Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки, свързани с контрола на предприятията в Русе и мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Това обяви днес на брифинг зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова,  с ресор „Опазване чистотата на въздуха“.

Г-жа Николова посети днес Източната промишлена зона на града и се убеди лично, че станцията на непрекъснат мониторинг на КАВ, разположена на площадката на Втора РС БПЗН, в Източна промишлена зона на града, възобнови дейност от вчера по нейно разпореждане.  Освен за стандартните параметри за КАВ, станцията е оборудвана с анализатори за измерване на органични замърсители. 

По-късно зам.-министър Николова, зам.-изпълнителният директор на ИАОС Михаил Бъчваров и директори на три дирекции в министерството проведоха среща с представители на местната власт. Г-жа Николова увери,  че министерството ще предприеме всички необходими мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема с чистотата на въздуха в Русе, както и ще предостави методическо съдействие за дооборудване на новите две станции с анализатори за измерване на органични замърсители, които община Русе получи като бенефициент на проект по Програма LIFE.

По отношение на контролната дейност стана ясно, че на територията на Русе извършват дейност 92 предприятия, от които 17 са потенциални емитери на интензивно миришещи вещества. Освен текущата проверка  за спазване условията на комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, която все още не е приключила, ще бъдат извършени комплексни проверки на всички потенциални източници, от чиято дейност могат да се емитират миризми. Затова приоритет в контролната дейност ще бъде елиминирането на техническите възможности за нерегламентирано изпускане на интензивно миришещи вещества, заяви още зам.-министър Николова.

Екипът на министерството насърчи усилията на общината да използва всички възможности, вменени от законодателството на местната власт, за изпълнение на нормативно уредените й задължения по отношение на мониторинга на качеството на въздуха.

Предстои да се обсъди и  възможността да се внедри ДОАС система (диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за мониторинг на КАВ в Русе.

Зам.-министър Николова подчерта, че министерството, заедно с усилията на местната власт и всички компетентни институции, са партньори в търсенето на начини за устойчиво решаване на проблемите,  свързани с чистотата на въздуха и информираността на населението.

Сподели:

Още новини от деня