25 хил. лева от туристически данък са постъпили в бюджета на Община Русе към края на май

25 хил. лева от туристически данък са постъпили в бюджета на Община Русе към края на май

Туризмът е сектор, който спря в началото на кризата с COVID 19, каза днес заместник – кметът на Община Русе Златомира Стефанова. В момента с малки крачки той се възстановява, но пандемията не е приключила, като е много непредвидима и нестабилна. В световен мащаб все още няма изграден модел на туризъм в следващите месеци. Времето обаче се използва от Община Русе, като тя отчита факта, че хората с възможност да пътуват избират по – близки дестинации. Поставя се акцент върху вътрешния туризъм и по – близките дестинации. Туристическият отдел и център използват възможност за реклама чрез Фейсбук и ЮТюб за популяризиране на дестинацията. Подготвя се продължаване на програма „Туризъм“ при разхлабване на мерките. 25 000 лева са събрани към 31 май от туристическия данък. В момента е излишна стандартната реклама, подчерта Стефанова.

По думите и, необходими са общи усилия и за Русе трябва да се мисли като за дестинация. Възприети са добри идеи от Регионален исторически музей – Русе. ОП „Русе арт“ ще се оптимизира, като ще се ориентира към развитие на туризма. Обмисля се разширяване броя на услугите, който се предлага. Ще се изгради още един туристически информационен център на кея, за да поеме туристите от круизните кораби. Мисли се за по – достъпна среда за паркиране, с повече тоалетни и пр. Поддържа се тясна връзка с Румъния. Идеята да се възстанови груповия туризъм с помощта на туристически агенции от България и Румъния.

Сподели: