412 хил. лева приходи от нощувки през юли в местата за настаняване в Русенска област

През април 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 31 места за настаняване с общ капацитет 1203 легла. През май на територията на областта са функционирали вече 39 места за настаняване с общ капацитет 1495 места. През юни броят се увеличава до 48 с 1795 легла. През юли броят нараства до 50 с 1902 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2020 г. е 1 306 или над 10 пъти по – малко от обичайното за месеца в сравнение с април 2019 година, например, като от тях 662 са от български граждани, а 42 – от чужденци. 2 477 са реализираните нощувки през месец май, като 81 са на чужди граждани. Отново те са около 10 пъти по – малко от обичайното за месеца. През юни броят на нощувките достига 6 018, като 580 се падат на чуждите граждани. 3940 са пренощувалите лица за периода, като 326 са чужденци. През юли нощувките вече са 8 489, като 1 506 се падат на чужденци. 5 538 са пренощувалите лица за периода, като 1 078 са чужденци.

През април, май, юни и юли 2020 г. с най-голям дял от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС.

През април 2020 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 48 хил. лв., като 5 хил. лв. са от чужденци. През май сумата възлиза на 102 915 лева, като 4 107 лева са от чужди граждани. През юни сумата вече е 291 хил. лева, като 36 хил. от тях се падат на чуждите граждани. През юли сумата почти се удвоява – до 412 хил. лева, а 98 хил. от тях са от чужди граждани.

Методологични бележки


От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня