Две-могили-зима

29 ноември е неучебен ден за децата от училището в Обретеник и детската градина в Баниска

За момента е сигурно, че за учениците от основното училище в Обретеник, както и за децата в детската градина в Баниска утре ще бъде неучебен ден. Все още се обсъжда дали през утрешния ден учениците да ходят на училище в Долна Студена. 

Сподели: