Здравният медиатор посети Ново село

Втори здравен медиатор работи активно на територията на Община Русе

От 1 юни 2021 г. в Община Русе след проведен подбор е назначен втори здравен медиатор. В периода на обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария, здравните медиатори участваха активно в разясняване на мерките за защита от коронавирус. Провеждаха се информационни кампании на терен в условията на епидемиологична обстановка, сред уязвимите общности с цел превенция на заразяване с КОВИД–19 в кв. […]

Прочети
гръбначни изкривявания

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни изкривявания, вследствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и училищна възраст

Осигуряват се безплатни прегледи /скрининг/ и провеждане на двумесечни курсове по лечебна гимнастика, с цел превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас в Община Русе. Средствата за тези дейности са в размер на 8 000 лева. Към 30.08.2021 г. е проведен скрининг в 24 училища на територията на община Русе, като са обхванати 4 […]

Прочети
Бъдещи футболни надежди играха и се забавляваха на стадион Дунав в днешния празничен ден на град Русе

Осигуряват се безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 18 г. в Община Русе

Осигуряват се безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца и ученици до 18 г. в Община Русе, както и медицински грижи в разкритите здравни кабинети в спортните комплекси „Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“. За отчетния период средствата, определени за финансиране на дейностите по провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици са в размер на 60 997,40 лева. Към 30 […]

Прочети
бебе

През 2021 г. 44 двойки бяха подпомогнати по Програма „Асистирана репродукция“ в Община Русе

Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе в две направления – финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана репродукция. През 2021 г. одобрените […]

Прочети
Предстои ежегодният благотворителен концерт “Семейство, уют и топлина” на Интеракт клуб Русе

Благотворителен концерт “Семейство, уют и топлина” след минути в Доходното здание

Тази вечер от 19 часа в Доходно здание ще се проведе благотворителния концерт, организиран от младите и ентусиазирани русенци от Интеракт клуб Русе / Interact Club Ruse. Каузата на концерта е събиране на дрехи, обувки, книжки и играчки за деца от семейства в неравностойно положение. Каузата ще подкрепят изпълнители от Националното училище по изкуства”Проф. Веселин Стоянов”, мажоретен състав “Extreme” и […]

Прочети
хебибов

Започват мащабни проверки на пътната мрежа в Русенско

Започват мащабни проверки на пътната мрежа в Русенско. Това обяви заместник областният управител Синан Хебибов по време на провелото се по-рано през деня заседание на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата. Решението идва няколко дни след разпореждането на прокуратурата за извършване на спешна проверка на знаците, маркировката и пътните принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи […]

Прочети

Крум Зарков: В България функционира система от доста десен тип, която през последните 12 години беше обострена с мафиотизирането ѝ

В България функционира система от доста десен тип, която през последните 12 години беше обострена с мафиотизирането ѝ. Но извън мафиотизирането, тя създава все повече неравенства, споделя избраният за народен представител от листата на „Коалиция за България“ в 19-и МИР – Русе и кандидат за председател на БСП Крум Зарков днес. Тези неравенства правят така, че общественият оганизъм не може […]

Прочети
Откриха напълно обновената сграда на Първа районна служба на пожарната в Русе

Сградата на пожарната в Русе е една от номинираните в конкурса „Сграда на годината“

Сградата на пожарната в Русе е една от номинираните в конкурса „Сграда на годината“. Приключилото обновяване и реконструкция на сградата на Първа пожарна служба в Русе участва в конкурса за „Сграда на годината“ за 2021 г. Номинацията е в категория „Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение“. На линка по-долу може да подкрепите реализирания проект, да разгледате снимки от него, […]

Прочети

Приета е нова Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

На 35-то заседание на Общински съвет – Ветово е приета нова НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ( която отменя досега действащата Наредба № 8 ), с която са актуализирани таксите и цените на услуги, предоставяни от Общинска администрация – Ветово. С актуалната Наредба № 8 може […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

119 семейства са подпомогнати с еднократна помощ от Община Русе за новородени деца

В началото на 2021 г. Общински съвет Русе прие изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. Съгласно разпоредбите на наредбата от общинския бюджет са осигурени средства и за еднократна парична помощ в размер на 150 лева за новородено/осиновено второ дете и 400 лева […]

Прочети
„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари

„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари

„Общински пазари“ ЕООД всяка година подобрява обектите и обстановката на територията на всички стопанисвани от дружеството пазари. Дружеството ежегодно създава и осигурява по-добри условия за търговия по стопанисваните пазари и по-приятна атмосфера за  клиентите. С това се осигурява възможността да се реализира по-голяма печалба от дейността, с което се гарантира изплащане на дължимите такси за ползваните площи към бюджета на […]

Прочети
Жилфонд-1

През септември започна мащабна кампания за ремонти на остарелите общински жилища в Русе

Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ (ОП УОбИ) е създадено с Решение на Общински съвет – Русе. ОП УОбИ е с предмет на дейност управление, стопанисване и контрол на общински жилищни имоти за отдаване под наем във връзка с картотекиране, настаняване и пренастаняване в тях на граждани и семейства/домакинства с установени жилищни нужди. Общинското предприятие осъществява своята дейност, спазвайки изискванията […]

Прочети

От сключените концесионни договори Община Русе е получила концесионно възнаграждение общо в размер на 228 908 лв.

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Форми на сътрудничество и публично-частно партньорство за осъществяване на съвместни проекти са концесиите, като Община Русе има сключени  пет концесионни договора. През втората година от мандата на кмета на Община Русе Пенчо Милков е осъществяван периодичен контрол по изпълнението на действащите към момента 5 бр. […]

Прочети

Ето какво се случи с приватизацията в Община Русе през последната година

Включването на обекти в годишния план за приватизация на Община Русе става след извършен обстоен анализ на състоянието и използването на общинската собственост. При заявен инвеститорски интерес годишният план за приватизация се допълва и актуализира по предложение на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес и осигуряване на средства в […]

Прочети

Община Русе упражнява правата си на едноличен собственик на капитала в осем търговски дружества

Община Русе упражнява правата си на едноличен собственик на капитала в осем търговски дружества, от които две са регистрирани като търговски дружества по смисъла на Търговския закон, а останалите шест са лечебни заведения, преобразувани по реда на Закона за лечебните заведения. С цел определяне на общите стратегически цели на общинските дружества и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови […]

Прочети
Първа визита на новия румънски посланик Бръндуша Предеску в Русе

Община Русе работи активно за разширяване на международното сътрудничество

Община Русе работи активно за разширяване на международното сътрудничество. Русе влезе в Европейския комитет на регионите за мандат 2020-2025 г., след като кметът Пенчо Милков по предложение на НСОРБ бе номиниран за участие в българската национална делегация. Комитетът на регионите е политическата асамблея на представителите на местните и регионални власти в ЕС и подпомага разработването на политиките и законодателството на […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе си партнира активно с академичните среди

Община Русе си партнира активно с академичните среди. С Решение на Общински съвет Русе се даде съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“ и за подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“. На 19.02.2021 г. се проведе Учредително събрание за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел, в което […]

Прочети
Кметът на Община Русе Пенчо Милков: Приоритет през втората година бе да обърнем погледа на държавата към Русе и градът ни да се утвърждава като център на Дунавския регион и Севера

Обща стойност на депозираните проекти от Община Русе през втората година от управлението на кмета на Общината П. Милков е 1 930 876 лв.

Обща стойност на депозираните проекти от Община Русе през втората година от управлението на кмета на Общината П. Милков е 1 930 876 лв. Това са: Програма Проект  Описание ММС „Укрепване на физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“- гр. Русе”   Стойност: 214 340  лв. В момента физкултурният салон не функционира и децата са принудени да провеждат часове по физическо възпитание […]

Прочети
На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

Предстои приемането на План за възстановяване и устойчивост на Община Русе

Предстои приемането на Плана за възстановяване и устойчивост, който се явява най-важният инструмент за следващия програмен период. Предвид размера на средствата, които ще бъдат отпуснати през следващите 7 години Община Русе се подготвя активно за кандидатстването по 4-те стълба на плана, както с нови предложения, така и с проекти, което през годините не са успели да получат финансиране. Общинските служители […]

Прочети
От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

Общата стойност на приключените проекти на Община Русе през втората година от мандата на кмета П. Милков е 30 381 123,10 лв.

През втората година от мандата на кмета Пенчо Милков и неговия екип Община Русе продължи изпълнението на проектите, свързани с развитието на социалните услуги, управлението на отпадъците, подобряването на градската среда и условията за спорт и образование, въвеждането на мерки за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт и битовото отопление и др. Същевременно бяха подготвени нови проекти по различни […]

Прочети
Гюргево местни данъци и такси

Над 37 млн. лева събра дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Русе от октомври 2020 -а до октомври 2021 година

Дирекция „Местни данъци и такси” е на пряко подчинение на заместник-кмета по икономика и международно сътрудничество и е структурирана в следните звена: Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци” и Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси”. Основен приоритет в дейността на дирекцията е работата по въвеждането на интегрирана система в електронното банкиране на всички български банки. […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Отдел „Защита на потребителите“ към Община Русе представи резултатите от работата си през последната година

Дейността на инспекторите от отдел „Защита на потребителите“ към Община Русе през втората година от мандата е била насочена в изпълнение на  разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ) и подзаконовите нормативни актове, Наредба №5 на Общински Съвет Русе. Извършван е превантивен контрол на новоразкрити обекти за търговия, услуги и туризъм; проверки на търговски обекти, […]

Прочети

Пореден международен успех за децата от „Слънчеви ноти“

През ноември се проведе петото издание на Международния конкурс ,,Constelatia Talentelor’’ в Молдова. След предварителна селекция от Музикална агенция ,,АRT  Voices’’, която е единствен представител на конкурса за България, до него са допуснати Бориса Кунева и Гергана Ганчева от ВС ,,Слънчеви ноти‘‘ с ръководител д-р Наталия Константинова. В конкурса взеха участие 150 деца от 12 държави. Международното жури от изтъкнати […]

Прочети
Община Русе почете Световния ден за борба със СПИН

Община Русе почете Световния ден за борба със СПИН

Експертите от Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества-Русе и доброволците към ПИЦ съвместно с  БЧК отбелязаха 1 Декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Информационната кампания се проведе пред Съдебната палата. Трима доброволци към Превантивния център раздаваха информационни материали на гражданите, като целта е да се насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и риска от заразяване […]

Прочети
Предизвикателствата пред "Дунавски драгажен флот" АД и възможностите за развитие на фирмата се обсъдиха на среща със зам. - областния управител Синан Хебибов

Предизвикателствата пред „Дунавски драгажен флот“ АД и възможностите за развитие на фирмата се обсъдиха на среща със зам. – областния управител Синан Хебибов

Недостигът на квалифицирани млади специалисти и незадоволителното състояние на пътната инфраструктура са някои от най-съществените проблеми, пред които са изправени предприемачите от Русенско. Това бе потвърдено и на провела се по-рано през деня среща между заместник областния управител Синан Хебибов и ръководството на „Дунавски драгажен флот“ АД. Сред проблемите, които бяха обсъдени са липсата на обучени кадри в сферата на […]

Прочети
АСП лого

Еднократна помощ от 300 лв. получиха над 100 000 семейства на първокласници и осмокласници

Над 100 000 семейства на деца, записани в първи и осми клас на държавните или общински училища през учебната 2021/2022 г., получиха еднократна помощ от 300 лв. За първи път финансовата подкрепа се изплаща на всички родители на първокласници и осмокласници, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи. Еднократната помощ е отпусната на 51 395 семейства на първокласници за […]

Прочети
Временно прекъсване на топлоснабдяването на обекти в район "Център"

Временно се прекъсва топлоснабдяването на Община Русе, пл. „Света Троица“ № 17, ул. „Симеон Велики“ № 7а

Във връзка с извършване ремонтни дейности по отстраняване пробив на разпределителен топлопровод  „Топлофикация Русе” АД уведомява своите клиенти за временно прекъсване на топлоснабдяването за периода от 17:00 часа на 02.12.2021 г. до 17:00 часа на 03.12.2021 г. за следните обекти: Община Русе, пл. „Света Троица“ № 17, ул. „Симеон Велики“ № 7а.Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082) 841 […]

Прочети
Русенският университет участва в онлайн среща на консорциума на висшите учебни заведения на Китай и страните от Централна и Източна Европа

Русенският университет участва в онлайн среща на консорциума на висшите учебни заведения на Китай и страните от Централна и Източна Европа

На 02.12.2021 в Нингбо, провинция Жедзян, Китай и паралелно онлайн се проведе 7-мата среща на Консорциума на висшите учебни заведения на Китай и страните от Централна и Източна Европа. Общата тема на срещата бе „Устойчивото развитие на сътрудничеството за висше образование между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Поради ограниченията от въздействието на пандемията COVID-19, седмата срещата беше […]

Прочети
1 2