такси-стоянка-русе

235 разрешения за таксиметров превоз са издадени досега от Община Русе

Считано от 08.11.2023г. започна преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024г. С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудностите в края на календарната година, се призовават засегнатите за навременно подаване на необходимите документи в сградата на Община Русе. Припомняме, че разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след като е заплатен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет – Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022г. и е в размер на 504 (петстотин и четири) лв. До момента са издадени 235 бр.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Комунални дейности“.

Сподели: