Община Русе търси кой да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци

Близо 2 млн. тона са депонираните отпадъци в регионалното депо край Русе от откриването му

По реда на Закон за обществените поръчки е сключен договор № ЗОП-38/13.05.2022 г. с изпълнител „Берус“ ООД за оператор на регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Приемането и последващото третиране на отпадъците на територията на депото се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство и условията на Комплексно […]

Прочети
община русе

Изготвя се проект за изграждането на анаеробната инсталация

Възлагане и подготовка на проектно предложение за финансиране на изграждането на анаеробна инсталация по ОП „Околна среда 2014-2020“ Целта на проекта е определянето на възможности за изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на събраните разделно биоразградими отпадъци, която ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с цел постигане на крайните цели по чл. 31, ал. 1, т.2  от ЗУО. […]

Прочети
контейнер-строителни-отпадъци-русе-2

Успешно се реализира проектът „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

По проект №BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, с бенефициент Община Русе по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от Финсовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., предвижда: – създаване на 5 броя мобилни центъра за рециклиране на отпадъци от домакинствата в Община Русе; – поставяне на […]

Прочети
Спряха вноса на 17 тона пластмасови отпадъци от Гърция в Румъния на Дунав мост 1

С близо 9 000 тона на година нараства количество на битовите отпадъци от организираното сметосъбиране на Община Русе, постъпили за предварително третиране на инсталация за сепариране

Съгласно сключен договор №ЗОП-43/23.07.2021 г. между Община Русе и „Д КОНСЕЙ“ ООД за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан.      Услугата по третиране (сепариране) на битовите отпадъци, генерирани […]

Прочети
контейнер дрехи обувки

188 тона текстил и обувки събрани и рециклирани за година в Русе

Въз основа на сключен договор от 29.03.2021 г. с „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД – преработвател на отпадъци от текстил и обувки, през 2022 г. от територията на  гр. Русе са събрани и предадени за последващо оползотворяване следните количества отпадъци: Година Код на отпадъка Наименование на отпадъка Количество 2022   20 01 10   облекла 188 900 кг. Това става ясно […]

Прочети
Община град Русе е една от трите общини, избрани да бъдат част от пилотния проект на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ - „Еко шампиони“

„Екопак България“ АД събра и оползотвори повече отпадъци от опаковки в Русе за година

Въз основа на сключен договор от 07.05.2009 г. с „Екопак България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, през 2022 г. от територията на  гр. Русе са събрани и предадени за последващо оползотворяване повече отпадъци от опаковки. През 2021 година са 336.38 тона хартиени и картонени опаковки, а през отминалата година – 376.90 тона. От тях са оползотворени […]

Прочети
В Русе отново ще се събират опасни отпадъци от домакинствата

490 кг. опасни отпадъци са събрани от територията на община Русе за година

В изпълнение на чл. 19, ал.3, т.9 от ЗУО „Кметът на общината отговаря за организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.“, Община Русе сключи договор №ЦО-1-20/11.05.2020 г. с „БалБок Инженеринг“ АД, за организиране на мобилни пунктове за приемане и последващо третиране на опасни […]

Прочети
иумпс изоставен автомобил

44 ИУМПС разкмомплектова за година „Мегапартс“ ООД

Въз основа на сключен договор от дата 31.12.2020 г. с „Мегапартс“ ООД – организация за оползотворяване на ИУМПС, през 2022 г. от територията на Община Русе са разкомплектовани и рециклирани 44 бр. излезли от употреба моторни превозни средства. Предадените за последващо рециклиране ИУМПС за периода 2017-2022 г. са: Година Разкомплектовани и рециклирани, бр./год. 2017 2 2018 10 2019 4 2020 […]

Прочети

Близо 2.7 тона негодни за употреба батерии и акумулатори са събрани от територията на община Русе за година

Въз основа на сключен договор от дата 11.08.2021 г. с „Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), през 2022 г. от територията на Община Русе са събрани 2 742 кг. НУБА. Таблица №4  Количество НУБА, събрано на територията на Община Русе за периода 2015-2022 г. Година Събрано количество НУБА, кг. 2015 8 042,00 2016 […]

Прочети

Близо 1 000 тона излязло от употреба електронно и електрическо оборудване е събрано от територията на община Русе за година

Въз основа на сключен договор за сътрудничество от дата 11.11.2022 г. с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), през 2022 г. от територията на Община Русе са събрани 958 926,00 кг. ИУЕЕО. ИУЕЕО се събира от гражданите въз основа на предварително подадени заявки по оповестени телефони или електронна поща. Мобилни екипи на […]

Прочети
община русе

Близо 34 млн. лева отчисления по ЗУО направи Община Русе за 11 години

Размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО е нормативно определен и не подлежи на изчисляване от физическите и/или юридическите лица. Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депото за 2022 г. (съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци) […]

Прочети
Станимир-сесия-общински-съветници-русе-ноември-2022

Станимир Станчев: Отсега алармираме, че след няколко месеца в пролетно – летния сезон малките населени места извън град Русе има изключително голяма опасност да бъдат заринати с боклук

Към нас се обърнаха първите дни след новата година засегнати страни от 13-те населени места на Община Русе. Как едни определени фирми започват така активно да работят в Община Русе. Това е общото и така важното, което трябва да се извади пред скоби и как тези фирми, които са свързани или по-точно управленски кадри на Община Русе в момента, са […]

Прочети
Вълнуващ спектакъл на русенските творци по случай 145 - годишнината от Освобождението на България

Вълнуващ спектакъл на русенските творци по случай 145 – годишнината от Освобождението на България

В Голямата зала на Доходното здание спектакълът „С България в сърцето“ събра многобройна публика в навечерието на националния празник 3-ти март. Вълнуващи изпълнения поднесоха възпитаниците на Националното училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов“ от класовете по актьорско майсторство и Театрално студио „Маска“ при Общински младежки дом – Русе с ръководител Мина Маринова, квартет „Слънце“ при Общинския детски център за култура […]

Прочети
С тържествена заря-проверка Бяла отбеляза 145-ата годишнина от Освобождението на България и 146 години от Освобождението на града

С тържествена заря – проверка Бяла отбеляза 145-ата годишнина от Освобождението на България и 146 години от Освобождението на града

С тържествена заря-проверка Бяла отбеляза 145-ата годишнина от Освобождението на България и 146 години от Освобождението на града. По традиция церемонията се проведе на 2-и март от 19.00 часа в центъра на град Бяла. Инициативата се организира от Общината и Националния военен университет „Васил Левски“. В началото на ритуала бяха положени венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните […]

Прочети
цвети русинов

На 69 – годишна възраст ни напусна арх. Цвети Русинов

Отиде си от нас една ЕПОХА! На 69 – годишна възраст ни напусна арх. Цвети Русинов. Поклонението ще се извърши на 06.03.2023 (понеделник), 11.00 часа в храм Св. Троица и 13 часа в гробищен парк Чародейка – гр. Русе В навечерието на Националния празник на България ни напусна ПДУ арх. Цвети Русинов. Един от основателите на Лайънс движението в България, […]

Прочети
Българската общност в Румъния чества Трети март

Българската общност в Румъния чества Трети март

С химните на България и Румъния в изпълнения на оперните певци Ана-Мария Спатарис и Емилиян Йоан Неделча беше открит традиционният прием на българското посолство в Румъния по случай Националния ни празник 3 март. Сред гостите на събитието, което се проведе късно снощи в Дипломатическия клуб в Букурещ, беше и областният управител на Русе Анатоли Станев. Той подчерта ролята на румънската […]

Прочети
Община Бяла Димитър Славов

Кметът на Община Бяла Димитър Славов: Вярата, че ще бъдем най-сетне свободни дава криле на всички следосвобожденски опити на българския народ да върне целостта на своето изстрадало отечество

С тържествен митинг-заря късно снощи в Бяла бе отбелязана 145-ата годишнина от Освобождението на България и 146 години от Освобождението на града от османско иго. Бяла е второто по-голямо българско селище след Свищов, което бива освободено от османското владичество. Именно поради този факт тя се приема и за първата столица на новоосвободената българска земя. „Нека в навечерието на 3 март, […]

Прочети
Шофьор на автобус в болница след преобръщане край Фратещ /окръг Гюргево/

Шофьор на автобус в болница след преобръщане край Фратещ /окръг Гюргево/

Шофьор на автобус е настанен в болница с леки наранявания след преобръщането му край Фратещ /окръг Гюргево/. Той не е успял да се справи вчера следобед с вземането на завоя /вероятно поради висока скорост/ на кръговото кръстовище в посока ГКПП – Гюргево. Това наложи намесата на екипи от Окръжен инспекторат за извънредни ситуации – Гюргево, няколко линейки и полиция. За […]

Прочети
1 2