2647 овце се отглеждат в Община Борово

Сруктурата на животновъдството по брой животновъдни обекти и по видове и брой СС животни  е показана в таблицата.

Таблица : Брой животни по  видове, отглеждани в община Борово към 01.02.2020г. (Източник община Борово)

Говедовъдни обектиБрой говедаОвцевъдни обектиБрой овцеКозевъдни обектиБрой козиСвиневъдни обектиБрой свинеОбекти за еднокопитниБрой еднокопитниБрой птициРегистрирани пчелиниБрой пчелни семействаРибовъдни обекти
8411051482647532111794596072504842400

 От таблицата е видно, че в общината се отглеждат традиционните за страната животни – едър и  дребен рогат добитък,впрегатен добитък, свине и птици, в много на брой обекти- малки лични или групови стопанства . От общото поголовие на едър рогат добитък –  58,65%  се отглеждат от частни стопани. Останалите 41,35% се отглеждат в кооперативни ферми на земеделските кооперации в пет от населените места. От общия брой дребния рогат добитък  около 72% са овце и 28% – кози. От общия брой на овцете 11 % се отглеждат в земеделските кооперации на селата Горно Абланово и Батин. Останалите са на частни стопани. Козите, свинете и птиците изцяло се отглеждат от частни стопани.

Сподели:

Още новини от деня