Трикратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев вече се готви за първенството през февруари в Арена София

Трикратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев вече се готви за първенството през февруари в Арена София

Трикратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев вече се готви за първенството през февруари 2024 в Арена София. Проследи тихия разговор на Ангел с желязото отблизо – ела на 13.02, когато той ще вдига на сцената, и го подкрепи от трибуната. Вземи своя билет още сега: https://ewc2024sofia.com/bg

Прочети
община две могили

Изпълнението на Общинския план за младежта на Община Две могили за 2023 година бе представено пред общинските съветници

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет град Две могили с Протокол № 3/06.12.2023 г. бе приет график за 2024 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет град Две могили. Съгласно същия за месец януари 2024 г. е предвидено представяне на отчет за изпълнение […]

Прочети
кметство Помен

Жилището за специалисти в Помен ще бъде продадено на търг след проявен интерес

ОбС – Две могили даде своето съгласие да бъде заличен от Списъка на общинските жилища натериторията на община Две могили, следният имот частна общинска собственост, именно: двуетажна масивна сграда, представляваща – „Жилище за специалисти“, построена през 1987 г., със застроена площ от 130 кв. м., попадащо в дворно място с площ от 800 кв. м., представляващо УПИ IV – 177, […]

Прочети

Издадените разрешителни за строеж през четвъртото тримесечие на 2023 година са за общо 99 нови сгради в Русенска област

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1 880 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 86 343 кв. м РЗП и на 1 261 други сгради с881 042 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни […]

Прочети

Благодарение на добрата организация на ОП „Чистота“ и на работещите в него в сравнение с предходната 2022 година е постигнато намаление на общото количество отпадъци

ОбС – Две могили прие информацията за работата на Общинско предприятие „Чистота”за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г. ОП „Чистота“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и финансирането на предприятието е в рамките на одобрената от Общински съвет гр. Две могили План-сметка за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ за всички населени места в общината. Съгласно Чл. 4. (1) от Правилник […]

Прочети
пещера-Орлова-чука

Над 67 хил. лева са приходите от билети за вход в пещера „Орлова чука“ за половин година

В изпълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, ОбС – Две могили разгледа информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г. Реализираните приходи пещера „Орлова чука“ през отчетният период са:месец, […]

Прочети
община-две-могили-сграда

Общинският съвет в Две могили е провел шест заседания от 1 юли до края на 2023 година и е приел 116 решения

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. В изпълнение на това задължение в ОбС – Две могили бе представен отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода от 01.07.2023 г. […]

Прочети
Кметът на Община Гюргево поздрави Екатерина Бадя, която навърши 100 години

Кметът на Община Гюргево поздрави Екатерина Бадя, която навърши 100 години

Преди 100 години животът беше много по – тежък, но и със сигурност по – красив“, сподели Екатерина Бяда, която навърши 100 години преди 2 дни. Тя бе поздравена лично от кмета на Община Гюргево Адриан Ангелеску, който и връчи специална грамота и парична сума. Тя е имала съпруг, деца, внуци, правнуци и дори пра пра внуци. Родена е в […]

Прочети
ГКПП Гюргево Дунав мост 1

В Румъния отпадат седмичните и тримесечните винетки

В Румъния отпадат винетките с валидност 7 и 90 дни, реши правителството на редовното си заседание. Промяната ще важи за леките автомобили и тези с маса под 3,5 тона. Въвеждат се винетки с валидност един ден, десет дни и 60 дни, предава Диджи24. Така например за лек автомобил таксата ще бъде 2,5 евро за един ден или 28 евро за […]

Прочети
1 2 3