26 януари – Международен ден на митническите служители

На 26 януари световната митническа общност празнува Международния ден на митниците в чест на първата официална сесия на Съвета за митническо сътрудничество (СМС), която се е състояла на 26 януари 1953 г. Република България се присъединява към Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество на 4 юни 1973 г.Официално българските митници се създават с указ на княз Александър I от 7 юли 1879 г. и са едни от най-старите български държавни институции. За първи управител на русенската митница е назначен Матей Попович, а сред служителите й са Захари Стоянов и Никола Обретенов. До края на Първата световна война управителят на Русенската митница е и управител на пристанището.

Днес в Агенция „Митници“ работят 3337 души, структурно разпределени в Централно митническо управление, 11 митници и 66 митнически бюра и пунктове.

Честит професионален празник на всички служители в митническата администрация!

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: