хотел сплендид русе

204 хил. лева приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през декември

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 538 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата – 92.0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 24.0 %, а броят на леглата в тях – с 23.1%.

В Русенска област са действали 48 места за настаняване с общо 1890 легла.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271.1 хил., или със 70.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През декември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.3 % от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.1 % – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.9 % от нощувките на чужди граждани и 29.4 % -на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.8 и 36.5%.

58 469 леглоденонощия са осъществени през декември в Русенска област. Реализираните нощувки са 5 100, като само 566 са от чужди граждани. 2679 са пренощувалите лица, като само 329 са чужденци. Приходите за периода в региона възлизат на 204 хил. лева, а 31 хил. от тях са дошли от чужди граждани.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. в България достигат 15.0 млн. лв., или със 71.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани – с 82.3%, така и от български граждани – с 63.6%.

Сподели: