Подкрепям предложението направено от общинска администрация, защото това е в унисон с промените в Закона за предучилищното и училищното образование спрямо, които от учебната 23-та година 4-годипните задължително ще посещават предучилищните заведения. Така, както това сега е за 5 и 6 годишните. Хубавото е, че общинска администрация съумя да предложи това до края на календарната 20-та, за да може да получи финансирането, което е предвидено, съгласно наредбата за финансиране. Подкрепям го за това, защото така ще обхванем голям процент от уязвимите групи, които трудно владеят български език и това ще спомогне за по-лесното приобщаване в 1 клас и усвояването на необходимите знания и умения. Адмирации към общинска администрация, сподели днес Росица Георгиева – общински съветник и началник на РУО – Русе.

Сподели: