Община Русе подпомага хора в неравностойно положение с изграждането на социални жилища и нова социална услуга

212 са включени в списъка за настаняване за 2021 година на Община Русе

През тази седмица комисията, която заседава по Наредба № 6 за картотекиране и настаняване в общинските жилища, прие окончателния списък за настаняване за 2021 г. В него влизат 212 граждани, които не са получили настаняване през 2020 г., и са добавени новите картотекирани лица.

Общинското предприятие „ Управление на общински имоти“ получи специален достъп до Агенция по вписванията и Местни данъци и такси, с което се спестяват време и разходи на гражданите за извършване на справки при подготовката на документите им.

Сподели: