На 14 юли за ремонт се спира движението по кръговото кръстовище на пътя Русе – Велико Търново в района на Бяла

3 маломерни паралелки с по 7 ученици всяка ще има през новата учебна година в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- Полско Косово

Общинският съвет в Бяла реши в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Полско Косово, община Бяла, през учебната 2022/2023 година да функционират следните маломерни паралелки под 10 ученици:

 1 маломерна паралелка в III клас – със 7 ученици;

 1 маломерна паралелка в V  клас – със 7 ученици;

 1 маломерна паралелка в VII  клас – със 7 ученици. Община Бяла трябва да осигури необходимото дофинансиране. Директорът на училището трябва всяко тримесечие да представя пред Общински съвет – Бяла отчет за финансово-икономическото състояние.

Сподели: