хотел опиум русе

286 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през ноември

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 509 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.7 хил., а на леглата – 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в тях – с 15.8%. В Русенска област през периода са действали 52 места за настаняване с общо 2110 легла.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311.6 хил., или с 59.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-
голям спад на нощувките (със 70.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 63 282 са осъществените леглоденонощия за периода в посочените места за настаняване на Русенска област.
През ноември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 50.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.8% от нощувките на чужди граждани и 28.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20.9 и 40.4%.

В Русенска област са осъществени 6 826 нощувки, в които са включени 985 от чужденци. 3 299 са пренощувалите лица в региона за периода, от които 547 чужденци. 286 хил. лева са приходите от нощувки в областта, а 58 хил. лева от тях са дошли от чужди граждани.

Сподели: