3 011 са осигурените безплатни винетки в Русенска област към момента

3 011 са осигурените безплатни винетки в Русенска област към момента

Право да получат безплатна електронна винетка имат хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да бъдат освободени от заплащане на винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Това съобщи по време на пресконференция по обед Милена Влахова – директор на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане – Русе. Тя представи детайли относно изпълнението разпоредбите на Наредба №Н-19 от 02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища.

Издадените електронни винетки на лица с увреждания чрез ДСП през 2019 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е хората с увреждания да проверят срока на валидност на предоставените им електронни винетки и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес през 2020 г. около 10 дни преди изтичането им.

Към заявленията-декларации не се изисква прилагане на копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, свидетелство за регистрация на моторното превозно средство или експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК. Справките се правят по служебен път от ДСП. Към заявление-декларацията се прилага единствено копие от пълномощното в случаите на подаване на заявление чрез упълномощено лице.

 Документите може да се подават лично в ДСП, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.

Проверка за издадени електронни винетки, след упражнено право по реда на Наредбата, може да се извършва на сайта на на Агенцията за социално подпомагане, на сайта на Агенцията за пътна инфраструктура и  на сайта на Националното тол управление.

През 2019 г. в област Русе 6 662 лица с трайни увреждания са получили безплатни електронни винетки. Към днешна дата осигурените безплатни винетки в областта са 3 011, като от тях 2 935 бр. са за лица и 76 – за деца. На 6 лица е отказано издаването на винетки, а 230 заявления са в процес на обработка.

Сподели:

Още новини от деня