ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги изгради фотоволтаична централа за свой клиент в град Бяла

Софийска фирма иска да изгради фотоволтаични централи в Пепелина и Кацелово

Софийска фирма иска да изгради фотоволтаични централи в Пепелина и Кацелово. Едната ще е в района на Пепелина с мощност 35 мегавата, а в Кацелово с мощност 120 мегавата. На практика се преповтаря предложението на „Н Солар“ от 2011 година за изграждане на фотоволтаична централа. Става дума за около 3 хил. декара. Общинските съветници в Две могили решиха днес кметът […]

Прочети
община две могили

Утвърдени са щатни бройки в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” – Две могили за учебната 2021/2022 г.

Съгласно чл. 280, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници. Център за подкрепа и личностното развитие е институция, осъществяваща дейности свързани с общата подкрепа на личностното развитие и като такава институция се финансира […]

Прочети
Поредният дебют на сцената на МФ „Мартенски музикални дни“ направи „Теодор Петков Джаз Трио“

Поредният дебют на сцената на МФ „Мартенски музикални дни“ направи „Теодор Петков Джаз Трио“

Поредният дебют на сцената на МФ „Мартенски музикални дни“ направиха на 29 септември тримата талантливи музиканти от „Теодор Петков Джаз Трио“. Руceнeцът Teoдop Πeтĸoв – пиaнo, Bacил Xaджигpyдeв – ĸoнтpaбac, и Бopиcлaв Πeтpoв – yдapни, пpeдcтaвиха новия си албум „Ваkе а Віѕсuіt“. Kayнт Бeйcи, Дюĸ Eлингтън, Haт Kинг Koyл, Mилчo Лeвиeв и Цвeтoмиp Цaнĸoв ca мyзиĸaнтитe, ĸъм ĸoитo Teoдop Πeтĸoв […]

Прочети
Община Две могили с Коледна украса

Одобрена е продажбата на жилището за специалисти в Баниска

Община Две могили е собственик на следния имот – частна общинска собственост, а именно: УПИ I – 522 в кв. 57 по регулационния план на с. Баниска, община Две могили, област Русе, ул. „Баниски лом“ № 3, представляващо „дворно място“, с площ от 771 кв. м., при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II – 527, юг […]

Прочети
Молебен и курбан за здраве в църквата „Света Петка“ в Долна Студена

Жителите на Долна Студена ще отбележат храмовия празник на църквата Света Петка на 14 октомври

На 14.10.2021 година /четвъртък/ от 11 часа жителите на с. Долна Студена ще отбележат заедно храмовия празник на църквата Света Петка. Ще бъде отслужен курбан за здраве и плодородие на жителите и земеделците. Желаещите да направят дарение за курбана могат да се свържат със секретаря на кметството.

Прочети
Инвестиционната програма на Община Две могили възлиза на над 1.7 млн. лева

Извършена е промяна в списъка на обектите, одобрени за текущ ремонт от трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2021 г.

С Писмо ФО-20 от 16.03.2021 г. на Министерство на финансите, във връзка с чл.89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., е дадено разрешение за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти, съгласно Решение № 323 от 26.02.2021 г. и приложена справка за 142 590 лв. След проведена обществена поръчка […]

Прочети

Общинският съвет прие промени бюджета на Община Две могили към 30 септември

Общински съвет – Две могили прие днес промени бюджета на Община Две могили към 30.09.2021 г. в разходната част по мероприятия и параграфи. Приет е актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на Община Две могили за 2021 г. Общинският съвет упълномощи кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия […]

Прочети

Определени са имена на улици в стопански двор „Изток“ и стопански двор „Запад“ на Две могили

По силата на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет е оправомощен да приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение. В Раздел VII от Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на […]

Прочети

„Кабелнет“ иска под наем общинско помещение в Бъзовец

Община Две могили е собственик на следната част от имот – публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 142 от 20.04.2000 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „Помещение” с площ от 12 кв. м., находящо се на първи етаж на построената през 1987 година масивна двуетажна сграда с № 240, предназначена за „Здравен дом”, […]

Прочети
145 години от подвига на Червеноводската чета бяха отбелязани днес с възстановка в с. Широково

Историческа възстановка ще се състои край Широково на 2 октомври

Възстановка на историческо събитие ще се състои на 2 октомври в района на с. Широково. Началото ще бъде поставено в 11:00 часа, като действията на Червеноводската чета и гибелта на войводата Върбан Върбев ще бъдат пресъздадени от членовете на сдружение „Традиция“ – Русе. сн. Архив

Прочети
В ДГ "Първи юни" - Баниска се проведоха инициативи във връзка с кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL

ДГ „Първи юни“ – Баниска получи безвъзмездно за управление ученически микробус

Община Две могили е собственик на ученически автобус – „Пежо Боксер” с рег. № Р 5594 РХ. С Решение № 1099, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 56/04.10.2019 г., автобусът е предоставен безвъзмездно за управление на ДГ „Първи юни“ – с. Баниска за срок до 01.11.2021 г. за извозване на децата от с. Могилино […]

Прочети
Новата учебна година ПГСС „К. А. Тимирязев“ започва с нова придобивка - училищен автобус

Три автобуса бяха предоставени безвъзмездно за ползване на учебни заведения в Две могили

Общински съвет – Две могили предостави на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за управление автобус марка „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 7650 РК за срок до 01.11.2026 г., считано от 02.11.2021 г. Превозното средство да се използва за превоз на ученици, обучаващи се в училището. Съветниците предоставиха на СУ „Св. Св. Кирил […]

Прочети
Цигуларят Светлин Русев: За мен "Мартенски музикални дни" е задължителна среща на русенска сцена

Цигуларят Светлин Русев: За мен „Мартенски музикални дни“ е задължителна среща на русенска сцена

За мен международният фестивал „Мартенски музикални дни“ е задължителна среща на русенска сцена. Това каза в интервю за БТА световноизвестният цигулар Светлин Русев. Той е участник в 60-ото издание на „Мартенски музикални дни“, което продължава до 3 октомври в Русе и беше отлагано три пъти досега заради пандемията от коронавируса. Това е и причината фестивалът да се състои за първи […]

Прочети
ДГ "Св. св. Кирил и Методий" - Две могили спечели проект по националната програма "За чиста околна среда"

Промяната в Наредба № 5 на Община Две могили разширява обхвата на децата, подлежащи на задължително образование и обучение

Общински съвет – Две могили прие днес Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. Причините, които налагат приемането на предложените промени в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и […]

Прочети
ДГ "Св. св. Кирил и Методий" - Две могили спечели проект по националната програма "За чиста околна среда"

С 2 щатни бройки бе намалена числеността на персонала в основната сграда на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили

Общински съвет – Две могили измени т. 3.1.1. на Решение № 427, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 23/27.08.2021 г., която добива вида: „3.1.1. В ДГ – гр. Две могили: – педагогически персонал                                                  10 бр. (в т.ч. директор) – непедагогически персонал                                                          15 бр. (в т.ч. счетоводител; касиер-домакин; помощник-възпитатели; медицинска сестра в яслена група; детегледачи; готвач; помощник-готвач; перач; […]

Прочети
ГЕРБ има още един кмет в Община Две могили

Кметът на кметство Бъзовец представи работата си през 2019, 2020 и 2021 година

Общински съвет – Две могили прие днес за сведение информация за резултатите от дейността на кмета на кметство село Бъзовец през 2019 и 2020 година и проблемите, които стоят пред него. Няма да се впускам в подробности, а ще отбележа само това, което успяхме да направим за периода май 2019 г. до август 2021 г. с помощта на общинското ръководство […]

Прочети
30 души се възползваха от безплатните кардиологични прегледи в УМБАЛ „Канев“

30 души се възползваха от безплатните кардиологични прегледи в УМБАЛ „Канев“

30 души се възползваха от безплатните кардиологични прегледи в Университетска болница „Канев“. Сред тях имаше и такива, които са решили да се консултират със специалист, заради прекаран Covid-19. Тази вирусна инфекция засяга не само белия дроб, а и всички съдове- артериални и венозни в нашия организъм, а това повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. През целия ден кардиолозите д-р Денислав Иванов […]

Прочети
Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

Общински съвет – Две могили прие отчет за изпълнението на бюджета си до края на август

Общински съвет – Две могили прие отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода 01.01.2021 г. до 31.08.2021  г. включително. През 2021 година в бюджета на Община Две могили  са планирани 188 980 лева за разходи на Общинския съвет. От тях през посоченият период на 2021 година  са усвоени 106 601.16 лева. Общото изпълнение на […]

Прочети
община две могили

Кметският наместник на Могилино представи работата си през последната година

Общински съвет – Две могили прие за сведение информацията за резултатите от дейността на кметския наместник на кметство село Могилино Искра Илиева за периода септември 2020 г. до септември 2021 г. и проблемите, които стоят пред него. Кметство Могилино през изминалия период изпълняваше своите задължения, насочени в няколко направления. Кметството няма делегиран бюджет и е към бюджета на Община Две […]

Прочети
Момчил Николов открива с "Чекмо" четенията на международния литературен фестивал в Русе

Момчил Николов открива с „Чекмо“ четенията на международния литературен фестивал в Русе

Момчил Николов открива с „Чекмо“ четенията на международния литературен фестивал „Дъхът на Европа“ в Русе. Началото ще бъде дадено утре от 18 часа в Дом „Канети“ на ул. „Славянска“ № 12. Входът е свободен. Началото на първия ден ще постави изложбата на Йордан Кисьов, която ще бъде експонирана до края на фестивала. Колкото до „ЧЕКМО“ и неговия автор Момчил Николов, […]

Прочети
ваксини

61 новоустановени болни и 6 починали от коронавирус за 24 часа в Русенска област

61 нови случая на Covid-19 отчитат от Регионалната здравна инспекция в Русенско за последните 24 часа. 41 от заболелите са от община Русе, 12 от Бяла, трима от Борово, по двама от Ветово и Ценово, както и един от Иваново. Осем от заболелите са ученици, като сред тях няма деца в предучилищна възраст. Същевременно през вчерашния ден са оздравели 47 […]

Прочети

Ден на селското стопанство ще се състои в Гюргево на 2 октомври

Ден на селското стопанство ще се състои в Гюргево на 2 октомври. Организатори са Община Гюргево в партньорство с Префектурата, Окръжен съвет – Гюргево и Комитетът за управление на администрацията в земеделието. Събитието започва от 9.30 часа на улица „Мира Старият“ в Гюргево и ще продължи до 17 часа. Върху 30 щанда ще бъдат представени сезонни плодове и зеленчуци, произведени […]

Прочети

От 4-ти до 31-ви октомври се спира движението на всички МПС през Прохода на Републиката. Трафикът ще е през „Шипка“, „Ришки“ и „Котленски“ проход

От 4-ти до 31-ви октомври т. г. се спира движението на всички моторни превозни средства през Прохода на Републиката – път II-55. Ще се ремонтира близо 22 км участък Килифарево – Предела в област Велико Търново. Целта на предприеманите дейности е повишаване безопасността на движение и подготовка за предстоящия зимен сезон, тъй като Проходът на Републиката е основна пътна връзка […]

Прочети
Русе и Гюргево ще разширяват сътрудничеството си в сферата на икономиката, високите технологии и културата

Русе и Гюргево ще разширяват сътрудничеството си в сферата на икономиката, високите технологии и културата

Русе и Гюргево ще разширяват сътрудничеството си в сферата на икономиката, високите технологии и културата. Това стана ясно от поредната среща между областния управител Борислав Българинов и председателя на Окръжния съвет Думитру Беяну. До края на годината се предвижда в Русе да се проведе международен икономически форум, на който да бъдат представени възможностите за развитие на бизнес в двата региона. […]

Прочети
Национална купа по карате ще се състои в зала "ОЗК Арена" - Русе

Национална купа по карате ще се състои в зала „ОЗК Арена“ – Русе

Много отдавна в Русе не се е провеждало голямо първенство по карате. След триумфа на Ивет Горанова в родината на този спорт Япония, първият национален турнир ще се проведе в ОЗК Арена Русе. Община Русе оказа неоценима подкрепа това да се случи. Самата ни Олимпийска шампионка от Токио ще присъства, така че всички са добре дошли до позволения капацитет на […]

Прочети
Пopeдицaтa “Изчeзвaщaтa пaмeт. Cpeщи пo пътя” нa пpoф. Aĸcиния Джypoвa беше пpeдcтaвeнa в Xyдoжecтвeнaтa гaлepия - Pyce

Пopeдицaтa “Изчeзвaщaтa пaмeт. Cpeщи пo пътя” нa пpoф. Aĸcиния Джypoвa беше пpeдcтaвeнa в Xyдoжecтвeнaтa гaлepия – Pyce

Пopeдицaтa “Изчeзвaщaтa пaмeт. Cpeщи пo пътя” нa пpoф. Aĸcиния Джypoвa беше пpeдcтaвeнa в Xyдoжecтвeнaтa гaлepия – Pyce. Проф. д-р Аксиния Джурова е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания Академик Иван Дуйчев и преподавател в Софийския университет Климент Охридски. Завършила е българска филология в СУ и история и теория на изкуството в Московския университет. Докторската й дисертация е по проблемите на […]

Прочети
Заместник областният управител Синан Хебибов ще отговаря за трансграничното сътрудничество с Румъния в сферата на земеделието

Заместник областният управител Синан Хебибов ще отговаря за трансграничното сътрудничество с Румъния в сферата на земеделието

Заместник областният управител на Русе Синан Хебибов ще отговаря за трансграничното сътрудничество с Румъния в сферата на земеделието. Това стана ясно от проведена днес среща в Гюргево, на която бе преподписано споразумението между двете области за функционирането на съвместната българо-румънска работа група по селско стопанство. Страните се договориха за задълбочаване на вече изградените отношения и фокусиране върху подпомагането на бизнесите […]

Прочети
1 2 3 4 41