Милена Хинкова

3 са подвижните избирателни секции за поставените под карантина в Община Русе

С вх. № 437/01.04.2021 г. е заведена Заповед № РД-01-819/01.04.2021 г. на Кмета на Община Русе, с която са образувани 3 /три/ избирателни секции за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижни избирателни кутии, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Определен е обхватът на всяка от образуваните секции и тяхната номерация.

Със същата заповед Кметът на Община Русе е предоставил помещения за нуждите на COVID подвижните избирателни секции и са определени леки автомобили.

Със свое решение Районната избирателна комисия в Русе назначи 3 подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Русе при произвеждане на изборите за народни представители на 04 Април 2021 г., със следната номерация и обхват:

Подвижна СИК с номер с № 19 27 00 223, с обхват територията на община Русе;

Подвижна СИК с номер с № 19 27 00 224, с обхват територията на община Русе.

Подвижна СИК с номер с № 19 27 00 225, с обхват територията на община Русе.

Назначен е поименно състава на подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Русе, при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Сподели: