ВиК проект тръби 3

22 области в страната ще имат дигитализирани данни за ВиК системите

22 административни области на страната ще имат дигитализирани данни за наличните ВиК системи. Това стана ясно по време на информационно събитие на тема: „Представяне на използвани софтуери при изготвяне на регионалните прединвестиционни проучвания“. То се проведе в рамките на проекта на Министерството на регионалното министерството на регионалното развитие и благоустройството „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В него участваха експерти от министерството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ВиК оператори, областни администрации, общини и др.

На събитието бяха демонстрирани софтуерните технологии, които се ползват за изготвянето на финансираните от програмата регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за областите Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Търговище и Хасково. В предишни години подобни проучвания са изготвени за още 16 административни области.

С използваните съвременни технологии има възможност да бъдат идентифицирани бързо и лесно проблемите във ВиК инфраструктурата, стана ясно на информационното събитие. Това е важно, защото в страната има над 90 000 километра водопроводи и канали. Немислимо е всички тези тръби в един и същ период на времето да бъдат подменени, затова е нужно да се възползваме от всички инвестиции за повишаване на ефективността и удължаване живота на активите. Дигитализацията на ВиК системите ще позволи да бъдат приоритизирани по важност, за да може да се изготвят проекти, с които да се кандидатстват за ремонт.

Работата е била огромна по обем, тъй като различните екипи, разработвали проучванията, първо са проверили наличните архиви, които основно са на хартия и се намират във ВиК дружествата и общинските администрации. При изготвянето на  РПИП на ВиК архивната документация е била оцифрена и в момента е налична в дигитален вид. След края на проекта тези файлове ще бъдат предадени на ВиК дружествата, за да могат да ги ползват при изграждането на техните географски информационни системи. Достъп до тези цифрови данни ще имат областните и общинските администрации в дадената административна област, в която са ситуирани асоциациите по ВиК.

Специалистите са използвали различни софтуерни продукти, които имат важна роля при разработването на качествени и пълни разработки, проектни решения и изчисления, не само при прединвестиционните проучвания, а и при всякакви инженерни и технически проекти. С тях е обследвана съществуващата ВиК инфраструктура и е извършено хидравлично моделиране и проектиране при реконструкция или изграждане на нови мрежи и съоръжения. Изработени са хидравлични модели, които симулират различни ситуации по отношение на водоснабдителните и канализационни системи. Например оразмеряване на канализационните системи за поемане на високите вълни при обилни валежи и предпазване от наводнения, или напора на водопроводите при увеличаване на потреблението, гасене на пожари и др. Включени са също така и подробни хидроложки и геоложки доклади.

С модерни роботи е извършено видеозаснемане на канализационните и водопроводни мрежи с оглед установяване на инфилтрация на отпадни води или проблеми с високо налягане при питейните проводи. Така са определени и участъците с компрометирани съоръжения, които трябва да се ремонтират приоритетно по различните програми.

При изготвянето на РПИП-вете са ползвани моделите и методите, прилагани и в останалите страни на ЕС при подобни проекти.

Сподели: