3 нови спортни площадки ще бъдат изградени по национална програма в община Бяла

3 нови спортни площадки ще бъдат изградени по национална програма в община Бяла

По „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.“ на Министерство на образованието и науката са одобрени проектните предложения на:

СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла – за изграждане на многофункционална спортна площадка и финансиране на стойност 199 995 лв.

ОУ „Неофит Рилски“ с. Копривец – за изграждане на нова спортна площадка и финансиране на стойност 95 200 лв.

Професионална гимназия – гр. Бяла – за изграждане на нова спортна площадка и финансиране на стойност 100 000 лв.

Проектите са в обхвата на Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.

Сподели: