разпространението на заболяването, като град Гюргево не […]

Прочети
1 2 3