3 места за настаняване са регистрирани през отминаващата седмица в Община Русе

През отминаващата седмица са извършени 11 броя категоризации на туристически обекти – заведения за хранене и развлечения. За отчетния период бяха регистрирани и 3 броя места за настаняване – стаи и апартаменти за гости. Инспекторите в отдела на Община Русе разгледаха и изразиха становище по 4 броя жалби от граждани.

Сподели: