Бизнесменът Кямил Кючуков гостува на СОДУ - Русе

Бизнесменът Кямил Кючуков гостува на СОДУ – Русе

Тази вечер Кямил Кючуков – бизнесмен от Русе, гостува в Среднообразователно духовно училище – Русе. Той сподели своя жизнен опит като наблегна на важността на вярата в мюсюлманския живот. Благодарим му за това гостуване и до нови срещи. Bu akşam Rusçuklu iş adamı Kamil Küçükev okulumuzdaki talebelere hayat tecrübelerini ve nasihatlerle dolu bir sohbet yaptı. Sohbetinde hayata imanla bakmanın önemini […]

Прочети
Турнир по скално катерене за деца за купата"Иван Томов" ще се проведе на 24 октомври

Турнир по скално катерене за деца за купата“Иван Томов“ ще се проведе на 24 октомври

Алпийският клуб към ТД „Приста“ – Русе проведе поредица от занимания по скално катерене с деца от Русе След завършването на цикъла от тренировъчни занимания ще се проведе турнир по катерене за деца за купата „Иван Томов“ на 24 октомври неделя от 12.00 часа. Тези дейности са в изпълнение на проекта „Регионален турнир по скално катерене за купата Иван Томов”, […]

Прочети
съдебна палата русе

Три години и половина лишаване от свобода за телефонен измамник

Районен съд – Русе одобри споразумение между прокуратурата и защитника на 33-годишния А. А., с което на последния се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца за т.нар. „телефонна измама“. А. А. е от гр. Ветово, без образование, многократно осъждан, като и към настоящия момент е в Затвора Белене за изтърпяване на наказание по […]

Прочети
Приключи международно обучение по проект "Мултидисциплинарен подход за разпознаване и лечение на неблагоприятни преживявания в детството"

Приключи международно обучение по проект „Мултидисциплинарен подход за разпознаване и лечение на неблагоприятни преживявания в детството“

В началото на мeсец октомври 2021 г. приключи международно обучение по проект „Мултидисциплинарен подход за разпознаване и лечение на неблагоприятни преживявания в детството“(MARTE) MARTE – Some traumas deserve everyone’s attention, финансиран от ЕК. Обучението се проведе с любезното съдействие на Областна администрация – Русе, която е асоцииран партньор на Сдружение „Център Динамика“ по проекта. В четири теоретични модула и тренинги […]

Прочети
Успешна професионална реализация на възпитаник и първенец на специалност "Социални дейности" за випуск 2021 в Русенския университет

Успешна професионална реализация на възпитаник и първенец на специалност „Социални дейности“ за випуск 2021 в Русенския университет

Бурчин Хасанова Ахмедова се дипломира с отличен успех в бакалавърската специалност „Социални дейности“ в Русенски университет и беше удостоена с грамота на Ректора на висшето училище като първенец на специалността за випуск 2021 година. В началото на месец октомври тя се реализира професионално като социален работник в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане с […]

Прочети
Ново дарение обогати фонда на РБ "Л. Каравелов"

Ново дарение обогати фонда на РБ „Л. Каравелов“

Богатият фонд на русенската библиотека получи ново попълнение. Поредният дарителски жест е на Американския научен център – София. Центърът подари на библиотеката безвъзмездно по един екземпляр на 16 книги. Постъпилата литература на английски и български език е в областта на историята, политиката, етнологията и др. С благодарност приемаме новите издания, които ще са полезни на  нашите читатели и изследователи с […]

Прочети
"Капсула на времето" събра послания на младите доброволци от БМЧК - Русе

„Капсула на времето“ събра послания на младите доброволци от БМЧК – Русе

По случай 100-годишнината на Български младежки Червен кръст, доброволци на БМЧК – Русе реализираха една от идеите си във връзка с празника, а именно да запечатат послания към бъдещите доброволци на БМЧК – Русе в „Капсула на времето“. Пликовете с послания, снимки от дейностите на БМЧК – Русе, поздравителните адреси по случай 100-годишнината, информационни материали, флаш памет със снимки и […]

Прочети
Хоспитиране в новите условия на виртуална среда в ПГО "Недка Иван Лазарова" - Русе

Център за технологии в креативните индустрии ще отвори врати утре в ПГО „Недка Иван Лазарова“ утре

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на 15 октомври отваря врати модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Официалното откриване ще бъде от д-р ик. н. Даниела Везиева – министър на икономиката. Сред поканените официални лица са представители на Министерство на образованието, държавната и местната власт, […]

Прочети
Общински съвет – Русе ще бъде първи в стъпките към дигитализация на архива от хартиени документи

От 1 януари се актуализират цените на таксиметровите услуги в Русе

Общинският съвет успя да вземе решение по отношение на таксиметровите превозвачи в Русе и цените на предлаганите от тях услуги. След продължилите няколко дни дебати около това колко да бъдат минималните и максималните тарифи, общинските съветници се обединиха и гласуваха за:          – минимална дневна – 0,89 лв/км          – максимална дневна – 1,29 лв/км          – минимална нощна […]

Прочети
дом майка и дете

Центърът за обществена подкрепа сменя мястото си в бившия дом „Майка и дете“

След гласуване от Общинския съвет с мнозинство бе решено социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, която в момента се намира в сградата на Сдружение „Каритас“, да бъде преместена на третия етаж в сградата на бившия дом „Майка и дете“. Промяната се налага от изменение в закона, според което услугата трябва да се предоставя в имот – общинска собственост, и влиза […]

Прочети
Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

340 са одобрените кандидати за алтернативно отопление по Програма „Life“

Работна група експерти по Интегрирания проект по Програма LIFE на Европейския съюз „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” извърши оценка на кандидатите,  отговарящи на критериите за допустимост по критериите за приоритизиране на крайните бенефициенти чрез състезателен подбор Оценката се налага поради по-голям брой кандидати, отговорили на критериите за допустимост, спрямо броя на отоплителните уреди, определени […]

Прочети
Община Русе раздава безвъзмездно компостери за домакинствата в малките населени места

Община Русе ще дари компостери на физически лица и институции

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домакинствата се състоят от биоразградими компоненти – хартия, картон, хранителни отпадъци и зелени отпадъци от паркове и градини, които се разграждат по естествен път. Депонирането на тези отпадъци допринася значително за парниковия ефект, защото биогазът, отделящ се при разграждането им съдържа предимно метан, който е с най-мощен ефект по отношение изменението на климата. […]

Прочети
На 20 юни нисшето практическо се преобразува в средно земеделско училище, днес ПГСС „Ангел Кънчев” – Образцов чифлик

Осигурено е дофинансиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе

Условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях са регламентирани в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (Наредбата), приета с Постановление №219 на МС от 5 октомври 2017 г. Разпоредбите на чл. 69, ал.1, ал.2 и ал.3 допускат да се формира […]

Прочети

Променена е Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

С ДВ бр. 82 от 2020 г. в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) са въведени редица изменения и допълнения, част от които е и промяната в  чл. 8, ал. 1. Съгласно нея предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите […]

Прочети
Русенските деца ще пресичат безопасно с помощта на фигурите Боби и Кели

Няма да бъдат отпуснати средства за закупуване на фигурките Боби и Кели

Луиза Попова от „Патриотите – ВМРО“ взе отношение по темата и изрази крайното си несъгласие общината да извърши този разход. Попова направи предложени средствата да бъдат насочени към по-належаща дейност. Вместо за закупуване на триизмерните фигури на детските герои Боби и Кели, средствата от близо 6 300 лева да бъдат насочени за ремонт на помещенията на МКБППМН – Русе, предложи […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Готово е допълнително споразумение по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Община Русе е бенефициент по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020, проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. […]

Прочети
Русенските доброволци с поредното голямо почистване – този път в кв. Здравец Север

Русенските доброволци с поредното голямо почистване – този път в кв. Здравец Север

Тази неделя, 17 октомври, обединените доброволци от  организациите „Зелени посланици“, „Градоред“, „Ruse go”, фондация „Въздигане“ и Младежкия парламент канят русенци да се включат в поредното почистване на града. Голямата цел този месец е силнозамърсеният район около ж. п. линията в кв. Здравец Север, през който ежедневно преминават десетки ученици и работещи граждани. Срещата е в 10 часа пред бл. Шар […]

Прочети
спортно училище

Спортното училище получи за безвъзмездно управление за срок от 10 години няколко сгради от Община Русе, без басейна и залата за бокс

Във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – публична общинска собственост от 10.05.2013г., за срок до 01.11.2021г. включително, е предоставен безвъзмездно за управление недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Проф. Димитър Баларев“ №1 на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“. С постъпило в Община Русе, Заявление с вх. […]

Прочети
НАП - Русе: 51 000 русенци с ПИК са сред клиентите, използвали 120 млн. пъти електронните услугите на НАП

НАП – Русе: 51 000 русенци с ПИК са сред клиентите, използвали 120 млн. пъти електронните услугите на НАП

120 млн. пъти са ползвани електронните услуги на НАП само през миналата 2020 г. Това, както и разработените 150 вида онлайн услуги от страна на приходната администрация, я нареждат на водещо място в страната сред дигиталните институции, показва анализ на Националната агенция за приходите. 3 млн. данъкоплатци са се възползвали от различните е-услуги на НАП, най-популярни и търсени сред които […]

Прочети
Молебен и курбан за здраве отслужиха в Долна Студена на Петковден

Молебен и курбан за здраве отслужиха в Долна Студена на Петковден

От десетина години е възстановена традицията да се дава курбан за здраве на Петковден в Долна Студена. Жителите на населеното място стриктно спазват заветите и не пропускат празника на Света Параскева, която се е превърнала в закрилница на селото. „С всяка изминала година се увеличават дарителите, които искат да дадат своята лепта за курбана. Молебенът е не само за здраве […]

Прочети
съдебна палата русе

Три години и половина лишаване от свобода за телефонен измамник

Районен съд – Русе одобри споразумение между прокуратурата и защитника на 33-годишния А. А., с което на последния се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца за т.нар. „телефонна измама“. А. А. е от гр. Ветово, без образование, многократно осъждан, като и към настоящия момент е в Затвора Белене за изтърпяване на наказание по […]

Прочети
радиатор отопление

„Топлофикация Русе“ ще започне поетапно пускане на отоплението считано от 18 октомври

„Топлофикация Русе“ ще започне поетапно пускане на отоплението считано от 18 октомври, тъй като са налице условията три последователни дни със средно денонощна температура под 12°C и прогноза за трайно застудяване. От топлофикационното предприятие призовават клиентите си да приключат всички ремонти по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. „В случай на продължаващ ремонт, клиентите трябва да ни информират по […]

Прочети
Поредна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе - Гюргево

Поредна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе – Гюргево

Областният управител на Русе Борислав Българинов и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Анатоли Станев настояха пред румънските власти за по-строг контрол и санкции при паленето на стърнища. Поводът са многобройните сигнали през есента от русенци за задимяване, черни сажди и задушлива миризма. Припомняме, че многобройни подобни оплаквания Българинов получи преди по-малко от месец – в периода […]

Прочети

Обитателите на общински жилища в Русе ще могат да кандидатстват за закупуването им в 4-месечен срок

Живеещите в общински жилища в Русе ще могат да кандидатстват за закупуването им от утре, 15.10., до 15.02.2022 г. Точка 6 от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет мина без дебати и местният парламент прие процедура за възможност за закупуване на общинско жилище, съобразена с гласуваната промяна в Наредба №6 от 13.09.2021 г. Съгласно изменението ежегодно ще се […]

Прочети

5 години „Знание и растеж“ благодарение на фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД

Знанието ни прави свободни! Знанието е пътят към успеха! Добрите идеи се реализират в партньорство! Тези убеждения обединиха Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД и заедно създадохме програма „Знание и растеж“. Вече 5 години подадена ръка за Вашите идеи за Русе. Ето и равносметката: Одобрени 76 проекта на 35 организации, Отпуснати 414 162,66 лв. Осъществени […]

Прочети

Кирил Петков, Асен Василев и екипът им ще бъдат на 19 октомври в Русе

Екипът на Продължаваме Промяната тръгва на предизборна обиколка из страната. Първите градове, които ще посетят Кирил Петков, Асен Василев и техният отбор, се намират в Северна България. Маршрутът е много интензивен и включва над града. “Най-важното за нас е да се срещаме с хората и да разговаряме с тях. Да ги слушаме и да ги чуваме. Ще спираме както в […]

Прочети
Приключи осмото международно биенале „Изкуството на миниатюрата“

Продължава осмото международно биенале „Изкуството на миниатюрата“

Художествената галерия в Русе бе домакин на Осмото Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“. Форумът се осъществява под патронажа на кмета Пенчо Милков и е с финансовата подкрепа на Община Русе и Министерството на култура. Художници от цял свят се конкурираха в категориите Живопис, Графика, Рисунка, Скулптура, Фотография, както и за Голямата награда на Община Русе, а темата на конкурса беше […]

Прочети
Народно читалище "Ново начало 2021" ще получи безвъзмездно право на ползване на павилион от Коледния базар

Народно читалище „Ново начало 2021“ ще получи безвъзмездно право на ползване на павилион от Коледния базар

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                       Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети
1 2 3