Стоп! Да опазим децата Борово

25 ученици от девети и десети клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ – Борово ще имат безплатен обяд

Общинският съвет в Борово даде своето съгласие да се предоставя безплатен обяд на 25 ученика от  IX и  X клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ – гр. Борово за учебната 2020/2021 година.

Необходимите средства до 31.12.2020 г. в размер на 3 675 лв. ще се осигурят от собствените приходи по бюджета на Община Борово като дофинансиране на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово за дейност/322/ “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 10-11 „храна“.

Кметът на Община Борово трябва да извърши съответните промени в бюджета на общината за 2020 г. по осигуряване на необходимите средства.

сн. Архив

Сподели: