Именитият русенски хоров диригент Антоний Тодоров е удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Русе“

Роден през 1920 година в Търговище, именитият български хоров диригент и педагог Антоний Николов свързва завинаги живота си с град Русе. Като артист и педагог с национално и международно признание Антоний Николов се превръща в едно от знаковите лица на детското хорово пеене в Русе и страната. Десетки национални и престижни международни награди бележат творческия възход на тази забележителна и […]

Прочети

Утвърдени са маршрутни разписания по междуселищните линии от общинската транспортна схема в Русе

Съгласно чл. 17, ал. 4, т. 2 от Закон за автомобилните превози (ЗАП) и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (Наредба №2), Общинската транспортна схема включва междуселищни […]

Прочети
дърва за огрев

Одобрени са условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе

С Решение № 847, прието с Протокол № 31 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е одобрен годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 год. С Решение № 1068, прието с Протокол № 39 от 13.09.2022 г. Общински съвет – Русе утвърди ценоразпис, без ДДС, за продажба на дървесина от […]

Прочети

Нови цени има за посещения в обектите на Регионалния исторически музей

В община Русе е депозирано предложение от Регионалния исторически музей в Русе за корекция на цените на входните билети в музея. Предложението е продиктувано преди всичко от сложната икономическа обстановка в страната, нарастващата инфлация и негативното отражение на Ковид ситуацията върху дейността на институцията. Действащите в настоящия момент цени на входните билети в РИМ Русе са променени през 2018 г. […]

Прочети
Общинските съветници призоваха държавата да се намеси относно проблема с тежкотоварния трафик към Дунав мост

Хижа в Николово е предоставена за клуб на сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №63-414-2/07.10.2022 г. от Биляна Валентинова Борова, председател на управителния съвет на Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“, с което сдружението изразява желанието да стопанисва двуетажна масивна сграда-хижа, състояща се от сутерен, първи и втори етаж, с предназначение: курортна туристическа сграда, находяща се в землището на село Николово, Община Русе, с идентификатор по КККР на гр. Русе […]

Прочети
С шахматен турнир ШК "Дунав 1931" откри обновената си зала днес

Общинско помещение бе отдадено за клуб на сдружение „Шахматен клуб Дунав-1931“

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №36-45-1/12.08.2022 г. от  Димитър Иванов Роев, председател на управителния съвет на Сдружение „Шахматен клуб Дунав-1931“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставените му от Община Русе помещения, находящи се на адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. 2, представляващи стая №5 и стая №6, с обща площ 51,00 кв. […]

Прочети
Общинските съветници призоваха държавата да се намеси относно проблема с тежкотоварния трафик към Дунав мост

МТСП получи за 5 години безвъзмездното ползване на помещение на бул. „Ген. Скобелев“ № 45

Община Русе е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.3.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с площ от 462,28 кв.м., брой нива: 1, с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, разположен на трети етаж в триметажна административна сграда, с адрес гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ № 45, етаж 3. За […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Община Русе ще продаде трафопост „Гургулят“

Съгласно разпоредбите § 4, ал. 7, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за енергетиката, енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на Закона за енергетиката (ЗЕ) (месец Декември, 2003 г.), трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но […]

Прочети

Организира се капания за безвъзмездно събиране на стари автомобилни гуми и едрогабаритни отпадъци от домакинствата в Две могили

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО СЪБИРАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА, КАТО: ШКАФОВЕ, ДИВАНИ, СТОЛОВЕ, МАТРАЦИ, МАСИ, МОКЕТИ, КИЛИМИ, ДЮШЕЦИ, ЮРГАНИ, СТАРИ ТЕЛЕВИЗОРИ И ДР.  ЗА ЦЕЛТА В ДВОРА НА БКС /УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 26/, ЩЕ БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ ТРИ ГОНДОЛИ ОТ 6 М3, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ […]

Прочети

Язовирите в Русенска област са безопасни

Ясни са резултатите от вторите за годината проверки на хидротехническите съоръжения в Русенско, назначени от областния управител Анатоли Станев. По-голямата част от язовирите са в добро експлоатационно състояние. Два от общо четиринайсетте обекта са напълно източени и не работят. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и намиращият се в Каран Върбовка. И при двата коритата са обрасли с растителност и […]

Прочети
Креативен център Русе споделен “оазис” за творчество, обучение и удоволствие, в социална обстановка и атрактивни преподаватели

Креативен център Русе споделен “оазис” за творчество, обучение и удоволствие, в социална обстановка и атрактивни преподаватели

Креативен център Русе предлага на своите  почитатели един споделен “оазис” за творчество, обучение и удоволствие, в социална обстановка и атрактивни преподаватели. Вече вашето дете може да посещава Креативния център от понеделник до петък, от 9:30 до 18:30 часа,  в зависимост от свободното му време. Единствено не забравяйте да си запазите предварително час и дата. Тук в залата, всеки малък творец […]

Прочети
Русе отбеляза 90 - годишнината на проф. Николай Русчуклиев с изложба от негови картини

Русе отбеляза 90 – годишнината на проф. Николай Русчуклиев с изложба от негови картини

Русе отбеляза 90 – годишнината на проф. Николай Русчуклиев с изложба от негови картини, подредени в Художествената галерия на града. Тя бе организирана от дъщеря му Веселина Николова. Художникът получи поздравителни адреси от Община Русе, Съюза на българските художници, Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ХГ „Христо Цокев“ – Габрово. Експозицията може да бъде видяна до […]

Прочети
Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0. от Русенския университет провежда двуседмично обучение на преподаватели от Тайланд в областта на индустриалната автоматизация

Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0. от Русенския университет провежда двуседмично обучение на преподаватели от Тайланд в областта на индустриалната автоматизация

Започна 2-та фаза на обучение на преподаватели от – Университет Chulalongkorn, Банкок – Тайланд съгласно заложените дейности по проект Across South East Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0. с ръководител за Русенския университет – доц. д-р Нина Бенчева, катедра Телекомуникации. Преподаватели от катедрите и Автоматика и мехатроника и Телекомуникации […]

Прочети

МОН предлага да отпаднат уверенията за студенти и докторанти

Учащите да не представят уверения, че са студенти или докторанти пред държавни институции, общински администрации или техни структури. Това предвижда проект на наредба на Министерството на образованието и науката, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Отпадането на уверенията става възможно след обединяването на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти с този на завършилите […]

Прочети
Допълнителни 5,5 млн. лв. се осигуряват на ВиК Русе за възстановяване на улиците след Водния цикъл

Допълнителни 5,5 млн. лв. се осигуряват на ВиК Русе за възстановяване на улиците след Водния цикъл

Още 5,5 млн лв ще бъдат отпуснати от управляващия орган (Министерството на околната среда и водите) за възстановяване на пътната мрежа след дейностите по Водния цикъл. Те ще бъдат използвани за индексация на договорите с изпълнителите. По този начин общата стойност на проекта достига 134,5 млн. лв. Това ще даде възможност на строителите да продължат да работят и да бъдат […]

Прочети

ОбС – Русе одобри подписано споразумение между Община Русе и СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД за съфинансиране на дейности по проект „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“

С Решение №642, прието с Протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе даде съгласие Община Русе да участва като партньор на Министерството на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Кметът на Община Русе подписа […]

Прочети
С концерт пред КОЦ - Русе ще бъде отбелязан Световният ден на здравето

„Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД ще реализира проект за закупуване на медицинска апаратура и съпътстващите разходи за СМР чрез финансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК ЕАД

В Общински съвет – Русе постъпи писмо от управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД („КОЦ-Русе“ ЕООД), с предложение за закупуване на нова апаратура за осъществяване на високо специализирана медицинска помощ в лечебното заведение чрез нисколихвено финансиране от Регионален фонд за градско развитие, дъщерно дружество на Банка ДСК. Инвестицията е на обща прогнозна стойност до 2 688 000 лева и включва […]

Прочети

Одобрено е увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД заради изграждането на многофункционален плувен комплекс

В Община Русе е постъпило писмо от Кунчо Кунчев – управител на „Общински пазари“ ЕООД, в което моли да бъде разгледано предложението му за увеличаване капитала на дружеството чрез реална парична вноска в размер на 2 304 000 лева. Предложението е свързано с инвестиционното намерение на Община Русе за изграждане на територията на Младежки парк в град Русе на многофункционален плувен комплекс, […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Одобрена е приватизация посредством търг на общински имот в Индустриалния парк

В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение за закупуване на застроен поземлен имот с площ 211 кв. м., с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе. Общинският имот е включен като т. 2.3 в Годишния план за приватизация на общинската собственост през 2022 г., приет с Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе. На свое заседание Комисията […]

Прочети
парцел слатина община русе

Одобрена е приватизация на над 17 декара общински имот в Индустриалния парк

С Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2022 г., в който като т. 2.2 е включен застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 225 кв. м., заедно с изградените в него четири сгради, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе. В Община […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Одобрена е приватизация на общински имот на ул. „Независимост“ №2 в Русе

В Община Русе е постъпило уведомление за инвестиционно намерение за закупуване на общински имот с идентификатор 63427.2.5255, с площ 1 735 кв. м., заедно с изградената в него монолитна двуетажна сграда със застроена площ 612 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2. Обектът на инвестиционното намерение представлява застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните […]

Прочети
ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД купува терен в Индустриалния парк

В Община Русе постъпи искане с вх. № 30-332-13/16.11.2022 г. по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ППЗНИ от ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД за закупуване на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Слатина“, […]

Прочети

Индексират стойността на Водния проект на Русе

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 […]

Прочети
В ДГ " Русалка " се проведе обмен на добри практики "Играта - ключов инструмент за учене" с Lego Education

В ДГ “ Русалка “ се проведе обмен на добри практики „Играта – ключов инструмент за учене“ с Lego Education

„Децата заслужават правото да мислят, че могат да променят света.“ – Л. Лоури Днес 17.11.2022г. в ДГ “ Русалка “ се проведе обмен на добри практики „Играта – ключов инструмент за учене“ с Lego Education. Педагози от ДГ „Слънце“ и ДГ „Пинокио“ гр.Русе наблюдаваха обучаваща ситуация по конструиране и технологии и околен свят в III- та и IV- та групи. […]

Прочети
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Горя тетовска къща

През изминалото денонощие в РДПБЗН – Русе е регистриран един пожар. За времето от 06:52 до 09:15 часа на 16 ноември, ветовски пожарникари са участвали в ликвидиране на пожар, възникнал в покрив на къща в с. Тетово. Пожарът е загасен на площ от около 20 кв. м. При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети по покривната конструкция. По […]

Прочети
Пенчо Милков: Няма основание за смяна на председателя Иво Пазарджиев. Давайте предложения за работата на общината – Общинският съвет е за това

Пенчо Милков: Няма основание за смяна на председателя Иво Пазарджиев. Давайте предложения за работата на общината – Общинският съвет е за това

„Това, че общинският съветник или кметът има право да говори от трибуната на сесия, не го прави негражданин или супер гражданин, за да не се включва в обществените обсъждания по наболели въпроси“. Така кметът Пенчо Милков коментира твърденията на местната коалиция ГЕРБ–СДС, която поиска свалянето на председателя на ОбС Иво Пазарджиев. В мотивите си  съветниците посочват „трайна невъзможност“ за изпълнение […]

Прочети
Допълнителни 5,5 млн. лв. се осигуряват на ВиК Русе за възстановяване на улиците след Водния цикъл

Напредва изпълнението на Водния проект в Русе

Завършено е изграждането на канализация за кв. „Средна Кула“ и „Долапите“, битова и дъждовна канализация, отвеждащи колектори и главен колектор, както и изграждане на 13 бр. канализационни помпени станции – с обща дължина около L=43,74 км и 2 450 бр. СКО, съобщи инж. Илиан Милев – управител на ВиК – Русе. В момента текат 72 – часови проби на помпените […]

Прочети
Извървях го! – Пътят „Ел Камино“

Извървях го! – Пътят „Ел Камино“

На 16 ноември в читалището на с. Николово Величка Кадъкьовлиева – един великолепен човек, с дълбоки родови корени, който не спира да следва ПЪТЯ и оставя след себе си светла пътека, по която да я следваме, за да извършваме добри и благородни дела, ни разказа за своето пътуване по пътя Ел Камино де Сантяго де Компостела. Този път, дълъг около […]

Прочети
От началото на тази година досега в отделение "Неонатология" на УМБАЛ "Канев" са приети 106 недоносени деца

От началото на тази година досега в отделение „Неонатология“ на УМБАЛ „Канев“ са приети 106 недоносени деца

Световният ден на недоносените деца се отбелязва всяка година на 17 ноември от 2011 г., за да се повиши информираността на обществото по отношение на раждането и отглеждането на преждевремнно родените деца. През изминалата 2021 г. в отделение Неонатология на Университетска болница „Канев“ са приети 157 недоносени деца, от тях 139 родени в отделението по акушерство и гинекология и 18 […]

Прочети

Шофьорка обърна автомобила си по таван на бул. „България“

Тази сутрин в 5 часа без десет минути, чрез ЕЕН 112, е постъпил сигнал за пътен инцидент в района на ул. Изгрев в Русе, на около 30 метра преди кръстовището с бул. България, където извън пътя се е обърнала кола по таван. Изпратените на място полицейски служители са установили, че катастрофиралото превозно средство е лек автомобил „Пежо“, управляван от жена […]

Прочети
1 2 3