Нов директор и нов трактор за ОП "Паркстрой"

250 хил. пролетни разсади и над 70 хил. декоративни цветя произведе ОП „Паркстрой“ – Русе за година

Отделът „Цветопроизводство и декоративен разсадник“ на ОП „Паркстрой“ – Русе се занимава с производството и реализацията на декоративна растителност.

Цветопроизводство отглежда съществуващата външна и оранжерийна растителност, произвежда сезонни есенни и пролетни цветя. Допълнително се извършиха дейности по растителна защита на растенията, ремонт на отоплителна инсталация, ремонт на оранжерии и подмяна на счупени стъкла с поликарбонатни (в отопляемата част), ремонт на водопроводната инсталация за поливане.

През отминалата година са произведени около 70 000 бр. есенни цветя ( теменуга, паричка и незабравка от различни сортове). Произведени около 250 000 бр. пролетни разсади, от които: петуния (различни сортове), тагетес (различни сортове), колеус (различни сортове), целозия (различни сортове), импатианс (два сорта), лобелия (различни сортове), мимулус (различни сортове), салвия (различни сортове), бегония (различни сортове), агератум, катарантус, торения, портулака, сенецио, газания, диантус.

Декоративен разсадник- отглежда декоративна трайна растителност в стопанството. Извършиха се дейности по отглеждане на растителността (поливане, прекопаване, косене, подхранване, растителна защита, направа на почвени смеси за контейнерно производство) и реализация на продукцията.

Растителността е заложена и подредена по видове и време на производство (школи) на открито в земята. Част от растителността се произвежда в съдове, саксии (контейнерно производство). Периодът на реализация на продукцията в разсадника е от късна есен до средата на пролетта, когато вегетацията е спряла, при положителни температури.

Тенденцията и желанието на ръководството на предприятието е да се увеличи контейнерното производство, с което следва и да се удължи периода на реализация на растителността- през цялата година с изключение на най- горещите дни през лятото.

Произведени 5000 броя разсади от резници от храсти, иглолистни и широколистни дървета, както и отглеждането на голяма част в контейнери.

Сподели: