вик русе лого

250 000 лева влага ВиК – Русе за подмяна на когенерационни агрегати в пречиствателната станция на града

На територията на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Русе са разположени два когенераторни агрегата – тип контейнер, част от инсталация за използване на биогаз. Двигателите на агрегатите за когенерация са надхвърлили експлоатационния срок за употреба и същите е необходимо да бъдат подменени с нови.

Предвид техническата специфика на когенераторите и необходимостта новото оборудване да бъде напълно съвместимо с първоначално предвидените характеристики и технически параметри на агрегатите, както и да отговаря на изискванията на проекта на съоръжението, е необходимо старите двигатели да бъдат подменени с нови, от същия тип. В тази връзка ВиК – Русе влага 250 000 лева с ДДС.

Сподели: