възможност за теб мултиакт 1

25 деца от ЦНСТ от Русенска и Силистренска област работят по проект „Възможност за теб“, организирани от сдружение „Мулти акт“ град Русе

Проектът „Възможност за теб“ е финансиран по програмата „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 година. Насочен е за работа със специална група младежи, които сега пребивават в Центрове за настаняване от семеен тип. Идеята, заложена в проекта, е да се помогне на тези деца за социализацията им в обществото. Въпреки, че днес те се намират в защитени жилища, младежите носят своите проблеми, свързани с живота им преди да бъдат деинституциализирани.

възможност за теб мултиакт 3

Общата стойност на проекта се равнява на 66 600  лева, като работата по него е започнала на 18 май 2018 година, а продължителността му е 12 месеца. За практическото улеснение на младежите екипът от проекта разработва помагало, по което ще бъдат провеждани обученията. Те ще бъдат водени от специалисти с различни специалности: логопед, психолози, терапевти и пр. , уточни един от организаторите Благовест Николов от сдружение „Мулти акт“.

Участниците в проекта са на възраст от 14 до 29 години, ползващи новата социална услуга – „Защитено жилище“ и са от Русе, Тутракан, Главиница и село Малък Преславец.

В същност децата ежеседмично пътуват с организиран транспорт до град Русе, за да се образоват и социализират по-пълноценно.

възможност за теб мултиакт 2

Накратко целите на проекта са:

  • Постигане на социална интеграция на тези младежи
  • Оказване на образователна психологическа, социална и правна подкрепа , целяща задоволяване на непосредствените нужди на учстниците.
  • Намаляване на социалните различия между участниците и останалите деца.
  • Насърчаване на деинституализацията и насърчаване на по пълноценното им социално включване.

Ръководител на проекта е Владимира Иванова.

Младите хора позитивно реагират на този тип обучение, уточниха организаторите. Излизайки от обичайната за тях среда се оказва, че е много полезно и носи приятни емоции за участниците.

Този проект не е първият от този тип, по който работи екипът от сдружение „Мулти акт“. Изводите на организаторите от предходния подобен проект са, че ефекта от този тип обучения предизвиква позитивна реакция от страна на ползвателите и.

Сподели: