Кристиян Вълчев заменя Елена Ангелова в Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Русе

С точка 2 на Решение №7/05.12.2019 г. на Общински съвет – Русе е избран състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, променен с Решение № 88/21.02.2020г. Съгласно чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизация и следприватизационен контрол /Наредбата/, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/ е специализиран орган към Общински […]

Прочети
Поставят павилионите за Мартенския базар в Русе

Предстои търг за поставяне на павилиони, фургон за пилета на грил и маса за цветя върху общински терени

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                    Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

446 лева ще е началната месечна наемна цена за спортното игрище на ул. „Димчо Дебелянов“ в Русе

Предмет на настоящото предложение е определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“. Съобразно Акт за частна общинска собственост […]

Прочети
Алин Стойка ще участва в оперната гала вечер на 19 юли в Русе

Алин Стойка ще участва в оперната гала вечер на 19 юли в Русе

Алин Стойка ще участва в оперната гала вечер на 19 юли в Русе. Алин Стойка е роден в Букурещ, където учи пеене при тенора Йонел Войнег и завършва Консерваторията. Посещава майсторските класове на Рокуел Блейк, Марина Криловичи и Мариана Николеско. Участва в няколко певчески конкурса, лауреат е на Голямата награда на конкурса „Пол-Константинеску“, както и на Специалната награда на Международния […]

Прочети
Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов награди медалистите от световното първенство по гребане до 23 години Емил Нейков и Лазар Пенев

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов награди медалистите от световното първенство по гребане до 23 години Емил Нейков и Лазар Пенев

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов награди медалистите от световното първенство по гребане до 23 години Емил Нейков и Лазар Пенев и тяхната треньорка Румяна Нейкова. Бронзовият медалист Лазар Пенев е състезател на СККК „Локомотив“ – Русе.

Прочети
В Русе ще бъде отбелязан Световния ден за безопасност и здраве при работа

През юни регистрираната безработица отново достигна своя исторически минимум

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юни достигна 5.2%[1], сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Така през месеца се повтаря исторически най-ниската стойност на регистрираната безработица, отчетена някога от институцията. Снижението спрямо предходния месец е с 0.5%, а спадът на годишна база е с 3.1 процентни пункта – от 8.3% през […]

Прочети
кметски наместник на кварталите ДЗС и „Образцов чифлик“ е Красен Колев

Предстои продажба на общински имот в с. о. „Образцов чифлик“

В общинската администрация е постъпило заявление вх. №ОИ-01-7/ 27.03.2020 г., за закупуване на терен, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.12.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 468 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов Чифлик“, №19, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За […]

Прочети
сградата с часовника русе

Новият офис на БТА в Русе ще бъде под Часовника

Общински съвет – Русе даде сега своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №303-304, за „офис“, с площ от общо 69 кв.м., ситуирано на ниво 2 от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по КККР на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на […]

Прочети

Детска ясла № 6 ще получи за безвъзмездно управление общински имоти

Община Русе е собственик на четириетажна сграда със сутерен с идентификатор 63427.4.609.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, със застроена площ от 1 602 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, и на триетажна сграда със сутерен с идентификатор 63427.4.609.2 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 112 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, […]

Прочети
Социални жилища ще се изграждат и в Русе с европейски средства през новия програмен период

Предстои застраховане на имоти – частна общинска собственост в Русе

В администрацията на Община Русе е постъпила докладна записка с вх. №53-09-32/18.06.2021 г. от Иван Гецов – директор на ОП „Управление на общински имоти“, в която предлага през 2022 г. да бъдат застраховани  общинските жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел: Къщи и от резервния фонд. Общинските жилищни […]

Прочети
Росица Георгиева - началник на РУО на МОН двери

ОбС – Русе не избра обществен посредник в Община Русе

Със свое Решение № 460 от 22.04.2021 г. Общински съвет – Русе насрочи конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе и избра комисия, която да проведе конкурс. Комисията проведе три заседания. На първото заседание, проведено на 17.05.2021г., комисията утвърди текст за обява, във връзка с провеждане на конкурса и прие план за работата си. На второто […]

Прочети

Предстои приватизация на общинска сграда на ул. „Котовск“

С Решение №431/25.03.2021 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 234 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: административна, делова сграда, с адрес: ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“, гр. Русе, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г. Помещенията, разположени в сградата […]

Прочети
4 лота включва проектът на ВиК-Русе за подмяна на канализацията. „Ще сведем дискомфорта на гражданите до минимум“, заяви управител Сава Савов

4 лота включва проектът на ВиК-Русе за подмяна на канализацията. „Ще сведем дискомфорта на гражданите до минимум“, заяви управител Сава Савов

Проектът на ВиК за подмяна на остарялата водопроводна мрежа в Русе ще включва 4 лота. За изпълнението на всеки от тях е избран различен консорциум от строителни фирми, включващ и местни компании. Първият лот обхваща подмяна на канализацията и частична промяна на водопроводи, както и изграждането на отвеждащ колектор в кварталите Средна кула и Долапите. Вторият лот ще обхване централната […]

Прочети
Асен Даскалов: ВМРО винаги е следвало и защитавало интересите на хората. С разум, а не с популизъм. Ще го направим и сега

Асен Даскалов: От група „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“ решихме да подкрепим предложението на администрацията и да изберем по-малкото зло

Групата на „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“ считаме, че град Русе трябва да има модерен и екологичен градски транспорт. Към настоящия момент ситуацията не е просто лоша, а направо трагична. Наличните тролейбуси са стари, липсват елементарни удобства като например климатизация в превозните средства, чиято липса се усеща особено осезаемо в дни като днешния.Причините за сегашната ситуация са казвани многократно от трибуната на Общински съвет […]

Прочети
Утрешният двубой между ФК Дунав и ФК Доростол ще се играе с публика

40 000 лева ще получи „Футболен клуб Дунав от Русе“ от Общината по нов договор за спонсорство

В община Русе постъпи предложение с вх. № 64-379-4/08.06. 2021 г.от „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, представлявано от Диян Димов, председател на Управителния съвет за подписване на договор за спонсорство между община Русе и футболния клуб за 2021 година. Предложението е футболния клуб да промотира  и популяризира Община Русе пред обществеността, бизнеса и пред широката публика на […]

Прочети
управителят на "Общински транспорт Русе" Александър Георгиев

540 хил. лева заем ще отпусне Община Русе на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за още 12 тролейбуса

В Бизнес плана за развитието на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за периода 2021-2022 г. е планирано закупуване на 20 броя употребявани тролейбуса. При извършване на тази инвестиция дружеството ще подмени значителна част от автопарка и ще подсигури подвижния си състав за следващите няколко години с еднотипни машини, което е от изключително значение за ежедневната експлоатация и поддръжка, и за нормалното […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Автомобил удари 16 – годишен пешеходец на русенско кръстовище

Около 15 часа вчера на ул. Д. Дебелянов в Русе, на кръстовището с ул. Чипровци в посока ул. Шипка. На местопроизшествието пътните полицаи са установили, че лек автомобил „Субару“, управляван от 36-годишен, при потегляне е блъснал с предна лява част на превозното средство пресичащ от дясно наляво пешеходец на 16 г., който вследствие на удара е паднал на пътното платно. Младежът […]

Прочети
съдебна палата русе

Трима от Русе на съд за причиняване на смърт на чужд гражданин

Окръжна прокуратура – Варна предаде на съд двама мъже и жена от Русе, привлечени към наказателна отговорност като съизвършители на грабеж на чужди вещи, за отнемането на които потърпевшият е бил приведен в безсъзнание и му е била причинена тежка телесна повреда, от която последвала смъртта му – престъпление по чл.199, ал.2, т.1, пр.1 във връзка с ал.1, т. 2 […]

Прочети
тютюн

Килограм и половина тютюн без бандерол е открит в дома на беленска жителка

В РУ – Бяла изясняват сигнал за неправомерно разпространение на акцизни стоки без бандерол. Вчера в районното управление е постъпил сигнал за жителка на гр. Бяла, занимаваща се с разпространение на наркотици. Предприети са съответните действия от страна на полицията и в хода на извършена проверка по сигнала, е изяснено, че става въпрос за тютюн. На адрес, обитаван от 52-годишна жена, […]

Прочети
Крум Зарков: БСП е за управление с прозрачност и за решения, които ще доведат до по-солидарно общество

Крум Зарков е готов да предостави мандата на народен представител на кандидат от листата в Русенска област

Първият в листата на коалицията „БСП за България“ в Русе Крум Зарков изпрати отворено писмо до русенските социалисти. В него той предлага на Областен и Общински съвети на БСП в Русе да бъде обсъдено заедно кой е най-добрият вариант за депутатския мандат от Русе.    Ето и пълния текст на писмото:     „Уважаеми приятели, другари, колеги, ЦИК официално обяви резултатите и разпределението на мандатите за […]

Прочети
ваксини

Нито един новоустановен болен от коронавирус в Русенска област за 24 часа

Пет области в страната са без заразени с COVID-19 за изминалото денонощие. Сред тях е и Русе. За последните 24 часа е починала една жена от община Иваново с положителен тест за коронавирус. Оздравелите през вчерашния ден са шестима. От началото на пандемията диагностицираните с коронавирус в Русенско остават 14262, а преболедувалите остават 13304. Активните случаи са 51. По последни […]

Прочети
Отличие от Главния прокурор на Република България Иван Гешев за Стилиян Грозев – прокурор в Окръжна прокуратура - Русе

Отличие от Главния прокурор на Република България Иван Гешев за Стилиян Грозев – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе

Със заповед на Главния прокурор на Република България Иван Гешев, Стилиян Грозев – прокурор в Окръжна прокуратура-Русе, бе поощрен с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа. На 14.07.2021 г. наградата му бе връчена тържествено в заседателната зала на Окръжна прокуратура-Русе, в сградата на съдебната палата. Стилиян Грозев е завършил […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Определено е 70% отчисление за Община Русе от печалбата по годишния финансов отчет за финансовата 2020 г. на „Общински пазари” ЕООД

Днес общинските съветници в Русе приеха годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център […]

Прочети
Сезонът на ледената пързалка в Русе се открива тази събота

Ледената пързалка в Русе ще приеме първите си посетители в средата на ноември

Ледената пързалка в Русе ще приеме първите си посетители в средата на ноември, съобщи управителят на Общински пазари – Русе Кунчо Кунчев. Вече е сключен е договор за доставка. Тя ще е разположена на ларгото пред Държавна опера и ще функционира до 16 януари 2022 г. Нейните размери ще са почти същите, като цените ще са по – високи с […]

Прочети
7 деца от учебни заведения в областта ще участват в следващия етап на конкурса "С очите си видях бедата 2021"

7 деца от учебни заведения в областта ще участват в следващия етап на конкурса „С очите си видях бедата 2021“

За поредна година Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе организира традиционния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който се провежда в международен мащаб и е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2020/2021 година. На 12 юли 2021 г., в Центъра за обучение на РД […]

Прочети
С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Актуално разписание на автобусните линии от и до Община Ветово

ВЕТОВО-РУСЕ       (от понеделник до петък) час на тръгване от ВЕТОВО 6:00 през Писанец 6:45 през Семерджиево 7:30 през Семерджиево 8:45 през Писанец 9:30 през Семерджиево 10:10 през Семерджиево 11:40 през Писанец 13:00 през Семерджиево 13:45 през Семерджиево 15:00 през Писанец 16:00 през Семерджиево 17:00 през Семерджиево   РУСЕ-ВЕТОВО      (от понеделник до петък) час на тръгване от РУСЕ 7:00 през […]

Прочети
общински съвет

Общинските жилища в Русе няма да се продават – засега

Спорната точка за Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе няма да претърпи промени, поне засега. Това стана ясно, след като заместник-кметът по „Икономика и международно сътрудничество“ на Община Русе Златомира Стефанова оттегли предложението да се създадат условия за продажба на […]

Прочети
Oткриването на изложба - живопис „Завръщане“ на Ваяна Панкова ще се състои на 16 юли

Oткриването на изложба – живопис „Завръщане“ на Ваяна Панкова ще се състои на 16 юли

Oткриването на изложба – живопис „Завръщане“ на Ваяна Панкова ще се състои на 16.07.2021 /петък/ от 18.00 ч. в залата на ул. „Борисова“ № 6. Изложбата ще продължи до 28.07.2021 г. „Предстоящата самостоятелна изложба на Ваяна Панкова отбелязва „завръщането“ на художничката на русенската артистична сцена. Авторката представя 35 маслени платна, в които е претворила тематично живата, мъртва натура „с емоционална […]

Прочети
Общински служители отново раздават вода в жегите в Русе

Общински служители отново раздават вода в жегите в Русе

От вчера Община Русе отново осигурява вода и медицинска помощ за гражданите в най-горещите дни от месеца. Във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология предупредителен жълт код за високи температури до петък пред сградата на Съдебна палата, ул. „Александровска“ №57, от 11:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде разположен временен пункт, където при необходимост, на гражданите […]

Прочети
бюлетин

Трима народни представители за ПП „Има такъв народ“, двама за коалиция „ГЕРБ – СДС“, по 1 за ПП ДПС, коалиция „БСП за България“ и коалиция „Демократична България – Обединение“

Трима народни представители ще има ПП „Има такъв народ“ в 46-ото Народно събрание от 19-и МИР – Русе, двама са за коалиция „ГЕРБ – СДС“, а по 1 за ПП ДПС, коалиция „БСП за България“ и коалиция „Демократична България – Обединение“. Това стана ясно след обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание […]

Прочети
1 2 3