450 хил. лева приходи от нощувки през август в местата за настаняване в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

През април 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 31 места за настаняване с общ капацитет 1203 легла. През май на територията на областта са функционирали вече 39 места за настаняване с общ капацитет 1495 места. През юни броят се увеличава до 48 с 1795 легла. През юли броят нараства до 50 с 1902 легла, а през август – до 51 с 1978 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2020 г. е 1 306 или над 10 пъти по – малко от обичайното за месеца в сравнение с април 2019 година, например, като от тях 662 са от български граждани, а 42 – от чужденци. 2 477 са реализираните нощувки през месец май, като 81 са на чужди граждани. Отново те са около 10 пъти по – малко от обичайното за месеца. През юни броят на нощувките достига 6 018, като 580 се падат на чуждите граждани. 3940 са пренощувалите лица за периода, като 326 са чужденци. През юли нощувките вече са 8 489, като 1 506 се падат на чужденци. 5 538 са пренощувалите лица за периода, като 1 078 са чужденци. През август нощувките са 9916, като 2324 се падат на чужденци. 6885 са пренощувалите лица за периода, като 1778 са чужденци.

През април, май, юни, юли и август 2020 г. с най-голям дял от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС.

През април 2020 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 48 хил. лв., като 5 хил. лв. са от чужденци. През май сумата възлиза на 102 915 лева, като 4 107 лева са от чужди граждани. През юни сумата вече е 291 хил. лева, като 36 хил. от тях се падат на чуждите граждани. През юли сумата почти се удвоява – до 412 хил. лева, а 98 хил. от тях са от чужди граждани. През август постъпленията са вече 450 хил. лева, като 125 хил. лева идват от чужди граждани.

Методологични бележки


От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня