съдебна палата русе

300 лв. глоба за управление на МПС без книжка

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърдено наказателно постановление за налагане на глоба на И. И. за управление на МПС без свидетелство, е оставено в сила от по-горната инстанция и вече е окончателно. Предвиденото в закона наказание за такова нарушение е глоба от 100 до 300 лв.

Административнонаказателното производство е започнало със съставянето на акт против жалбоподателя за това, че на 13.03.2021г., около 00,20 часа, в град Русе, ГКПП „Дунав мост“, трасе – изход, посока Р. Румъния е управлявал „Мерцедес Спринтер“ с прикачено ремарке, след като е бил лишен от това право по съдебен ред. През 2020 г. И. И. е бил осъден на 1 година и 2 месеца условно и лишаване от право да управлява МПС за същия срок за причинена катастрофа на АМ „Тракия“ с двама пострадали.

Въпреки твърденията му, че не той е шофирал, а съпругата му, Районен съд – Русе е кредитирал показанията на двама свидетели, всеки един от които пряко и непосредствено е възприел именно жалбоподателят като лице, което е управлявало автомобила. Според съда, правилно на И. И. е наложено административно наказание глоба в максималния по закон размер. От справката за нарушител е видно, че по отношение на жалбоподателя многократно са прилагани форми на административнонаказателно въздействие, които не са постигнали целта да се превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред, поради което прилагането на необосновано снизхождение към дееца би затвърдило създаденото у последния усещане за безнаказаност.

Административният съд напълно е споделил тези изводи на Районен съд – Русе. Обосновано са били кредитирани показанията на посочените двама свидетели, като последователни, незаинтересовани и непротиворечиви. За неоснователни са били приети всички оплаквания на И. И. и тричленният съдебен състав е счел, че постановеният от Районния съд съдебен акт е валиден, допустим и правилен, поради което следва да бъде оставен в сила.

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърдено наказателно постановление за налагане на глоба в размер на 300 лв. на И. И., вече е в законна сила.

Сподели: