тараклийски ректор

3 специалности за обучение на нашите сънародници от Тараклийски и Болградски район ще предложи Русенския университет

Днес, 23 февруари 2024 г., се състоя среща между ректора на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов и Лазар Дерменжи, председател на район Тараклия, Република Молдова. В разговора участва и проф. д-р Юлиана Попова.

Основна тема на срещата беше стартиралата процедурата за присъединяване на Тараклийския университет като филиал към Русенския университет и перспективите за бъдещето му. Република България и Република Молдова постигнаха споразумение Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“ да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, като се подготвят документи.

Преговорният процес по трансформирането продължава активно, като всичко, което зависи от Русенският университет, е направено. Имаме желание да дадем възможност на младите хора от Тараклийския район да се обучават, подчерта проф. Кангалов.

Ректорът на Русенския университет потвърди готовността за акта на присъединяване, като посочи, че русенското висше училище ще предложи 3 специалности за обучение на нашите сънародници от Тараклийски и Болградски район. Те са: Бизнес мениджмънт, Земеделска и транспортна техника и Компютърни науки. Изборът на тези програми е изцяло съобразен с потребностите от специалисти в местата, населявани от повече от 40000 наши сънародници. Изпратена е заявка за приема, като предстои да се утвърди в Министерски съвет.

Участниците в срещата изразиха надежда преговорният процес в най-скоро време да бъде финализиран и правителствата на България и Молдова официално да подпишат споразумението за присъединяване на Тараклийския държавен университет към структурата на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Русенският университет подкрепя развитието на Тараклийския държавен университет още от периода на неговото създаване през 2004., като осигурява методическа помощ и информационни ресурси. През 2016 г. Академичният съвет на университета взе решение за присъединяване на ТДУ като филиал в структурата на русенското висше училище и одобрява ежегодни планове за съвместна работа. Ангажираността на университета със съхраняването на българските общности в Молдова и Украйна намира отражение в Политиката за развитие на Русенския университет, както и в специално разработената програма за работа с българските общности в чужбина.

Университетът поддържа активна връзка с ръководството на Тараклийския район в Молдова и се включва в множество инициативи на нашите сънародници – фолклорни фестивали, изложения на земеделски производители, олимпиади по български език и други.

Ежегодно в Русенския университет се провеждат лингвистични практики и квалификационни курсове за ученици, студенти и преподаватели от Тараклийски и други райони в Молдова по ПМС 103/1993, като през такива обучения са преминали повече от 300 наши сънародници. От 2022 г. университетът осъществява и дългосрочна мобилност на студенти от ТДУ по програма Еразъм+. През последните няколко години Русенският университет участва със свои представители в работни групи на Министерството на образованието и науката, чиято дейност е свързана със статута на ТДУ и с усилията на българската държава за съхраняване на духовното средище на българите в Молдова и Украйна.

Сподели: