250 000 лева с ДДС за ремонт на вертикална южна кейова стена в пристанищен терминал Русе-запад

250 000 лева с ДДС са отделени за ремонт и рехабилитация на вертикална южна кейова стена, разположена на територията на пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, който е в интензивна експлоатация.

Вертикалната южна кейова стена в Пристанищен терминал Русе-запад, ІІ-ри участък е с обща дължина 470 метра. Стената е стоманобетонова и е укрепена в основата си с бетонов блок и заскалявка. Отбивните съоръжения са изпълнени от четири хоризонтални реда дървени греди от твърда широколистна дървесина със сечение, 22/22 см. Гредите са фиксирани към вертикалната стена със стоманени болтове.

Вследствие на дългогодишната експлоатация, заскалявката пред опорния блок на южната вертикална кейова стена е извлечена. В по-голямата си част опорният блок е подкопан, образували са се големи каверни, като на места е компрометиран и подложния бетон. Отбивните съоръжения (дървените греди) в зоната на 20-то корабно място почти изцяло липсват, като единичните останали са силно прогнили.

През 2018 година е извършен ремонт на участъци от опорния блок с обща дължина 115 м и частична заскалявка. За предотвратяване на аварии е необходимо да бъдат извършени ремонтни работи, изразяващи се в разбиване и премахване на компрометирания подложен бетон, запълване на образувалите се каверни с бетон В20 със съответните кофражни работи, възстановяване на заскалявката пред опорния блок и възстановяване на отбивните съоръжения.

Сподели:

Още новини от деня