Община Борово с мерки срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

29 фирми, изхвърлящи неправомерно отпадъци в „Пухлево дере“, установи видеонаблюдението

През тази седмица са връчени 3 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в местността „Пухлево дере“, като с поставените там камери са установени 29 фирми – нарушители. Съставени са 10 акта на обща стойност 4 950 лв.

Извършени са проверки в домакинства по сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Извършва се подготовка на обществена поръчка за сепариране на битови отпадъци.

Сподели: