георги-миланов

25 контейнера за строителни отпадъци и 2 трактора с ремаркета ще бъдат закупени за близо 400 000 лева от Община Иваново

В предложения за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на план – сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Иваново за 2024 година, е представена необходимостта от закупуване на 25 броя контейнери за строителни отпадъци с вместимост 7 м3 всеки. Общата прогнозна стойност е 81 хил. лева. 329 520 лева е стойността на двата трактора с ремаркета, които се предлага да се закупят за сметка на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

В тази връзка кметът на Иваново предлага на общинските съветници да одобрят през този месец изменение в Бюджета на Община Иваново за 2024 година и промяна в списъка на капиталовите разходи.

Сподели: