Държавната агенция за закрила на детето сподели празника с децата от Русе и ги сюрпризира с изненади

23 559 лева са отделени за проекта на ЦПЛР – УСШ – Русе по националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

С 1 700 000 лева ще се финансира изграждането на съвременни кабинети за подкрепа на развитието на деца и ученици.

57 центъра за подкрепа на личностното развитие и Националният дворец на децата са с одобрени проекти по националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Всяка година чрез нея се финансират дейности, насочени към развиване на интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за логопедична работа. Отпускат се средства за обзавеждане и оборудване на кабинети и за осигуряване на консумативи, литература и материали за работа (инструменти, сценични тоалети и др.). 23 559 лева са отделени за осъществяване на проекта на ЦПЛР – УСШ – Русе по националната програма.

сн. Архив

Сподели: