204 хил. бюлетини ще бъдат отпечатани за 19-и МИР - Русе за предстоящите избори

204 хил. бюлетини ще бъдат отпечатани за 19-и МИР – Русе за предстоящите избори

Във входящата поща на РИК-Русе е постъпило писмо с вх. 100/08.03.2023 г. от  ЦИК, от което е видно, че съгласно Решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. на ЦИК, РИК следва да одобри до 9 март 2023 г. генерираните от електронната система предпечатни образци на бюлетината за съответния изборен район.

Наименованията на партиите и коалициите в бюлетината, както и техните номера, следва да бъдат изписани съгласно Решение № 1714-НС от 01.03.2023г. и Решение № 1733-НС от 04.03.2023г.

С  решението за одобряване на предпечатния се одобрява и заявеният от ЦИК тираж на бюлетините за изборния район.

РИК- Русе одобри предпечатния образец на бюлетината за гласуване, както и тиража на бюлетини в изборите за народни представители на 2 април за Деветнадесети изборен район-Русенски, тоест 204 000 броя.

Сподели: