университет обучение

26 първокурсници от Тараклия започнаха обучението си по „Бизнес мениджмънт“ в Университета

Днес, 29 септември (вторник) 2020 г., започна обучението на първите студенти на Русенския университет по специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Общо 30 младежи ще присъстват на онлайн лекции през следващите 2 седмици, провеждани чрез системата на Русенския университет BigBlueButton. След това, обучението им ще продължи в присъствена или онлайн среда, в зависимост от международните противоепидемичните мерки.

Първокурсниците бяха приветствани от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и академичното ръководство: проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, проф. Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Юлиана Попова, координатор интеринституционални комуникации, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“. Координатор на обучението по специалността е ръководителят на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ – доц. д-р Павел Витлеемов.

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави първокурсниците от името на ректорското ръководство и ги увери, че изборът им да бъдат част от семейството на Русенския университет е правилен.  Обеща им, че лично ще имат възможността да се убедят в качествата и капацитета на университета, когато пристигнат в Русе. „Дипломата от Русенския университет отваря врати към целия свят, това е диплома от международно признат университет“, добави проф. Белоев. „Реализирането на обучението по специалност „Бизнес и мениджмънт“ е резултат от многогодишното ползотворно сътрудничество между Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ и Русенския университет, и ние ще работим за разширяване на сътрудничеството и стартиране на обучение и по други специалности“, завърши проф. Белоев.

Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ благодари за възможността за обучение, която дава Русенския университет на младежите в Тараклия. Тя сподели убедеността си, че заедно с Европейската диплома, студентите ще получат и много добри професионални навици, което ще бъде висок старт в тяхното развитие. Накрая проф. Паслар изрази надеждата си, че съвместната работа между двете институции ще продължава да се задълбочава и развива.

Сутрешната лекция на студентите предвиждаше запознаване със системата за онлайн обучение, представена от доц. д-р Галина Иванова, директор на „Център за докторанти“. Следобед студентите започнаха обучение по дисциплината „Основи на публичната администрация“.

Сподели:

Още новини от деня