33 разрешителни за строителството на 68 жилищни сгради са издадени в Русенска област през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за
строеж на 1 546 жилищни сгради с 8 775 жилища в тях и 1 027 989 кв. м разгъната застроена площ
(РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1 117 други сгради с 580 046
кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се
увеличават с 6.5%, но жилищата в тях намаляват с 10.3%, както и общата им застроена площ – с
10.0%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради
съответно със 100.0 и 11.1%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над два
пъти, а на другите сгради – с 12.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови
жилищни сгради се увеличават с 14.4%, жилищата в тях – с 38.9%, а разгънатата им застроена площ с 26.1%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.3% повече административни сгради с 45.2%
по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 26.5%, както и
разгънатата им застроена площ – с 22.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
София (столица) – 229, Пловдив – 217, Бургас – 145, Варна – 134, и София – 125. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 920, Варна – 1 822, Пловдив – 1 780,
Стара Загора – 459, и Бургас – 440. 33 разрешителни за строителството на 68 жилищни сгради са издадени в Русенска област през първото тримесечие. 11 237 м2 е тяхната РЗП. Издадени са разрешителни за строителството и на 41 други сгради с обща площ 11 269 м2.

През първото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 998 жилищни сгради с
5 297 жилища в тях и с 660 335 кв. м обща застроена площ, на 7 административни сгради/офиси с
4 054 кв. м РЗП и на 576 други сгради с 347 418 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1.0%, жилищата
в тях – с 5.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 6.0%. При започнатите административни
сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 46.2 и 68.3%. Започнал е
строежът на 0.7% повече други видове сгради, но с 6.2% по-малка РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се
увеличават със 17.8%, жилищата в тях – с 18.9%, както и общата им застроена площ – с 24.7%. Броят
на започнатите административни сгради намалява с 41.7%, а тяхната РЗП – с 16.8%. Започнал е
строежът на 5.7% повече други видове сгради, докато общата им застроена площ намалява с 31.9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 168
жилищни и 60 други сгради; София (столица) – 142 жилищни и 14 други сгради; Бургас – 121
жилищни и 34 други сгради; София – 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора – 50 жилищни и
69 други сгради. В Русенска област е започнало строителството на 15 сгради с 30 жилища в тях и обща РЗП 3775 м2. Започнало е строителството и на 17 други сгради с обща площ 7 430 м2.

Сподели: