котовск данъчно община русе

Обявен е конкурс за длъжността „Директор дирекция“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Русе

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 11 / 26.01.2022 г. на кмета на Община Русе ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на […]

Прочети

Общински план за младежта ще бъде приет от общинските съветници във Ветово на 31 януари

Общински план за младежта за 2022 година ще бъде приет от общинските съветници във Ветово на 31 януари. Тогава ще се проведе 40-то редовно заседание на ОбС – Ветово. Ето и проекта на плана:

Прочети
управителят на "Общински транспорт Русе" Александър Георгиев

С близо 14 млн. лева без ДДС ще бъдат закупени нови тролейбуси за „Общински транспорт Русе“ ЕАД по проекта с европейско финансиране

Обявена е обществена поръчка „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства – 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който […]

Прочети
На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Близо 450 хил. лева без ДДС влага ВиК – Русе в реконструкция на ВиК мрежи в Николово

Близо 450 хил. лева без ДДС влага ВиК – Русе в реконструкция на ВиК мрежи в Николово. Предстои реконструкция на водопровод Ø60 мм етернит с ПЕВП Ø160/10 по ул. „Батак“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 по ул. „Места“ и ул. „Перущица“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 по ул. „Струма“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 и […]

Прочети
Спряха вноса на 17 тона пластмасови отпадъци от Гърция в Румъния на Дунав мост 1

Подготвени са задания за обществени поръчки за изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците и изготвяне на актуализация на Стратегически карти за шум на Община Русе

През отминаващата седмица са подготвени задания за обществени поръчки за изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците и изготвяне на актуализация на Стратегически карти за шум на Община Русе. Премахнати са нерегламентирани замърсявания до портала на бившата Русенска корабостроителница, бл. „Кракра“, и в местност „Касева чешма“. Извършено е товарене на отпадъци – военно поделение на ул. „Солун“, съгласно писмо № 04-58-1/14.09.21 […]

Прочети
Юношите до 16 години от СКБ "Дунав - Русе - 2016" подновиха шампионата

Юношите до 16 години от СКБ „Дунав – Русе – 2016“ подновиха шампионата

Отборът на юношите до 16 години от СКБ „Дунав – Русе – 2016“, участващи в първа дивизия, подновиха шампионата днес. Те изиграха две срещи в Търговище, като отстъпиха на домакините от „Светкавица“ с 69:54 точки и на бронзовите медалисти от миналогодишните държавни финали, тима на „Доростол“, с резултат 33:110 точки.

Прочети
Салих Салиев е кандидатът на ПП "Движение за права и свободи" за кмет на кметство Смирненски

Салих Салиев е кандидатът на ПП „Движение за права и свободи“ за кмет на кметство Смирненски

Салих Салиев е кандидатът на ПП „Движение за права и свободи“ за кмет на кметство Смирненски /Община Ветово/ за предстоящите частични избори 38 – годишният млад мъж завършва средното си образование в Техникума по електротехника „Апостол Арнаудов“ – Русе със специалност „Нискочестотна техника“. Салиев завършва и Техникум по горско стопанство – град Тетевен със специалност „Горско и ловно стопанство“. Той […]

Прочети

Изцяло е подменено уличното осветление по ул. „Яребична“

Изцяло е подменено уличното осветление по ул. „Яребична“, като старите осветителни лампи са подменени с нови енергоспестяващи LED осветителни тела. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода. Възстановено е неработещо улично осветление на участъци по  бул. „България“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, Алеи „Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Антим“, ул. „Босилеград“, ул. „Доростол“, ул. […]

Прочети

3 места за настаняване са регистрирани през отминаващата седмица в Община Русе

През отминаващата седмица са извършени 11 броя категоризации на туристически обекти – заведения за хранене и развлечения. За отчетния период бяха регистрирани и 3 броя места за настаняване – стаи и апартаменти за гости. Инспекторите в отдела на Община Русе разгледаха и изразиха становище по 4 броя жалби от граждани.

Прочети
Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна обявиха намеренията си за предстоящия ценови период

„Електроразпределение Север“ АД ще купи енергийни обекти от Община Русе

През отминаващата седмица бе депозирано предложение за изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе. Изкупуването им се реализира по пазарната им стойност от „Електроразпределение Север“ АД, съгласно Закона за енергетиката. Обектите се намират в с. Тетово и с. Семерджиево и процедурата се извършва по искане на енергийния оператор.

Прочети
ОИЦ-Русе поддържа рубрика в помощ на гражданите и бизнеса за мерките срещу последствията от COVID-19

Подписан е договор за БФП по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2022-2023“

На 20.10.2021 г. Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви за кандидатстване процедура BG05SFOP001-4.007 – Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023, по която Община Русе е конкретен бенефициент и получи покана от Управляващия орган на ОПДУ за участие в Процедурата. България, като държава-членка на Европейския съюз (ЕС), информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от […]

Прочети
Национален турнир по всестранна езда ще се състои в Русе хиподрум коне

Министерски съвет ще решава за прехвърляне на хиподрума в собственост на Община Русе

През отминаващата седмица бе депозирано искане от Община Русе за придобиване на собствеността върху поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, с площ от 302 094 кв.м. (т. нар. Русенски Хиподрум). Искането е внесено по надлежния ред и ще очаква решение от Министерски съвет за прехвърляне на имота в собственост на Община Русе. Преди около месец Общинският […]

Прочети
От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

Списъкът за настаняване в община Русе за 2022 г. се състои от 249 семейства

През отминаващата седмица бе проведено заседание на комисията по Наредба №6, на което бяха разгледани 154 възражения на граждани за включване в списък за настаняване в общински жилища за 2022 година, от които 148 са одобрени. Списъкът за настаняване за  2022 г се състои от 249 семейства. През месец януари са настанени 5 семейства, 4 семейства са пренастанени в друго общинско […]

Прочети
Здравният медиатор посети Ново село

Здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“

През отминаващата седмица здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“. Посетени са 28 домакинства и са консултирани 64 лица по отношение спазване на противоепидемичните мерки в страната, за COVID–19 и видовете ваксини. Разпространени са брошури и плакати. 7 бременни здравно неосигурени жени са консултирани по Наредба 26 за безплатната акушерска помощ, както и за видовете контрацептивни методи с цел превенция […]

Прочети
На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

Бездомно лице от Русе е настанено в лечебно заведение поради здравословни проблеми

През отминаващата седмица са извършени 4 проверки по подадени сигнали от тел. 112 за бездомни лица. Две от тях са на подадените адреси, консултирани са за възможността да бъдат настанени в социални услуги, но лицата отказват подкрепа. Едно от лицата не е открито, а четвъртото лице е настанено  в лечебно заведение поради здравословни проблеми, става ясно от отчета на кмета на […]

Прочети

Заповед за премахване на незаконен строеж на територията на община Русе е в процес на връчване

През отминаващата седмица са извършени 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките. Издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, която е в процес на връчване на заинтересуваните лица, става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за […]

Прочети

Кметът на Община Бяла Димитър Славов: За пръв път сме „на червено“

За пръв път сме „на червено“, коментира днес пред общинските съветници кметът на Община Бяла Димитър Славов. Думите му бяха свързани с подготовката на новия бюджет за 2022 година. Това стана след среща с бюджетарката, Личева и т. н. „Като ударихме ток, газ, разходи, други разходи, заплати…Всеки иска малко да му бутнеш…И за пръв път сме „на червено“!“ Ако нещо […]

Прочети
Русенският университет е сред основните партньори на "Започни млад" / "Start Young"

Русенският университет е сред основните партньори на „Започни млад“ / „Start Young“

На 04. февруари 2022 г. започва поредицата от състезания „Започни млад“ / „Start Young“, организирани от едноименната фондация, списание „Български предприемач“ и партньори, сред които и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Доц. д-р Даниел Павлов – преподавател във Факултет „Бизнес и мениджъмнт“ и ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството, ще бъде „постоянен член на журито“ във всички градове:   – Пловдив – […]

Прочети
Общият размер на инвестициите в община Бяла за последните 6 години е над 58 млн. лв.

За първи път в Русенска област: Нова спортно – туристическа паралелка ще има в СУ „Панайот Волов“ – Бяла

Нова спортно – туристическа паралелка ще има в СУ „Панайот Волов“ – Бяла. Това сподели днес кметът на Община Бяла Димитър Славов. Засега такава няма никъде в Русенска област. Гордостта му е предизвикана от засиленото спортно участие в региона, както и туризма, в който много млади хора искат да се развиват. Според него, по този начин, ще успеят да задържат […]

Прочети

Много малко са желаещите да ползват услугите на дома за възрастни хора „Флора“ в Бяла

Много малко са желаещите да ползват услугите на дома за възрастни хора „Флора“ в Бяла. Това стана ясно от изявлението на кмета на Община Бяла Димитър Славов пред общинските съветници днес. Той коментира, че са искали да отворят още в началото на месец февруари тази година. След анализ се оказало, че има по – малко от 10 подадени молби от […]

Прочети

Кметът на Община Бяла Димитър Славов: Ръководството на Арт центъра е поръчало прекалено много – като започнем от алкохола и свършим до сиренето…

Общински съвет – Бяла взе днес решение като едноличен собственик на капитала на „АРТ ЦЕНТЪР БЯЛА“ ЕООД, ЕИК 206650106 за внасяне на допълнителна парична вноска по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел икономическо обезпечаване на дружеството. До 20 февруари 2022 година ще се направи допълнителна парична вноска в размер на до 7000 лева. Срокът за възстановяване […]

Прочети
две-могили-кмет-клетва

Подготвя се процедурата за присъединяване на паркинга към новия мюсюлмански гробищен парк в Две могили

По отношение на мюсюлманския гробищен парк и неговото състояние кметът на Община Две могили Божидар Борисов коментира в отговор на питане на общинския съветник Мехмед Мехмедов: „Миналата седмица направихме среща с геодезист, който обслужва фирмата, която ще ни бъде предоставена на терен. Към настоящия момент се извършва делбата на имота фирмата – геодезист, която ще ни предостави. Оттам нататък ще […]

Прочети
Ремонтите на Дунав мост 1 затрудняват движението на МПС

До края на годината започва основен ремонт на Дунав мост

През тази година ще започне основен ремонт на Дунав мост. Това съобщи вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. В Русе министър Караджов,  заедно с министъра на транспорта Николай Събев, се срещнаха с румънския вицепремиер и министър на транспорта и инфраструктурата Сорин Гриндяну. Обследването на Дунав мост е показало, че той е в много лошо състояние и […]

Прочети
Изложба на рисунки в ДГ "Русалка" е посветена на безопасното движение през погледа на децата

Изложба на рисунки в ДГ „Русалка“ е посветена на безопасното движение през погледа на децата

„Вече съм голям, правилата знам !“ – под този надслов в ДГ “Русалка“ – Русе беше организирана изложба на детски рисунки, в електронна среда. Заедно със своите учители, децата от трета и четвърта възрастови групи създадоха интересни тематични рисунки, свързани с безопасността на движението. Във всяка група се проведоха обучаващи беседи и дидактични игри по темата.

Прочети
Министър Николай Събев: Фериботът Русе-Гюргево ще облекчи трафика на Дунав мост с 30%

Министър Николай Събев: Фериботът Русе-Гюргево ще облекчи трафика на Дунав мост с 30%

Фериботната линия се възобновява не по-късно от месец юни 2022 г., като целта е да бъде поета голяма част от тежкия трафик между България и Румъния. Новината е в резултат на разговорите между министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и вицепремиера Гроздан Караджов с вицепремиера и министър на транспорта и инфраструктурата на Румъния Сорин Гриндияну. „През месец март ще […]

Прочети
До юни ще бъде пусната фериботна линия между Русе и Гюргево

До юни ще бъде пусната фериботна линия между Русе и Гюргево

До юни ще бъде пусната фериботна линия между Русе и Гюргево. За това се договориха на среща по-рано днес вицепремиерът и регионален министър Гроздан Караджов, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев и румънския вицепремиер и министър на транспорта и инфраструктурата Сорин Гриндяну. Форумът бе домакинстван от областния управител Анатоли Станев, като Областна администрация – Русе бе съорганизатор на събитието. […]

Прочети
ВиК лого

Свързване на реконструиран водопровод ще наруши нормалното водоподаване в някои райони на кв. „Долапите“ на 1 февруари

Уважаеми потребители, Уведомяваме Ви, че поради пресвързване на реконструиран участък от водопровод в кв. „Долапите“, гр. Русе, на 01.02.2022 г. от 8:30 до 16:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите: в кв. „Долапите“ – в участъка от ул. „Стремление“ и ул. „Хан Кардам“ до жп прелеза и бившия стопански двор; в района на Индустриална зона „Запад“ (в района […]

Прочети
Министрите на транспорта и регионалното развитие се срещнаха в Русе с румънския си колега Сорин Гриндяну

Министрите на транспорта и регионалното развитие се срещнаха в Русе с румънския си колега Сорин Гриндяну

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев проведоха работна среща в Русе със зам. министър-председателя на Румъния и министър на транспорта Сорин Гриндяну. На срещата присъстваха още зам.-кметът на Русе Димитър Недев и областният управител Анатоли Станев. Основна тема бяха перспективите за изграждане на нови мостове над р. Дунав, […]

Прочети
съдебна палата русе съд прокуратура

Двама русенци, осъдени в чужбина, ще търпят наказанията си в България

Състав на Окръжен съд – Русе призна и прие да се изпълнят в Р България присъда на датски съд и присъда на финландски съд, с които двама български граждани са осъдени съответно на 6 години и на 5 години лишаване от свобода. Окръжен съд – Вилборг, К Дания, е осъдил 31-годишния русенец Д. А. на лишаване от свобода за срок […]

Прочети
МФ уточнява реда за извършване на разходи от общините до приемането на Държавния бюджет за 2022 г.

МФ уточнява реда за извършване на разходи от общините до приемането на Държавния бюджет за 2022 г.

МФ уточнява реда за извършване на разходи от общините до приемането на Държавния бюджет за 2022 г. Във връзка с тревогата на редица общини, че разпоредбите на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси в условията на неприет Закон за държавния бюджет, ги ограничават да извършват разходи в рамките на направените през същия период на предходната година, по […]

Прочети
1 2 3