3 нови случая на насилие между деца в училищата през септември в област Русе

Директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Татяна Дончева оповести днес какво се случва с процеса на деинституционализация по отношение на децата. През септември са подадени от различни институции 58 сигнала за извършено насилие или за деца в риск. Те се оценяват и ако има оценка на риска се отваря случай. 24 са новите, от които в Община Русе са 14- 3 от тях са за насилие на дете над дете, особено в ичилищата. Зачестява агресията сред децата в училищата, отбеляза директорът….

Source: *119572.html

    

Сподели: